Spring til Indhold

Tillid er nøglen til fremskridt

Publiceret:

Skrevet af Paul Polman

“Tillid er den vigtigste værdiskaber.” Vores CEO Paul Polman giver sit bud på, hvilken værdi tillid har for virksomheder, samfundet og kloden.

Lady with Palm Oil

About the author

Paul Polman, former Unilever CEO

Paul Polman

Former CEO, Unilever

Paul Polman har været CEO for Unilever siden januar 2009. Under hans ledelse har
virksomheden skabt en ambitiøs vision om at adskille den økonomiske vækst fra
dens overordnede miljømæssige påvirkning – og om at øge virksomhedens positive
sociale indflydelse via Unilever Sustainable Living Plan.

Nutidens samfund er bygget på tillid. Vi kan ikke skabe vækst uden tillid - og i ren forretnings-terminologi så er tillid vores mest værdifulde aktiv, hele grundlaget for fremskridt.

Og hertil kommer, at tillid er nøglen til at skabe den udvikling, som vi alle ønsker – ift. at bekæmpe klimaforandringer, fattigdom og hungersnød og ligestilling mellem kønnene. Disse ambitioner, forankret i FNs Sustainable Development Goals (SDGs), kan kun opnås, hvis mennesker samarbejder på nye, innovative måder. Den slags samarbejde forudsætter det højeste niveau af tillid.

Men overalt i verden er tilliden truet. Undersøgelser viser konstant, at tilliden til mange institutioner er rekordlav – og det kan næppe undre. Hvorfor skulle folk have tillid til et system, der lader så mange i stikken?

Så hvad kan virksomhederne gøre? Jeg mener, at vi kan føre an ift. at opbygge, beskytte og belønne tilld. Det er en enorm opgave – og jeg tror ikke, at Unilever, eller nogen anden virksomhed, har alle svarene. Men jeg mener, at det er et godt sted at starte at se på, hvad tillid er for en størrelse - og hvorfor den betyder så meget for os.

€100 Værdien af Unilevers troværdighed og omdømme

Hvad mener vi, når vi taler om tillid?

Tillid er den mest værdifulde værdiskaber. Unilevers aktuelle markedsværdi er €130 milliarder – men værdierne af vores aktiver er kun €30 milliarder. Forskellen er tillid eller omdømme – en værdi skabt af generationer af Unilever medarbejdere, gennem vores holdninger og fantastiske produkter.

Det giver god mening for en virksomhed at beskytte og pleje sine mest værdifulde aktiver. Og hvordan gør vi det, når aktivet er tillid?

Man bliver fristet til at fokusere på ting, som virksomheden ser som værende under dens direkte kontrol – produkter, servciceydelser og og leverancer.

Selvfølgelig er alle disse ting af afgørende betydning. Tillid forudsætter, at du leverer, hvad du lover. Men der skal mere til.

Når mennesker taler om tillid og troværdighed, tænker de også på: Værdier, fairplay, ligestilling og målsætninger. De forventer, at virksomheder ser udaf og forholder sig til deres rolle i verdenssamfundet. Og de forholder sig kritisk til, om virksomhederne holder, hvad de lover på den lange bane.

I et globalt klima af mistilld skal vi arbejde dobbelt så hårdt for at vedligeholde det omdømme, som vi har opbygget. Og vi skal arbejde endnu hårdere for at udnytte de muligheder, som opbygning af tillid kan skabe.

Paul Polman, CEO, Unilever

At opbygge tillid og skabe muligheder

Unilever har altid været en virksomhed, som er forankret i en målsætning - og i vores Unilever Sustainable Living Plan (USLP) har vi forpligtet os til at arbejde for, at vores virksomheds succes er langsigtet, bæredygtig og ikke skabes på bekostning af mennesker eller kloden.

Vores USLP har bidraget kraftigt til opbygningen af en stor portion tillid, som afspejles i undersøgelser om tillid og omdømme som fx GlobeScan’s annual Sustainability Leaders Survey, hvor vi har været nr. 1 i de sidste syv år.

Men omdømme har det med at ankomme til fods og tage afsted på hesteryg. I et globalt klima præget af mistilld skal vi arbejde dobbelt så hårdt for at bevare det omdømme, som vi har skabt. Og sammen med andre skal vi arbejde endnu hårdere for at udnytte de muligheder, som tillid kan skabe.

Vi forandrer verden ved at forandre virksomhederne

At pleje tilliden skaber muligheder for enhver virksomhed. Tillid bygger bedre relationer med kunder og leverandører, mere robuste virksomheder og mere engagerede medarbejdere. Nylige undersøgelser viser bl.a., at mennesker vil investere endnu mere energi i at opnå virksomhedens målsætninger, når de oplever, at de arbejder for en troværdig organisation.

It is also about the wider opportunities. Achieving the trillions of dollars of growth that could be unlocked by the global sustainable development agenda will mean everyone – governments, agencies, business and NGOs – mobilising their collective will and resources on a basis of trust.

Erhvervslivet har et godt udgangspunkt og meget klare motivationsfaktorer. Ifølge Edelman Trust Barometer, siger 75% at de har tillid til deres egen virksomhed. To trediedele af respondenterne siger, at de ønsker, at deres ledere skal tage føringen ift. forandringer istedet for at vente på regeringerne, som i mange lande scorer meget lavt, når det gælder borgernes tillid.

75%af respondenterne fra Edelman Trust Barometer siger, at de har tillid til den virksomhed, som de arbejder for

Gennemsigtighed: Intern og ekstern åbenhed

Så, hvordan kan virksomhederne bygge på den tillid, som forbrugerne har til dem i arbejdet for at opnå både de kommercielle og forandringsmæssige muligheder? Det afgørende er at holde fast i de værdier, som virksomheden er bygget på, og som binder organisationen sammen i et fælles formål. Åbenhed og gennemsigtighed – herunder deling af relevante data – vil også spille en stor rolle. Vi bliver nødt til at være åbne ift., at vi ikke har alle svarene. Og vi må gøre os mere umage for at lytte til og handle på andre menneskers holdninger.

Da vi lancerede vores USLP i 2010, satte vi os selv ambitiøse mål for at gøre en afgørende social og miljømæssig forskel. Hvert år rapporterer vi på alle vores målsætninger – og vores 2017 fremskridt er beskrevet her.

Vi har gjort store fremskridt på mange områder – men vi er åbne over for den kendsgerning, at vi har gjort færre fremskridt på andre områder. Ved at være gennemsigtige ift. hvad vi har lært, håber vi, at vi kan hjælpe andre, der er på den samme rejse, og at vi kan drage nytte af at få deres perspektiv på vores. En af de vigtigste læringer er, at ægte fremskridt afhænger af den type forandring, der kun kan skabes gennem partnerskaber. Og derfor skal disse partnerskaber baseres på det stærkest mulige fundament: tillid.

Vi skal tage leadet

Ved at anvende en åben, gennemsigtig tilgang har vi som virksomheder muligheden og ansvaret for at være det gode eksempel for andre.

Opbygning af tillid styrker den enkelte virksomhed. Og ved at bidrage til opnåelsen af FNs Sustainable Development Goals og til bedre samfund, har vi chancen for at vende års nedgang i tillid til en bedre og mere fremgangsrig verden. Det er en sammenhæng, som ingen virksomhed må ignorere.

Tilbage til toppen