Forbrug af vand

Vandpåvirkningen fra brugen af vores produkter har været stort set uændret siden 2010.*

VORES ENGAGEMENT

At halvere vandforbruget i forbindelse med brugen af vores produkter inden 2020.*

VORES INDSATS

Vandpåvirkningen fra brugen af vores produkter har været stort set uændret siden 2010.*

HVAD DER BETYDER MEST

Når det gælder vandforbruget har vi tre målsætninger, der betyder mest for os: At reducere vandforbruget ved tøjvask, at udvikle produkter, der er nemme at skylle ud og som bruger mindre vand, og at reducere vandforbruget ved brug af hudrenseprodukter og hårvask. (M) angiver vores vigtigste målsætninger.

 • opnået: 0
 • on-plan: 5
 • off-plan: 1
 • %mål ikke nået: 0

VORES TILGANG

Mangel på vand påvirker allerede mange dele af verden. I 2025 vil 1,8 mia. mennesker leve i lande eller områder med absolut vandknaphed og to tredjedele under forhold, hvor de hyppigt mangler vand.

Mens omkring 70 % af det tilgængelige ferskvand bruges i landbruget, anslår FN – når det drejer sig om personlig brug og brug i hjemmet – at hver enkelt person skal bruge omkring 50-100 liter pr. dag til at drikke, til madlavning og til vask. Alligevel lever de, der bor i de fattigste lande, på så lidt som 10 liter om dagen. Fremskaffelsen af vand, som typisk varetages af kvinderne, er også et problem. Ifølge FN bruger alene den del af det afrikanske kontinent, som ligger syd for Saharas ørken, 40 mia. timer om året på at skaffe vand.

Vores tilgang er at arbejde med vandproblematikken på tværs af vores værdikæde fra indkøb af råvarer til design af vores produkter. Siden 2009 har vi arbejdet sammen med Water Footprint Network for at måle vores landbrugsmæssige vandpåvirkning. Vi har fundet ud af, at vores vigtigste vandintensive afgrøder er tomater og sukkerrør, og at vores påvirkning generelt er mindre, end vi tidligere har anslået. Vi har arbejdet sammen med vores tomatleverandører i mange år, og vi vil fortsætte med at introducere drypvanding for vores leverandører til denne og andre afgrøder.

HÅNDTERING AF VORES VANDFORBRUG

Vi har gjort særlige fremskridt med hensyn til at reducere den mængde vand, der udvindes i fremstillingsprocessen. Siden 2008 har vi sparet det, der svarer til omkring 1,5 liter vand for hver enkelt person i verden.

Den mængde vand, som vores forbrugere anvender til vask og rengøring, er mere end syv gange større end den mængde vand, der bruges på de råvarer, som vi køber fra landbruget. I vækstlande kan tøjvask alene bruge op til en tredjedel af en husholdnings vandforsyning.

Vi gør visse fremskridt med hensyn til at designe og lancere produkter, der kræver mindre vand. Vores Comfort One Rinse-skyllemiddel kan nu købes i lande, hvor der er vandknaphed. Lifebuoy har lanceret en skumhåndvask, der reducerer vandforbruget, og vi har introduceret tørshampoo i ti lande.

Der er stadig lang vej, inden vi kan opfylde vores målsætning. Mens vi bevæger os fremad, vil vi blive bedre forberedt på at købe vigtige råvarer fra farmere med begrænsede vandforsyninger, og vi vil åbne nye markeder ved at tilbyde produkter, der opfylder behovet hos mennesker med begrænset adgang til vand. Men i sidste ende sker de store ændringer først, når vandet bliver prissat, og der er et økonomisk incitament til at fremme adfærdsændringer.

Reducering af vandforbruget i vaskeprocessen (M)

Vi vil reducere den mængde vand, der er nødvendig i vaskeprocessen, på følgende måder:

 • Vi vil gøre produkter, der er nemme at skylle ud, mere vidt tilgængelige.
 • Vi vil inden 2020 forsyne 50 mio. husstande i lande med vandknaphed med vaskeprodukter, der giver fremragende resultater, men bruger mindre vand.
 • I 2012 lancerede vi Comfort One Rinse, vores skyllemiddel, i Indien og Cambodja og udvidede Comfort One Rinse-sortimentet i Thailand, Vietnam, Indonesien og Filippinerne.
 • I 2012 blev One Rinse-produkter anvendt i 1,4 mia. vaske i 28,7 mio. husstande verden over – en stigning på 66 % siden 2010.†

Mere om reducering af vandforbruget i vaskeprocessen

VORES TILGANG

Vi vurderede begge disse målsætninger som off-plan i vores seneste rapport. I forhold til 2011 har vi flere aftalte projekter på vej, hvilket giver os tillid til, at vi vil gøre større fremskridt i de kommende år. Vi har også udvidet One Rinse-sortimentet betydeligt, og omsætningen vokser, så vi har vurderet vores fremskridt som tilbage on-plan ift. at nå vores mål for 2020.

