Spring til Indhold

Unilever anerkendt af CDP for miljømæssig lederrolle

Publiceret:

Unilever er blevet anerkendt som en global leder inden for bæredygtig ledelse og tildelt en placering på dette års A-liste for klima, vand og skove af CDP - den globale non-profit platform, der overvåger virksomheders miljømæssige adfærd.

environmental action at unilever

Vores mål er at blive CO2 positive

CDP offentliggør A-D ratings på tværs af klima, vand og skove for mere end 3,000 større virksomheder – og fremhæver lederne på den prestigefyldte A List. I år bliver ratingen givet som en score på tværs af alle tre områder - hvilket afspejler sammenhængen mellem kilma, skove og vand.

Unilever er en af de kun to virksomheder, der får en A rating af CDP for alle tre områder. Det er en anerkendelse af vores indsats i det forgangne år for at tackle klimaforandringerne og de afledte udfordringer med knaphed på vand, bæredygtigt landbrug og energi produktion. For Unilever har dette indebåret en indsats for at reducere udledningen af C02 og vandbesparende initiativer på tværs af vores værdikæde, håndtering af skovrydning i forbindelse med palmeolie i vores forsyningskæde - og en ledende rolle i arbejdet for transformationen til en ny bæredygtig økonomi.

Unilevers Chief Financial Officer, Graeme Pitkethly, siger: “Klimaforandringerne påvirker allerede virksomhederne - både gennem de direkte konsekvenser af støt stigende globale temperaturer og gennem de politikker, som regeringer over hele verden indfører for at imødegå problemerne på dette område.

“Hos Unilever har vi reduceret CO2 udledningen fra energiforbruget i vores produktion med næsten to trediedele i de forgange to årtier og har sat os et modigt mål om at blive C02 positive inden 2030, og om at købe 100% af vores energi fra genanvendelige kilder.

“Målingerne via CDP platformen er et vigtigt værktøj for Unilever til at måle, hvordan vi klarer os ift. vores bæredygtighedsplaner, og vores fremskridt ift. at reducere vores miljømæssige påvirkning. Vi er naturligvis meget glade for, at vi er blevet anerkendt som den ene af kun to virksomheder, der har fået en ren A rating på tværs af alle målinger.

“At være en bæredygtig virksomhed går hånd i hånd med at være en succesfuld forretning, i takt med at vi driver en profitabel vækst for vores varemærker, sparer omkostninger, reducerer risici og fremmer innovation.

“Gennemsigtighed og rapportering er vigtigere end nogensinde, ikke bare for at sikre tilliden hos medarbejdere og forbrugere, men også fra vores investorer. Unilever er en af de første virksomheder, der har forpligtet sig til at implementere anbefalingerne fra The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Hvis vi ønsker, at markederne skal fungere effektivt, må vi være gennemsigtige, så vi hjælper dem med at evaluere virksomhedernes risici og muligheder – og med at tage bedre, langsigtede beslutninger.”

Verden nærmer sig et vendepunkt

CDP´s 2017 A List omfatter 156 globale virksomheder, og er blevet udarbejdet på opfordring fra flere end 800 investorer med aktiver for over US$100 billoner. Tusinder af virksomheder indsender årligt miljø-data til CDP for en uafhængig vurdering.

CDP’s bestyrelsesformand Paul Dickinson, sagde: “Tillykke til alle de virksomheder, der har opnået en placering på vores A List i år. Det er inspirerende at se så mange handle så modigt for ar reducere miljømæssige ricisi og udnytte de muligheder, som følger med overgangen til en bæredygtig økonomi. Disse virksomheder driver forandringen, i takt med at vi nærmer os et vendepunkt for miljømæssig handling”.

En rig informationskilde

CDP driver virksomheder og regeringer til at reducere deres Co2 udledning, beskytte vand-ressourcer og beskytte skovene. Flere end 6,300 virksomheder med mere end 55% af den globale markedsværdi rapporterede miljødata gennem CDP i 2017. Hertil kommer flere end 500 storbyer og 100 stater og regioner, som gjorde det samme. Dette gør CDP’s platform til en af de rigeste, globale kilder til information om, hvordan virksomheder og regeringer driver miljømæssig forandring.

Tilbage til toppen