Spring til Indhold

Hemmeligheden bag sødere tomater

Publiceret:

Tomatavlerne i Middelhavslandene kæmper med uforudsigelige nedbørsmængder og vandknaphed. Knorr har været med til at finansiere omkostningerne til at udvikle enkle værktøjer til at spare vand og hjælp til at afgrøderne trives.

A field of tomato plants

I de seneste syv år har et enkelt, teknisk apparat, som vores tomatavlere i Gastouni-regionen i Grækenland anvender, reduceret mængden af vand med 28 %. Det har revolutioneret måden, de arbejder på.

Så hvad er dette bemærkelsesværdige tekniske apparat? Det kaldes et tensiometer, og er en lille sonde, som måler mængden af vand i jorden. Med en drejeknap ved jordoverfladen kan man få et hurtigt overblik over forholdene under jorden.

Med flere af disse apparater omhyggeligt placeret på dyrkningsarealerne kan landmændene, som dyrker afgrøder til brug i vores Knorr-saucer, -supper og -fonder, på et øjeblik se når deres tomatafgrøder har brug for vand.

Avlerne har modtaget træning for at få det bedste ud af det nye værktøj. En opgave, som tidligere var baseret på erfaring og estimater, er nu baseret på real-time, pålidelige data.

Det sparer landmændene for tid, energi og store mængder af spildt vand. Faktisk faldt vandforbruget fra 86 liter pr. kg tomater til 56 liter pr. kg i perioden fra 2010 og 2017. På tværs af Gastounis 6 millioner kvadratmeter udgør denne besparelse en betydelige forskel.

An image of a tensiometer

28%Reduktionen i vandforbruget på vores tomatmarker i Gastouni takket være tensiometrene

Sparer vand, øger udbyttet og forbedrer smagen

Landområderne over Gastouni er nu fyldt med tensiometre, og forbedringerne har ikke kun været i form af bevarelse af vandet. Tomat-udbyttet er steget fra 76 til 83 tons pr. hektar siden indførelsen af den nye styring af vandingen.

En anden velkommen fordel er, at Gastounis tomater er blevet sødere end nogensinde. Med den perfekte vandmængde har tomaterne fået bedre mulighed for at modne på den helt rigtige måde. Og det bliver afspejlet i en stigning i tomaternes brix niveau - den officielle måleenhed for tomaters sødme.

"Disse tiltag har hjulpet os med at reducere dyrkningsomkostningerne, forbedre kvaliteten af vores afgrøder og øge frugtbarheden på vores marker," fortalte en landmand til Knorr-teamet.

En anden avler sagde, at han var begejstret over, at hans sønner havde accepteret at blive i landsbyen på grund af den bæredygtige praksis, som han havde han indført på sin gård., De vil nu fortsætte familievirksomheden med dyrkning af tomater – og føre gården videre til næste generation.

Sidste år installerede vi et telemetrisk netværk på tværs af Gastounis marker for at give tomatavlerne endnu bedre og mere præcise data til deres tomatproduktion, og resultaterne ser allerede lovende ud.

Feature image - tomato farmers
Landmænd i Gastouni Lokale avlere fotograferet ved vejrstation, som er installeret af Knorr Sustainability Partnership Fund, og som overvåger vandsituationen. Dette har hjulpet os med at reducere dyrkningsomkostningerne, forbedre kvaliteten af vores afgrøder og øge markernes frugtbarhed. En tomatavler fra Gastouni

Støtte til bæredygtigt landbrug

Vores arbejde i Gastouni er blot ét af de programmer, som bliver støttet af Knorr Sustainability Partnership Fund - et initiativ, der er etableret for at støtte et globalt bæredygtigt landbrug.

Gennem fonden støtter Knorr vandbesparende projekter, som hjælper landmændene med at tilpasse deres arbejdsmetoder i forhold til udfordringerne med stigende tørke og mangel på vand.

Blandt de seneste projekter medfinansierer Knorr et program for at afprøve en række vandbesparende teknikker til Knorr’s ris-avlere i Arkansas, USA. University of Arkansas vil også være involveret i projektet og vil yde teknisk bistand til at måle resultaterne.

Samtidig har Knorr i Californien været med at erstatte de ineffektive sprinkler-systemer, som bliver anvendt af Knorr’s producenter af løg, med vandbesparende dryp-vandingssystemer. For Californien har i de senere år kæmpet med ekstrem tørke. Takket være Knorr’s støtte har landmændene kunnet øge udbyttet, reducere mængden af kunstgødning, der anvendes, og spare vand.

"Hos Knorr ved vi, at folk vil have produkter, der smager godt, men som også er naturlige, næringsrige og bæredygtige," siger Elinor Newman-Beckett, Sustainability Manager hos Knorr.

"Knorr Sustainability Partnership Fund hjælper landmændene med at dyrke afgrøder på en måde, der er bedre for miljøet. Og det hjælper dem til at blive mere modstandsdygtige – set i lyset af den voksende mangel på vand."

Feature image - Sustainable Agriculture Code
Vores kodeks for bæredygtigt landbrug Unilever Sustainable Agriculture Code dækker vores mål og krav til adfærd, som alle vores leverandører bør stræbe efter. Vi forventer, at alle vores leverandører af råvarer fra landbruget skal acceptere vores minimum standarder for deres ydelser og løbende sørge for forbedringer over tid.
Tilbage til toppen