Spring til Indhold

Distribution til udkantsområder

Publiceret:

Levering af højkvalitets produkter til de mia. af mennesker, som lever i udkantsområder med dårlige infrastrukturer, repræsenterer en enorm mulighed for innovative, sociale virksomheder. Vi deler vores viden for at hjælpe dem med at skabe successfulde distributionsmodeller til udkantsområder.

Rural road

Barrierer for opfindsomme løsninger

Mange mennesker i udviklingslande bor i områder, der er svære at nå pga. mangelfulde infrastrukturer eller geografisk isolation. Det betyder, at de har meget begrænset adgang til essentielle produkter og ydelser, som er tilgængelige for andre. Generelt er det, som de kan få adgang til, enten dyrere eller af lavere kvalitet.

For store virksomheder giver det sjældent mening at servicere disse områder. Men for sociale virksomheder kan de repræsentere en betydelig mulighed. Og mange af disse entreprenører udvikler nytænkende løsninger for at løse disse udfordringer, bygge succesfulde virksomheder og styrke livskvaliteten for den enkelte borger – overvejende kvinder – og de involverede lokalsamfund.

Men der er nogle barrierer.

Distribution til udkantsområder er en udfordring, fordi hvert land og hver kontekst er forskellig. Og med begrænset deling af viden og kompetencer har de sociale virksomheder tendens til at designe og bygge deres distributions- modeller fra bunden hver gang. Kort sagt, de opfinder den dybe tallerken hver gang. I sidste ende betyder det, at de ikke er i stand til at skalere hurtigt op. Og det påvirker også vores forretning.

Samling af årelang viden og ekspertise

I mere end 10 år har Unilever hjulpet med udvikling af nye distributionsmodeller til udkantsområder. Fx træner vi lokale kvinder i salg gennem vores Shakti program i Indien. I dag har vores Shakti projekt flere end 72,000 mikro-entreprenører, som støttes af 48,000 Shaktimaans (ofte mandlige familiemedlemmer, som sælger produkter, der udbringes via cykler i omkringliggende landsbyer). Vi har varianter af programmet i Bangladesh, Vietnam, Sri Lanka og Egypten. I Pakistan tog vi projektet til et nyt niveau og trænede flere hundrede landsbykvinder til at blive kosmetologer.

Disse Guddi Bajis (“gode søstre”) tilbyder skønhedsbehandlinger i deres hjem og sælger vores produkter til naboer.

Gennem udvikling og implementering af disse programmer har vi lært meget, om hvad der virker og ikke virker. Der findes ikke nogen mirakelkur eller løsning, som passer til alle samfund. Men vi har udviklet en ramme, som er baseret på vores egen omfattende viden – og input fra vores partnere.

Sideløbende med BoP Innovation Centre skabte vi ASPIRE (PDF 451.45 KB), som vi brugte som en guide til at træffe hurtigere, bedre beslutninger om igangsætning af innovative løsninger og investeringer om skalering af inkluderende distributionsmodeller. Denne guide deler vi nu, så andre kan have gavn af dem.

Som Gerald Kuehr, Unilever’s Chief Customer Officer, siger: “Gennem vores Sustainable Living Plan har vi forpligtet os til at forbedre livskvaliteten for mere end en mia. mennesker – og til at inkludere flere mio. mennesker i vores værdikæde. Etablering af innovative distributions-netværk er et centralt element ifm. realisering af vores ambitioner.

“Målet om at skabe bedre livskvalitet og drive økonomisk vækst spiller også en central rolle i FNs Sustainable Development Goals. Vi deler vores viden og ekspertise, så vi alle kan nå vores mål hurtigere. En fælles indsats er det mest kraftfulde værktøj vi har til at drive positiv forandring.”

FID - Gerald Kuehr
Vi deler vores viden og ekspertise, så vi alle kan nå vores mål hurtigere. En fælles indsats er det mest kraftfulde værktøj vi har til at drive positiv forandring. Gerald Kuehr
Tilbage til toppen