Spring til Indhold

Sådan tackler vi vand-problemer i vores forsyningskæde

Publiceret:

Konservering, genanvendelse og tilvejebringelse af vand i landbruget, produktionen og innovationsarbejdet.

How we’re tackling water issues across our value chain

I de seneste 40 år er verdens befolkning blevet fordoblet – og vores vandforbrug firedoblet.

Ifølge United Nations mangler 663 million mennesker nu adgang til sikkert drikkevand. Og det er ikke kun et problem i udviklingslandene. Alle kontinenter slås med vandproblemer.

Her er et par af vores nøgle-initiativer, som skal hjælpe med at bevare en af verdens mest værdifulde ressourcer gennem hele vores forsyningskæde - fra indkøb af råvarer til produktion – og hele vejen frem til forbrugernes anvendelse af vores produkter.

Mindre vandforbrug i landbruget

Landbruget står for mere end 70% af vandforbruget på verdensplan. Et eksempel er det varme spanske klima, hvor vanding er afgørende for at sikre, at afgrøderne får nok vand og næring. Men det har altid været en udfordring at fastslå, hvor meget vand, der skal til.

Som del af målsætningen om at investere 1 million Euro pr. år i bæredygtige landbrugs-partnerskaber har Knorr samarbejdet med tomat-leverandøren Agraz om at indføre mere effektive vandingssystemer på de spanske tomatmarker.

Avancerede sensorer og jordprøver fortæller nu farmerne, præcis hvor meget vand der skal til for at dyrke de sundeste og mest smagfulde tomater. Og der går ikke en dråbe vand til spilde.

Dette projekt har reduceret vandforbruget med 30%, øget udbyttet med 20% - og forbedret kvaliteten og smagen i tomaterne.

Agraz partnerskabet er bare ét eksempel på, hvordan Unilever brands arbejder med landbrugssektoren for at øge opmærksomheden om vigtigheden af at konservere vand og investere i teknologi, der kan skabe langvarig positiv forandring.

Styring af vandspild i produktion

Brasilien er også påvirket af den globale vandmangel. Af samme årsag har Unilever teams på vores Indaiatuba Homecare fabrik indført systemer, der sikrer, at der ikke går noget vand til spilde fra fabrikkens produktion.

Et nyt system til genanvendelse af vand, installeret i 2014, pumper alt spildevandet fra fabrikken tilbage i produktionen - og sparer ca. 20,000 m3 per år i gennesnit. Det er en stor gevinst for forretningen da det reducerer omkostningerne med 29,000 Euro om året. Og det er samtidig godt for miljøet.

Hertil kommer nye spildevands-systemer på fabrikken – sideløbende med projekter igangsat af andre brancher og regeringen. Disse projekter har bidraget til, at den lokale Junidaí flod er blevet klassificeret i en ny kategori, som betyder, at flodens vand kan bruges som drikkevand.

Et andet sted i Brasilien har vores Valinhos fabrik introduceret flere systemer til at identificere og reducere spildevand og genanvende vand i hele fabrikken. Blandt disse er et projekt, der gør det muligt at genanvende spildevand i køletårne og via regelmæssige kontroller at finde og reparere huller.

Sideløbende hermed har vores Cuernavaca fabrik introduceret udstyr til at opsamle og behandle regnvand til brug i fabrikken. Undersøgelser viser, at nye lager-tanke og teknologi til opsamlet regnvand vil kunne tilvejebringe 24% af fabrikkens totale årlige vandforbrug og dermed reducere vores forbrug af grundvand.

Nye innovationer

I Mumbai i Indien har vi åbnet et bæredygtigt kommunalt center, som addresserer hygiene behovene hos lav-indkomst husholdninger I byerne, som mangler adgang til vand i hjemmet.

Suvidha Water Centre (suvidha betyder ‘convenience’ på Hindi), sikrer 1,500 mennesker i området et hjem, hvor de kan bruge et toilet med rindende vand, tage et brusebad, vaske deres tøj og få rent, sikkert drikkevand fra vores Pureit vandrensnings-anlæg – alt sammen til en overkommelig pris.

Suvidha anvender cirkulære, økonomiske principper til at reducere vandforbruget. Først bruges det friske vand til at børste tænder i, bade, vaske hænder og tøjvask. Spildevandet fra disse aktiviteter bruges derefter til toiletskyl. Denne tilgang vil spare ca. 10 millioner liter vand pr. år.

Pureit vandrensningsanlæggene sikrer adgangen til rent vand til en overkommelig pris uden behovet for electricitet eller vand fra vandhaner. Gennem dette kommunale projekt når Pureit de mennesker, der har allermest behov for rent drikkevand, og som ikke selv har råd til det.

Tilbage til toppen