Spring til Indhold

Vi bliver “C02 positive“ ved at genanvende energi

Publiceret:

Biomass boiler at factory

Vi støtter klimaet ved at skabe vedvarende energi

Over hele verden udvikler vores fabrikker nye metoder til at skabe vedvarende energi, der skal hjælpe os med at indfri en modig C02 positiv 2030 ambition, som vi annoncerede på sidste års klima-topmøde i Paris.

I dag kommer ca. 1/3 af al vores energi - på tværs af vores fabriksanlæg - fra vedvarende energikilder, og ca. 20% af vores fabrikker har allerede en form for ”on-site” energi produktion – som fx solenergi, biogas, hydro-electrisk strøm eller brug af biomass e som brændstof. Og dette område vil fortsat vokse.

Vi har forpligtet os til at bruge 100% vedvarende energi i vores drift og til at fjerne fossile brændstoffer fra vores virksomhed - og arbejde målrettet på at skabe mere vedvarende energi, end vi forbruger inden 2030. Reduktion af vores Co2 udledning, køb af mere vedvarende energi og udvikling af vores egen genanvendelige energi spiller alt sammen en vigtig rolle for vores Co2 positive rejse.

Koldioxidpositiv genom energiåtervinning

Vi Har Installeret Overvågningsudstyr, Som Dækker 60% Af Vores Energiaftryk Og Giver Os Data Og Viden, Som Vi Kan Bruge Til At Skabe Forandring Og Bedre Resultater

Tony Dunnage, Group Manufacturing Sustainability Director

Vedvarende energi giver mening for forretningen

Vi mener, at vores C02- positive forpligtelse er et ansvarligt bidrag til kampen mod klimaforandringer og en hjælp til at indfri FNs Sustainable Development Goal 7 - ”Affordable and Clean Energy”. Og vi mener desuden, at det giver mening for vores forretning.

At producere vedvarende energi kan betyde direkte besparelser for vores forretning, fordi vi ved at reducere vores behov for fossile brændstoffer og el fra elnettet sparer på vores energi-regning. En overkommelig, stabil energikilde hjælper os også med at planlægge fremtiden – og beskytter os mod følsomme energimarkeder og knaphed på olie.

Vedvarende energi skaber vækst i Pakistan

I 2016 har Unilever Pakistan taget et stort skridt ift. deres mål om at stoppe brugen af Diesel. To af vores fabrikker i Pakistan viser, hvordan skiftet til vedvarende energi kan skabe en masse værdi. Vores fødevarefabrik i Pernawan genererer ca. 85% af energien til produktionen fra vedvarende energikilder. Fabrikken har installeret den største kapacitet af solenergi i vores sydasiatiske anlæg - med en kapacitet på 200kW og leverer op til 25% af sitets elektricitet. Desuden stammer næsten 100% af fabrikkens anvendte damp fra biomasse brændstoffer.

Vores tefabrik i Khanewal var en af pionererne inden for brug af solcelle-systemer (Solar Grid Tied systems) i Pakistan. Deres solcelle system leverer ca. 40% af fabrikkens energibehov - den nuværende maksimale mængde, som det kan lade sig gøre at producere. Udover at have reduceret C02 udledningen og afhængigheden af fossile brændstoffer har begge fabrikker nydt godt af lavere energiregninger.

Biomasse milepæl i Sydafrika

Bæredygtig brug af biomasse som brændstof er en anden metode, som vi bruger til at skabe vedvarende energi. På vores Personal Care fabrik i Sydafrika har teamet skiftet 50% af energiforbruget til en C02-neutral kilde. Før skiftet genererede 3 konventionelle kedler den nødvendige damp – men omkostningerne steg støt. Derfor konverterede man en kedel til biomasse, og den producerer nu ca. 75% af sitets damp.

Hydroelektricitet i Kenya

På vores Kericho te plantage i Kenya kommer over 90% af den anvendte energi fra vedvarende energikilder. Floden, der løber gennem plantagen, skaber hydroelektrisk strøm, som genererer ca. 70% af plantagens elektricitet. Dette er en af Unilevers ældste, vedvarende energikilder, som er blevet brugt på plantagen siden 1920erne.

En vigtig del a en bredere indsats for klimaet

Vi ved, at det ikke er den eneste løsning på klima-udfordringen at producere vedvarende energi på vores fabrikker. Vi fortsætter derfor også vores samarbejde med andre partnere ift. bredere problemstillinger som fx skovrydning , forbrugernes anvendelse af vores produkter - og reduktion af vores eget energiforbrug og C02 udledning. Fx forventer vi at have reduceret vores CO2 udledning med over 40% ved udgangen af 2016 - set i forhold til 2008.

Tony Dunnage, vores Group Manufacturing Sustainability Director, siger om udviklingen: “Vi fortsætter med at drive energi-reducerende programmer på tværs af vores fabrikker. Vi har installeret overvågningsudstyr, som dækker 60% af vores energiaftryk, og giver os data og viden, som vi kan bruge til at skabe forandring og bedre resultater. Overordnet betyder en indsats for mere fordelagtig og ren energi, at vi kan reducere omkostninger, risici og forurening - og samtidig blive en mere konkurrencedygtig og forandringsparat virksomhed.”

Tilbage til toppen