Vores historie

I mere end 100 år har Unilevers produkter tilgodeset menneskers daglige behov for ernæringsrigtig kost, hygiejne og personlig pleje.

Historie

Blue-Band-510x382

Unilever's mission – at tilføre livet vitalitet – ligger helt i tråd med det 21. århundredes forbrugere og deres livssituation. Men faktum er, at missionen løber som en rød tråd gennem vores historie helt tilbage til slutningen af 1800-tallet.

I 1890'erne nedskrev William Hesketh Lever, grundlæggeren af Lever Brothers, sine ideer om Sunlight sæbe – hans revolutionerende nye produkt som bidrog til at gøre hygiejne populært i det viktorianske England. William Hesketh Lever formulerede det således: "Vores produkter gør livet sjovere og dejligere ved at gøre renlighed til en selvfølge, lette husarbejdet for kvinder, fremme sundheden og bidrage til den enkelte persons tiltrækningskraft".

Dette var længe før begrebet "Corporate Mission" var blevet opfundet, men disse ideer er forblevet kernen i vores forretning - selv om udviklingen i samfundet generelt har ændret på opfattelsen af, at det er kvinderne der primært står for det huslige arbejde.

Med en historie, som strækker sig over tre århundreder, er Unilevers succes blevet påvirket af store begivenheder og forandringer – herunder økonomiske opsving, depressionen, verdenskrige, nye forbrugsmønstre og teknologiske fremskridt. Gennem hele vores historie har vi udviklet produkter, som hjælper mennesker til at få mere ud af livet. Og vi har gjort det nemmere og hurtigere at gøre rent, vaske tøj og sikre sin personlige hygiejne - og at tilberede og nyde god og næringsrig mad..

Balancerer indtjening og samfundsmæssigt ansvar

I slutningen af det 19. århundrede var de virksomheder, som senere blev til Unilever, blandt datidens mest filantropiske. Disse virksomheder startede projekter, som skulle forbedre medarbejdernes vilkår og skabte produkter med en positiv social påvirkning.

Og de gjorde hygiejne og personlig pleje til en selvfølge og forbedrede næringsindholdet i fødevarer ved at tilføre vitaminer til eksisterende vigtige basis-fødevarer.

I dag tror Unilever stadig på, at vores succes forudsætter, at vi agerer ansvarsfuldt over for vores medarbejdere, forbrugerne, og de samfund og den verden, som vi lever i. Igennem årene har vi lanceret og deltaget i et stadigt voksende antal initiativer for at frembringe bæredygtige råmaterialer, beskytte miljøet og støtte de lokale samfund.

Via vores Vitality Mission er forbrugernes behov kommet endnu mere i fokus. For at forenkle virksomheden og muliggøre større fleksibilitet har vi iværksat en omstrukturering af Unilever. Denne omstrukturering vil gøre Unilever til ét Unilever med ét fælles ansigt mod forbrugere og kunder.

Tilbageblik

1800-tallet

Selvom Unilever først blev dannet i 1930, var de virksomheder, som lagde grunden til Unilever, veletablerede længe inden 1900-tallets begyndelse.

1900-tallet

De virksomheder, som dannede Unilever, fremstillede produkter baseret på olie og fedtstoffer, d,v.s. hovedsageligt sæbe og margarine. I begyndelsen af 1900-tallet begrænses virksomhedernes ekspansion af tilgangen til råvarer. Derfor går Lever Brothers i England og Margarine Unie i Holland sammen i 1930-tallet og danner Unilever. Begge virksomheder har samme slutbruger som målgruppe - nemlig husmoderen - og anvender samme råvarer, olie og fedtstoffer.

1930- 1940

Unilevers første årtier bliver en svær tid - som starter med den store depression og slutter med 2. verdenskrig. I takt med at firmaet rationaliserer, fortsætter spredningen af aktiviteter.

Unilever opsplitter gradvist virksomhedens aktiviteter rundt omkring i verden. Virksomheden fortsætter med at ekspandere inden for fødevaremarkederne og øge investeringerne i forskning og udvikling. Sunsilk lanceres som det første flydende middel til hårvask.

1950 - 1960

Virksomheden blomstrer som resultat af ny teknologi. Det europæiske økonomiske fællesskab medfører en højere levestandard i Vesten. Desuden vokser nye markeder frem rundt omkring i verden. Skandinaviens største isfabrik indvies i Flen, Sverige. Det første maskinvaskemiddel, Via, lanceres og en stab af vaskekonsulenter ansættes.

Unilever ekspanderer i takt med, at verdensøkonomien udvikles. Virksomheden udvikler nye produkter, går ind på nye markeder og opkøber mange nye firmaer. Flora, den første margarine, som er smørbar lige fra køleskabet, lander på de svenske spiseborde.

1970 - 1980

Hårde økonomiske vilkår og høj inflation gør 1970'erne til en svær tid for os alle, men ekstra svær for virksomheder, som handler med dagligvarer, idet detailhandelen nu begynder at vise muskler.

Unilever bliver nu en af verdens største virksomheder. Ledelsen rationaliserer virksomheden og fokuserer produktporteføljen for at koncentrere sig om nogle kerneprodukter og varemærker. Lätta lanceres som den moderne margarine med kun 40% fedtindhold.

1990 - 2000

Unilever ekspanderer og går ind i Central- og Østeuropa og fokuserer på færre produktkategorier. Dette fører til tilbagetrækning og salg af to tredjedele af varemærkerne.

Unilever køber Bestfoods, hvorpå koncernen deles op i to globale enheder, Unilever Bestfoods og Unilever Home and Personal Care. Foodsolutions bliver navnet på Unilever Bestfoods' cateringvirsomhed, som er rettet mod storkøkkener og restauranter.

tilbage til toppen