Spring til Indhold

Madagascars vanilje farmere får hjælp

Publiceret:

80.0000 små farmere i Madagascar dyrker 80% af verdens vanilje.

Vanilla farming in Madagascar

En af hemmelighederne bag den gode smag i vores populære is er vanilje. Og vi har udvidet vores enhancing livelihoods programme for at løfte vores erfaring og viden til et nyt niveau.

Mere inklusion og velstand

Sammen med vores leverandør Symrise og Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH har vi indledt et samarbejde med Red Barnet for at styrke udbredelsen og effekten af programmet ved at engagere flere lokale indbyggere, især børn og unge, og de mest sårbare husholdninger. Programmet vil yde direkte støtte til farmerne og hele lokalsamfundet for at forbedre deres levevilkår, bygge mere inkluderende samfund og give deres børn bedre muligheder.

Over de næste 3 år vil programmet adressere nogle af de komplekse, økonomiske og sociale problemstillinger, som fanger mennesker, der arbejder i vanilje forsyningskæden, i en fattigdoms-spiral fra generation til generation.

“Vi glæder os meget over at se dette program udvikle sig - og over at Red Barnet nu også er kommet med som partner,”siger Dhaval Buch, Unilevers Chief Procurement Officer. “Vi har set nogle stærke resultater i programmets seneste tre år, men vi kan gøre mere. Det er en forudsætning for at opnå den nødvendige forandring på tværs af industrien,at vi bruger styrken og ekspertisen hos den enkelte partner optimalt.”

Mere udbredelse og effekt

En række FN Sustainable Development mål vil blive støttet via dette arbejde, især mål nr. 17, som opfordrer til globale partnerskaber om fremme af bæredygtig udvikling. Programmet vil bringe ekspertise sammen fra hver lead partner og fra lokale NGOer. Over de næste tre år har vi som mål at nå ud til 50,000 mennesker i 10,000 husholdninger på tværs af 70 landsbyer i Sava regionen gennem fx:

 • At styrke udbyttet af tidligere faser i programmet ved at forbedre modstandskraften ift. pludselige tab af indkomst. Dette omfatter en indsats for at få flere farmere til at dyrke andre afgrøder end vanilje og udvikle iværksætter kompetencer.
 • At give adgang til rimelige, finansielle ydelser, der sikrer husholdninger en tilstrækkelig indkomst til at opfylde deres basale behov - og adgang til et sikkerhedsnet til brug for nødsituationer, som fx den ‘magre’ sæson - en periode hvor familier ikke har tilstrækkelig indkomst og har behov for hjælp til at købe mad eller dække uforudsete udgifter.
 • At formidle økonomisk uddannelse, sundhedsforsikringer og lånemuligheder.
 • At tilbyde, skræddersyet finansiel støtte til sårbare husholdninger, så de kan investere i aktiver som fx husdyr, som de kan bruge til at skabe en ekstra indkomst.
 • At øge opmærksomheden om vigtigheden af et godt helbred, sund ernæring, god hygiejne og en positiv forældre adfærd.
 • At styrke og udvide det eksisterende netværk af ungdomsuddannelser og tilbyde erhvervsuddannelser for de næster generation af vanilje farmere.
 • At støtte unge mennesker gennem adgang til læring i læsning og regning for dem, der er røget ud af skolesystemet – og støtte dem I planlægningen af deres fremtid gennem ungdomsforeninger.
 • Programmet vil omfatte forskning i, hvordan vanilje-produktionen påvirker børns liv. Resultaterne vil blive brugt til at samarbejde med vanilje industrien i bred forstand om at støtte bedre arbejdsforhold.

Positive resultater

Det første program- lanceret i 2013 – havde som mål at hjælpe vanilje farmere med at udvikle bedre metoder, så de kunne opbygge en mere stabil forretning og indtægt – og dermed forsørge sig selv og deres familier. Resultaterne har været positive og programmet har:

 • Trænet næsten 3,000 farmere i at øge deres produktivitet og variere deres afgrøder. Gennem denne variation kan farmerne forbedre deres selvforsyning og tjene penge fra andre afgrødrer/husdyr i den “magre” sæson, som i øvrigt er blevet reduceret fra fem til tre måneder for de fleste farmere.
 • Bygget tre nye skoler i landområder, hvor 160 unge mennesker og heraf 38% piger i alderen 15 and 23 er blevet uddannet i nye dyrkningsmetoder, økonomi og regnskab, læsning og regning.
 • Trænet over 200 folkeskolelærere i at øge kvaliteten af deres undervisning og lære børn om sammenhængen mellem forskellige landbrugspraksisser og miljøforholdene fra en tidlig alder.
 • Støttet forældreorganisationen (FRAM) i at hjælpe 77 folkeskoler gennemfinansiel støtte til dækning af en del af børnenes skolebetaling og lærernes lønninger.
 • Og støttet akutte projekter vedr. renovering i landsbyer med store behov.
Tilbage til toppen