Spring til Indhold

Fem store Unilever nyheder på Davos i denne uge

Publiceret:

World Economic Forum giver os en mulighed for at fremme vores mærkesager og diskutere nogle af de vigtige projekter, som vi arbejder på rundt omkring i verden sammen med vores partnere.

Unilever announcements at Davos

World Economic Forum (WEF) - som netop er afsluttet i Davos i Schweiz - bringer statsoverhoveder, erhvervsledere, unge entrepreneurer og NGOer sammen for at diskutere globale, politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige problemstillinger.

Med så mange centrale politikere og opinionsledere samlet på et sted er det en vigtig platform for os ift. at fremme vores mærkesager indenfor klimaforandinger, bæredygtige indkøb og styrkelse af kvinders rettigheder.

Det er også et ideelt forum for os til lancering af nye partnerskaber og til at styrke eksisterende. Dette er især relevant i år, hvor WEF’s fokus for 2018 er globale initiativer indenfor ”co-design, co-create og collaborate”.

Her er fem større nyheder, som vi offentliggjorde på Davos denne uge:

Fokus på vigtigheden af ”rigtig leg”

Vores “Dirt is Good” (DiG) varemærke har i mange år fungeret som bannerfører for ægte oplevelser, som mennesker deler med hinanden: Den slags oplevelser, som gør os snavsede. Og her er børnene i fokus, som den væsentligeste målgruppe.

Børn lærer gennem leg, og når de leger med andre, lærer de mere. De opbygger en følelsesmæssig intelligens, en evne til at være kreative og til at løse problemer. Disse fundamentale egenskaber kan ikke opnås gennem en bog eller en søgemaskine, men er afgørende for et barns fremtidige udvikling.

På globalt plan er legen i fare, da mange børns liv er ude af balance. Som fremhævet i DiG’s Free the kids kampagne bruger børn nu mindre tid udendørs end fanger i lukkede fængsler.

Selv med den succesfulde udbredelse af konceptet Outdoor Classroom Day er der grænser for, hvad et enkelt varemærke eller en enkelt organisation kan opnå på globalt plan. Derfor har vi sammen med Edelman og den verdenskendte ekspert inden for børns uddannelse og udvikling, Sir Ken Robinson, stiftet “Real Play Coalition” - i partnerskab med Lego Foundation, IKEA og National Geographic - for at skalere vores kollektive mission og indflydelse.

Vi ønsker at skabe en bevægelse, der sætter fokus på vigtigheden af rigtig leg. For at opnå dette skal vi se på to områder: Skoler og byer. I skolerne er det vores mål at at skabe muligheder for mere og højere-kvalitets leg. Og vi vil iværksætte undersøgelser i flere store byer for at udforske, hvordan det påvirker børn, at de har/ikke har mulighed for at lege.

Hjælp til at bekæmpe AIDS, tuberkulose eller malaria

Unilever og Global Fund har indgået samarbejde om at fremme sundheden, reducere infektioner og redde liv i udvalgte områder i Afrika og Asien. Global Fund er en partnerskabs-organisation, som har som mål at sætte en stopper for AIDS, tuberkulose og malaria epidemier. Organisationen skaffer og investerer næsten US$4 mia. årligt til støtteprogrammer, som køres af lokale eksperter i udsatte lande og lokalsamfund.

Som del af det strategiske partnerskab er Unilever, Global Fund og lokale partnere nu snart klar med med udrulningen af det første pilotprojekt I Syd-Afrika. Målet er at øge selvtilliden og handlekraften blandt halvvoksne piger via Dove´s Self-Esteem Project’s skole- program, Confident Me. Dette initiativ støtter Global Funds’ integrerede program, der skal forebygge udbredelsen af HIV/AIDS infektioner blandt unge mennesker.

