Spring til Indhold

Bæredygtig forretning kan skabe 380 millioner jobs

Publiceret:

Den private sektor kan bidrage væsentligt til verdensøkonomien

Business and Sustainable Development Commission

Fokus på Sustainable Development Goals (SDGs) i verdenssamfundets økonomiske strategi kan udløse en enorm udvikling i væksten og produktiviteten - med massive investeringer i bæredygtig infrastruktur som en afgørende forudsætning. Dette vil dog ikke ske uden radikale forandringer i forretningslivet og investeringsmiljøerne. Ægte lederskab er en nødvendighed, hvis den private sektor skal blive en betroet partner for staten og samfundet i arbejdet for at få styr på økonomien.

I rapporten ‘Better Business, Better World’, fastslår Business & Sustainable Development Commission, at mens de seneste årtier har løftet flere hundrede millioner mennesker ud af fattigdom, så har de også ledt til ulige vækst, voksende job-usikkerhed, voksende gæld og støt stigende miljømæssige risici. Dette mix har tændt op under en ”anti-globaliserings” reaktion i mange lande - hvor erhvervslivets og den finasielle sektors interesser ses som centrale faktorer, der underminerer den langsigtede økonomiske vækst, som verden har brug for.

Business & Sustainable Development Commission har brugt det sidste år på at udforske, hvad det vil kræve af erhvervslivet at tage en aktiv rolle i opbygningen af en bæredygtig markedsøkonomi – der kan hjælpe med at indfri SDG målene. ‘Better Business, Better World’ viser hvordan.

I en tid hvor vores økonomiske model flytter grænserne for vores planet og dømmer mange til en fremtid uden håb, giver Sustainable Development Goals os nye muligheder

Unilever CEO, Paul Polman

Hurtige vækstmuligheder i markeds ”hotspots”

Business & Sustainable Development Commission mener, at SDG målene giver den private sektor en ny vækststrategi, som både åbner værdifulde markedsmuligheder og skaber en verden, der er bæredygtig og inkluderende. Og den potentielle gevinst er betydelig.

Rapporten afdækker 60 bæredygtige og inkluderende markeds ‘hotspots’ inden for fire centrale, økonomiske områder: Energi, byudvikling, fødevarer og landbrug - og sundhed og velvære. Områder, hvor det er muligt at skabe mindst 12 billioner US$1, eller mere end 10% of nutidens BNP. Disse hotspots har potentialet til at vokse 2 til 3 gange hurtigere end den gennemsnitlige BNP over de næste 10-15 år.

En mere fair og blomstrende verden for alle

Udover de 12 billioner US$, som er direkte estimeret, viser konservative analyser, at der er potentiale til at skabe yderligere 8 billioner US$, hvis virksomhederne indarbejder SDG målene i deres strategier. Rapporten viser også, at et målrettet arbejde med at nedbringe den negative effekt af erhvervslivets aktiviteter - så som CO2 udledning og forurening - betyder en øget potentiel værditilvækst på næsten 40%.

“I en tid hvor vores økonomiske model flytter grænserne for vores planet og dømmer mange til en fremtid uden håb, giver Sustainable Development Goals os nye muligheder,” siger Unilever CEO Paul Polman, som var med til at grundlægge Business & Sustainable Development Commission. “Der er nu en bred anerkendelse af de enorme muligheder for fremsynede virksomheder, som er villige til at adressere disse pressererende udfordringer. Men hver dag, der går, er endnu en mistet mulighed for at handle. Vi må agere hurtigt, beslutsomt og kollektivt for at sikre en mere fair og blomstrende verden for alle.”

To kritiske forhold

Mulighederne er åbenlyse, men Business & Sustainable Development Commission gør det klart, at der er to kritiske forudsætninger for at udvikle de nye markeder.

For det første kræver det innovative finansieringsmodeller fra både private og offentlige kilder til at frigøre de 2,4 billioner US$, som det vil koste årligt at opnå SDG målene.

For der andet mener Business & Sustainable Development Commission, at der er behov for en ‘ny social kontrakt’ mellem erhvervslivet, regeringer og samfundet for at definere erhvervslivets rolle i en ny og mere fair økonomi. Rapporten anbefaler, at virksomhederne genopbygger tilliden fra befolkningen ved at skabe ordentlige arbejdspladser, betale fair lønninger, investere i lokalsamfundet og betale rimelige skatter.

Næste skridt

I 2017 vil Business & Sustainable Development Commission samarbejde med virksomheder for at styrke erhvervslivets støtte til SDG målene, og herunder: Yde mentor hjælp til den næste generation af ledere inden for bæredygtig udvikling; skabe sektor specifikke planer og oversigter, hvor virksomhedernes resultater bliver vurderet ift. SDG målene; og etablere tiltag, der frigiver finansiering til investeringer i bæredygtig infrastruktur.

Tilbage til toppen