Spring til Indhold

Nytænkning give r kvinder deres tid tilbage

Publiceret:

Et stigende antal mennesker i verden bliver tvunget til at overleve med begrænset adgang til rent vand. Og det er ofte kvinder og piger, der bærer byrden med at indsamle vand.

Woman hanging clothes

I en unik position til at hjælpe

Det anslås, at kvinder verden over bruger 200 millioner timer hver dag på at indsamle vand - tid som de kunne bruge på at tilegne sig ny viden og færdigheder, tjene til dagen og vejen eller bidrage til deres lokalsamfund. Denne situation er en hindring for udviklingen af kvinders rettigheder, selvstændiggørelse og økonomiske inkludering.

I vores Sustainable Living Plan har vi som mål at forbedre livsvilkårene for mennesker – og herunder at selvstændiggøre 5 millioner kvinder i 2020. Med vores portefølje af sundheds- og hygiejne brands og vores ekspertviden om adfærdsændringer og global påvirkning har vi en enestående mulighed for at lette adgangen til og bæredygtig anvendelse af vand, sanitet og hygiene..

Vi har størrelsen og ekspertisen til at udvikle løsninger, der vil hjælpe mennesker med at leve med dårlig vandkvalitet eller ustabil tilgang til vand. Her er to eksempler på disse innovationer.

Vi vil reducere mængden af ubetalt arbejde

Vores varemærke Surf har indgået et unikt tre-årigt partnerskab med Oxfam om et program, der har som mål at anerkende, reducere og redistribuere den mængde tid, som kvinder og piger bruger på ubetalt arbejde i hjemmet. Det omfatter tøjvask, madlavning, rengøring og indsamling af vand. I nogle dele af verden udgør dette arbejde helt op til 6 timer pr. dag.

Vi vil fremme en samfundsmæssig forståelse for, at kvinders arbejde i hjemmet begrænser deres frihed til at træffe andre valg.

Vil vil bygge infrastrukturer og gennemføre tiltag, der gør arbejdsopgaverne i hjemmet lettere og hurtigere – og dermed frigøre tid til kvinderne, som de kan bruge på ting, der betyder noget for dem.

Og vi vil samarbede med lokalsamfund, regeringer og virksomheder om at fremme ændrede holdningerne til kvinders roller i samfundet, så arbejdsopgaverne i hjemmet deles mere ligeligt mellem kvinder og mænd.

Programmet, som e r det første af sin art, vil køre i Filippinerne og Zimbabwe, og have en direkte påvirkning på mange hundrede tusinde menneske liv.

Det vil også nå millioner af mennesker på globalt plan – og promovere aktiviteter, der har fokus på at anerkende den påvirkning, som ubetalt husholdningsarbejde har på kvinders og pigers liv.

Analia Mendez, Global Director, Social Mission Expertise, Home Care, siger: “Samarbejde er nøglen til at opnå reel forandring og udvikling på dette område . Og vores program er et fantastisk eksempel på et partnerskab , der kombinerer Oxfam’s dokumenterede metoder ift. at skabe debat om ubetalt husholdningsarbejde med vores ekspertise inden for marketing, teknologi og forbrugerviden.”

Hjælp til områder med knappe vandressourcer

Unilever’s opvaskemiddel Sunlight har indgået partnerskab med TechnoServe og Oxfam om etablering af Sunlight Water Centres i Nigeria. Disse centre sikrer bedre adgang til rent vand i regioner med knappe vandressourcer ,reducerer tidsforbruget på indsamling af vand og hindrer brugen af forurenet vand. Lokale kvinder bliver trænet til at drive centrene, uddanne andre kvinder og give dem mulighed for at få en indtægt.

Baseret på successen med de første 2 Water Centres har Sunlight åbnet yderligere 8 centre i Nigeria i perioden 2015–16. Vores mål er at åbne 1,000 centre, som hver især skal nå 160 husholdninger (1,200 individer). I praksis vil vi altså på sigt kunne hjælpe flere end 1 million mennesker .

Tilbage til toppen