Unilever og Global Fund er også i færd med at udforske mulighederne for at udnytte Unilever’s ekspertviden om adfærdsændringer på hygiejne området som støtte til Global Fund’s arbejde for at forebygge kritiske sygdomme. Et eksempel er anvendelsen af Lifebuoy’s dokumenterede metode til at lære børn og mødre at vaske deres hænder på vigtige tidspunkter i løbet af dagen

Styrkelse af bæredygtig palmeolieproduktion i Indonesien

Unilever og den statsejede Indonesiske palme olie plantagevirksomhed PT Perkebunan Nusantara (PTPN) har underskrevet et Memorandum of Understanding (MoU) som støtte til, at små lokale landbrug kan producere palme olie i overensstemmelse med NDPE standarder. Dette betyder et stop for skovrydning, dræning af vandområder og udnyttelse af mennesker og samfund.

PTPN vil give Unilever adgang til virksomhedens små landbrug, som vil vil støtte i arbejdet med at opnå bæredygtigheds-certificering gennem ressourcer, financiering og teknisk ekspertise. Det vil hjælpe de små landbrug med at blive del af palmeolie forsyningskæden og øge deres indtægt og forbedre deres levevilkår, samtidig med at vi hjælper med at beskytte verdens befolkning og kloden.

Vi er involveret i forskellige partnerskaber for at hjælpe små landbrug, men MoU sammen med PTPN er første gang, at vi kan bruge tilgangen ‘produce-protect’ til gavn for både miljøet befolkningen.

Appel om mere handling mod emballage affald

Unilever opfordrer FMCG industrien til at gøre en større indsats for at tackle den voksende udfordring med plastic affald i verdenshavene – og for at skabe en cirkulær økonomi for plastic.

Et år efter at vi gav vores løfte om at sikre at 100% af vores plastic emballager er fuldt genbrugelige, genanvendelige eller komposterbare inden 2025, har 10 virksomheder afgivet lignende løfter. Men vi skal gøre mere.

Virksomheder må udvikle nye leveringsmodeller, der fremmer genbrug. Og flere virksomheder må forpligte sig til at anvende 100% genbrugelige, genanvendelige eller komposterbare emballager inden 2025 og sætte højere mål om genbrug af det plastic affald, som forbrugerne genererer. Desuden bør vi formulere en global plastic Protocol, som definerer, hvilke materialer industrien anvender - for at sikre at disse kan genanvendes. Endelig må virksomheder engagere sig i politiske diskussioner med regeringer om forbedringer i infrastrukturen for håndtering af affald.

Unilever gør fremskridt inden for udvikling af en teknisk løsning til genavendelse af flerlags plasticposer gennem CreaSolv® technology. Vi bygger en pilot fabrik i Indonesien, der skal evaluere teknologiens kommercielle levedygtighed. Vores plan er at gøre denne teknologi tilgængelig for andre virksomheder – herunder også for vores konkurrenter.

Vi øger vores støtte til samfundsgavnlige virksomheder

Vi udvider vores indsats – i partnerskab med UK’s Department for International Development (DFID) – for at støtte samfundsgavnlige virksomheder gennem vores TRANSFORM joint initiative. Dette vil firdoble programmets rækkevidde fra £10 til £40 millioner via støtte til løsninger, som møder lav-indkomst husholdningers behov i udviklingslande.

Gennem financiel og kommerciel støtte til samfundsgavnlige virksomheder og adfærdsændrende tiltag er målet at hjælpe 100 millioner mennesker i Syd- Sahara og Asien med med at få adgang til produkter og serviceydelser, der kan styrke, sundheden, velfærden, miljøet eller levevilkårene inden 2025.

DFID og Unilever stiftede TRANSFORM i 2015, der skal bringe kreative og kommercielle koncepter fra den private sektor i spil for at løse globale samfundsmæssige udfordringer. Til dato har initiativet hjulpet flere end 250,000 mennesker gennem 19 projekter i ni lande. Disse projekter omfatter en bærbar håndvaske-station i Bangladesh og en mobil platform, der motiverer Kenyanske butiksejere til at blive forandrings-agenter i deres lokalsamfund.

CreaSolv® is a registered trademark of CreaCycle GmbH

Tilbage til toppen