Spring til Indhold

En markant indsats for mere gennemsigtig forsyning af palmeolie

Publiceret:

Unilever har som den første FMCG virksomhed netop offentliggjort de leverandører og møller, som vi køber palmeolie fra - både direkte og indirekte. Dette markerer en stor milepæl i vores konstante arbejde for en mere bæredygtig palmeolie industri.

Global Palm Oil Chain

Gennem deling af information om vores leverandører og møllerne, som forarbejder de produkter vi køber, tager vi et stort skridt imod større gennemsigtighed i industrien. Vi har en stærk tro på, at åbenhed og gennemsigtighed er nøglen til at opnå en fuldt sporbar forsyningskæde - et mål, som vi satte for os selv tilbage i 2013, hvor vi lancerede vores Sustainable Palm Oil Sourcing Policy - som vi har fulgt siden.

Denne policy giver os ikke blot et bedre overblik over, hvor vores palmeolie kommer fra. Den hjælper os også til proaktivt at identificere nye problemstillinger og til at adressere dem hurtigt og effektivt. Og med adgangen til disse data gør vi det meget lettere for andre at gøre os opmærksomme på konkrete udfordringer og indsigter. Og herigennem bliver vi i stand til at undersøge og løse problemerne i samarbejde med leverandører, NGO partnere, regeringer og andre interessenter.

"Mange mennesker tror, at hvis du outsourcer din værdikæde, kan du outsource dine ansvarsområder. Det tror jeg ikke," sagde CEO Paul Polman i en paneldebat på årets World Economic Forum i Davos. "Vi skal være på forkant, når det gælder forandring. Derfor arbejder Unilever for større gennemsigtighed og fortsætter med at arbejde sammen med vores partnere for at sikre de positive forandringer i palmolieindustrien."

Gennemsigtighed + sporbarhed = transformation

Forsyningskæden for palmeolie er lang og kompleks, for palmeolien skifter hænder mange gange, inden den når vores fabrikker. Afgrøderne dyrkes i plantager, hvor landmændene sælger deres produkter til mellemmænd og agenter. De leverer afgrøderne til en mølle, hvor frugtbundterne behandles. Herefter transporterer de handlende de behandlede afgrøder til raffinaderier til videre behandling. Først herefter indgår palmeolien i vores direkte forsyningskæde.

Gennemsigtighed og sporbarhed er vigtige, da vi kun effektivt kan løse de systemiske problemstillinger i forbindelse med, hvordan palmeolie dyrkes og produceres – som fx skovrydning og krænkelse af menneskerettighederne - hvis vi præcis ved, hvor problemerne forekommer. Hvis vi opnår større gennemsigtighed over hele forsyningskæden, kan vi bidrage til at fremskynde den ønskede transformation af industrien.

Som Unilevers Chief Supply Chain Officer, Marc Engel, forklarer: "Vi har længe forpligtet os til at være en drivende kraft for at sikre gennemsigtighed. Og her er den bedste måde at demonstrere dette på, at åbne vores egen forsyningskæde.

På grund af traditionel, kommerciel følsomhed - og kompleksiteten i forsyningskæden for palmeolie, har det krævet udholdenhed at komme til det niveau, hvor vi er nu. Vi er meget stolte af at være den første FMCG-virksomhed, som har taget dette skridt. Unilever mener, at der er behov for fuldstændig gennemsigtighed for at sikre den radikale transformation. Vi ønsker at tage dette skridt som starten på en helt ny bevægelse i industrien.”

FID - Marc Engel quote
Unilever mener, at der er behov for fuldstændig gennemsigtighed for at kunne gennemføre radikal transformation. Vi ønsker, at dette tiltag skal være starten på en ny bevægelse for hele industrien. Marc Engel, Unilever’s Chief Supply Chain Officer

Positive ændringer forudsætter modige handlinger

Vi har gennemført en kortlægning, som omfatter flere end 1.400 møller og flere end 300 direkte leverandører. På trods af de opnåede fremskridt, som vi har opnået som virksomhed og som industri, er der stadig alvorlige miljømæssige og sociale problemstillinger, der er fremherskende i branchen. Dette er et stort skridt i retning mod større gennemsigtighed. Men vi ved, at der skal gøres en langt større indsats for at sikre en virkelig bæredygtig palmeolieindustri, og vi vil derfor fortsætte vores bestræbelser på at gøre dette til en realitet.

Som virksomhed har vi en lang historie med at gøre ’de rigtige ting’. Det betyder, at vi ind imellem foretager modige handlinger for at opnå positiv forandring. Vi er således initiativtager til etablingen af Roundtable on Sustainable Palm Oil, som har bragt industrien sammen om at forpligte sig til at tackle systemiske miljømæssige og sociale problemstillinger, som knytter sig til produktionen af palmeolie. Med vores Sustainable Palm Oil Sourcing Policy (PDF 166.79 KB), som vi relancerede i 2016, har vi forpligtet os til strengere mål for at sikre, at vi fortsat viser vejen til transformationen af hele palmeolieindustrien.

Tilbage til toppen