Spring til Indhold

En målrettet indsats mod plastic affald

Publiceret:

Unilever arbejder hårdt for at reduce affaldet fra plast emballager. Og vi fokuserer på samarbejder, der driver forandring udover vores egne aktiviteter. Vi har netop taget endnu et stort skridt fremad med tre nye initiativer.

Plastics Main

Partnerskaber, power og fremdrift

Plastic emballager hjælper mennesker over hele kloden med at få adgang til produkter, der hjælper dem i hverdagen - som fx fødevarer og sæbe. Men, med det voksende forbrug følger det voksende problem med plastic affald.

Udfordringen er at bevare plasten i økonomien men ude af miljøet. Det udløser behovet for at bevæge sig mod et cirkulært ”lukket loop” system.

Sidste år satte vi os målet om, at alle vores plastic emballager skal være genbrugelige, genanvendelige eller komposterbare inden 2025 - og 25% skal komme fra genanvendt plastic indhold. Disse mål driver reel forandring i vores forretning - især vores design af emballager, der kan genanvendes eller genbruges.

Men plastic forurening er ikke noget, vi vil kunne ‘fixe’ fra dag til dag, og vi kan ikke gøre det alene. Derfor har vi valgt at lægge vores vægt bag en række partnerskaber og samarbejder, hvor vi kan skabe mere forandring - hurtigere. Her er tre af vores nyeste initiativer.

Roden til problemet

I samarbejde med organisationer - herunder mange af verdens største emballage-producenter, brands, detailhandlere, genbrugsvirksomheder, regeringer og NGO´er – har vi underskrevet The New Plastics Economy Global Commitment.

Denne aftale er et løfte om at afskaffe plastic -affald- og -forurening ved udspringet, baseret på visionen om en cirkulær økonomi,hvor plastic aldrig bliver til affald.

Analogt med vores eget 2017 løfte har underskriverne forpligtet sig til, at: eliminere problematiske eller unødvendige plastic emballager og at skifte fra engangs- til genbrugs-emballager; sikre, at alle plastic emballager nemt og sikkert kan blive genanvendt eller komposteret; og øge mængden af plastic, der bliver genbrugt eller genanvendt til nye emballager eller produkter. Alt sammen inden 2025.

“Dette globale løfte er et vigtigt skridt på vores rejse mod at udrydde plastic affald,” siger Unilever CEO Paul Polman. “Det er afgørende, at alle nøgle-aktørerne i systemet samarbejder for at accelerere vores overgang til en cirkulær økonomi, og som del af det addresserer udfordringen med engangs-plast. Unilever er klar til at spille sin rolle og opfordrer store virksomheder og regeringer til at tilslutte sig bevægelsen.”

The New Plastics Economy Global Commitment ledes af Ellen MacArthur Foundation i samarbejde med UN Environment. Målet er at skabe en ny standard for plastic emballager med del-mål, som evalueres hver 18. måned, og med voksende ambitioner.

Feature image - Plastic Waste
At flytte fra en lineær ‘tag-forbrug-smid væk’ tilgang til forbrug til en cirkulær tilgang vil kræve nye forretningsmodeller, investeringer i innovation og udvikling af infrastrukturer. David Blanchard, Chief R&D Officer, Unilever

Nødvendigt at indsamle for at genanvende

I den ideelle verden ville vi omgående købe alle vores plastic råvarer fra genanvendelige kilder. Men vi er begrænset af, hvor det er tilgængeligt, i de rigtige mængder og i den rette kvalitet. Nogle lande har en avanceret infrastruktur for indsamling og bearbejdning af plastic, der genanvendes efter forbrug (PCR), og dermed er det allerede tilgængeligt. I andre er det næsten umuligt at få fat på.

Ifølge Ellen MacArthur Foundation bliver kun 14% af den globale mængde plastic emballager indsamlet til genanvendelse efter brug. 40% ender på lossepladser og en trediedel i skrøbelige ecosystemer.

For at tackle dette aspekt af problemet er vi gået sammen med Veolia - verdens førende inden for affaldshåndtering. Målet er at udvikle og skalere infrastrukturen for indsamling og forarbejdning, hvilket vil hjælpe med at sende genanvendt indhold tilbage i værdikæden. Med base i Indien og Indonesien vil vi arbejde for at implementere nye indsamlings-løsninger, øge kapaciteten og udvikle nye processer og forretningsmodeller.

Marc Engel, Unilever’s Chief Supply Chain Officer, siger: “Omfanget af problemet med plastic affald bliver værre, ikke bedre - med en produktion af plastic affald, som forventes at blive fordoblet over de næste to årtier. Vi bør alle gøre meget mere for at løse dette pressererende problem. Og vi håber, at vi via vores partnerskab med Veolia kan gøre nogle afgørende fremskridt hen imod en cirkulær økonomi.”

Laurent Auguste, Veolia’s Senior EVP for Development, Innovation and Markets, tilføjer: “Der er et indiskutabelt behov for at ændre den nuværende håndtering af plastic affald for at sikre en betydelig reduktion af den miljømæssige belastning. Det vil kræve en helt ny type samarbejde mellem alle aktørerne i værdikæden.”

Pengene skal flyttes

Sammen med andre store FMCG virksomheder som fx PepsiCo, P&G og Coca-Cola, har vi forpligtet os til en fælles funding på i alt US$100 millioner til Circulate Capital, et investeringsfirma som samler og financierer løsninger og infrastruktur til affaldshåndtering. Det er en unik investeringsmodel, designet til at skabe de vedvarende forandringer, som er nødvendige for at løse plastic krisen i verdenshavene.

Circulate Capital vil demonstrere det investeringsmæssige potentiale i affaldshåndtering og dermed tiltrække de millliarder af dollars fra institutionelle investorer, som er nødvendige for at skalere virksomheder og infrastrukturer på tværs af Syd og Syd-Øst Asien. Disse regioner skaber uforholdsmæssigt meget til plastic forurening i havet, primært fordi de mangler infrastrukturen til at håndtere problemet.

Ifølge David Blanchard, Unilevers Chief R&D Officer: “At flytte fra en lineær ‘tag-forbrug-smid væk’ tilgang til forbrug til en cirkulær tilgang vil kræve nye forretningsmodeller, investeringer i innovation og udvikling af infrastrukturer. Dette samarbejde med Circulate Capital og andre partnere er et vigtigt skridt mod at frigive de investeringer, som er nødvendige for at accelerere og skalere meningsfulde løsninger til forebyggelse af plastic affald.”

Circulate Capital addresserer mulighederne for at skabe et ecosystem for innovation, investeringer, værksættervirksomhed og offentlig–private partnerskaber, der kan løse plastic problemet. Modellen forudsætter etableringen af partnerskaber med lokale iværksættere, der implementerer løsningerne – og motivering af en ny generation af sociale iværksættere, der vil udvikle nye projekter.

Tilbage til toppen