Toggle Søg

 1. Hjem
 2. ...
 3. Hvem vi er
 4. Vores strategi

Vores strategi

Vi har opbygget en strategi der skal hjælpe os med at nå vores målsætning om at gøre bæredygtig levevis almindeligt udbredt.

Vores strategiske fokus

For at realisere vores vision har vi investeret i en langsigtet strategi for kategorier og mærker, der leverer vækst til gavn for alle interessenter.

Vision

Virksomhedens vækst

 • Salgs-
 • margen
 • Kapitaleffektivitet

Forbedring af sundhed og velbefindende

 • Ernæring
 • Sundhed og hygiejne

Forbedring af levevis

 • Retfærdighed på arbejdspladsen
 • Muligheder for kvinder
 • IInkluderende virksomhed

Reduktion af miljømæssig påvirkning

 • Drivhusgasser
 • Vand
 • Affald
 • Bæredygtig erhvervelse

Vores langsigtede strategiske valg

Porteføljevalg

 • Kategorivalg
 • Aktiv porteføljestyring
 • Opbygning af en velanset forretning

Mærker og innovation

 • En fokuseret tilgang til innovation
 • Fremdrift af effektivitet og avancer
 • Øget investering i digital marketing

Markedsudvikling

 • Ruter til marked
 • Nye markeder
 • E-handel

Adræthed og omkostninger

 • Nulbaseret budgetlægning
 • Industriproduktion og faste udgifter
 • Udnyttelse af størrelse

Mennesker

 • Tiltrækning af talent
 • Udvikling af talent
 • Værdiledet og bemyndiget

Vækst

Sammenhæng

Vi leverer sammenhæng i underliggende salgsvækst, kerneoverskudsgrad og frie pengestrømme ved løbende at investere i vores forsyningskæde, vores mærker og marketing, vores folk og IT.

Konkurrencedygtig

Ved at investere i innovation kan vi dyrke vores markedsandel samtidig med, at vi søger at komme ind på nye markeder og nye segmenter.

Rentabel

Vi søger løbende forbedringer i vores produktion i verdensklasse for at drive besparelser og højere afkast, der giver ekstra brændsel til vækst, hvor den likvide beholdning omdannes til nye strategiske muligheder.

Ansvarlighed

Ansvarlig vækst indebærer en positiv social indflydelse og reduceret miljøpåvirkning, som er essensen af USLP og er afgørende for at beskytte og forbedre vores omdømme.

Vores forretningsmodel

Unilever mener, at lønsom vækst også bør være ansvarlig vækst. Denne fremgangsmåde ligger i hjertet af vores forretningsmodel, der drives af bæredygtig levevis og USLP. Det guider vores tilgang til, hvordan vi driver forretning, og hvordan vi imødekommer den stigende efterspørgsel efter mærker, der handler ansvarligt i en verden med begrænsede ressourcer. Vores forretningsmodel begynder med en forbrugerindsigt, der munder ud i mærkeinnovation, ofte med partnere i vores forsyningskæde, for at skabe produkter, som vi bringer til markedet, understøttet af markedsføring og reklame på tværs af en række distributionskanaler.

tilbage til toppen