I lande med vandknaphed bliver omkring 38 % af vandet i husholdningerne brugt til tøjvask. I mange af disse områder vaskes tøjet i hånden. Vores One Rinse-skyllemiddel reducerer den mængde vand, der skal bruges til at fjerne vaskemiddelrester, til én spand vand i stedet for tre. Dette kan spare op til halvdelen af vandforbruget pr. vask, omkring 30 liter, hvis det anvendes korrekt.

I 2012 fortsatte vi lanceringen af dette produkt i nye lande, og det er nu tilgængeligt i Indien og Cambodja. Det har en førende position på nogle markeder, har en andel på 38 % af markedet for skyllemidler i Vietnam og er steget til en fjerdedel af markedet i Indonesien.

† Valideret af PwC

Reducering af vandforbruget ved rensning af hud og hårvask (M)

 • Det er vores mål i 2015 at nå 200 millioner forbrugere med produkter og værktøjer, som kan hjælpe dem med at bruge mindre vand, mens de vasker sig og tager brusebad. Vores mål er at nå 400 millioner mennesker inden 2020.
 • I 2012 har vi opnået en bedre forståelse af dette område, men fremgangen sker stadig langsomt.

Mere om reducering af vandforbruget ved rensning af hud og hårvask

VORES TILGANG

Omkring 39 % af vores miljøpåvirkning i forbindelse med forbruget af vand sker, når forbrugerne anvender vores sæber, brusegeléer og shampooer, og det kan være meget vanskeligt at få dem til at ændre vaner. Vi har gennemført adskillige undersøgelser i forskellige lande for at forbedre vores forståelse af forbrugernes brusevaner og finde ud af, hvordan vi kan påvirke disse vaner.

Vores undersøgelse af brusevanerne i 100 husstande i Australien indsamlede f.eks. data om brusevaner og forholdet mellem forbrugeradfærd og produktanvendelse. Vi installerede sensorer for at måle varigheden, vandforbruget og hyppigheden for brusebade. Vi fandt ud af, at et gennemsnitligt brusebad varer omkring 9 minutter, hvilket er længere end det gennemsnitlige engelske brusebad på 8 minutter.

Vi har introduceret to innovationer, der giver forbrugerne forskellige fordele og opmuntrer til et mindre vandforbrug: tørshampoo, som frisker håret op uden vand, og Lifebuoy-skumhåndvask, som kan reducere vandforbruget med 18 %.

Forbrugerne sparer penge med Radox

Kvinder, der vasker sig i et brusebadVi eksperimenterer med måder, vi kan hjælpe forbrugerne med at reducere vandforbruget på. Vores Radox-mærke af brusegeléer i Sydafrika gav forbrugerne en gratis perlator, hvis de købte to produkter. Den kan sættes på brusehovedet for at reducere vandforbruget og kan medføre besparelser på op til 450 € om året.

Reducering af vandforbruget i landbruget

 • Sammen med vores leverandører og partnere vil vi udvikle omfattende planer for at reducere den mængde vand, der bruges til at dyrke vores afgrøder i lande med vandknaphed.
 • I 2012 opnåede vi en bedre forståelse af vores forbrug af vand til vanding, og vi identificerede de vigtigste afgrøder og steder til vores videre arbejde.

Mere om reducering af vandforbruget i landbruget

VORES TILGANG

I 2012 gennemførte vi ved hjælp af data fra Water Footprint Network en banebrydende fire år lang detaljeret analyse af den mængde vand, der bliver brugt til vanding af vores vigtigste landbrugsråvarer i alle de lande med vandknaphed, som vi køber fra. Den inkluderede en detaljeret vurdering af vores vigtigste landbrugsmaterialer (omkring to tredjedele af vores volumen) og af yderligere 30 materialer.

Vores vurdering er meget mere præcis end vores tidligere analyse, som vi brugte til at udarbejde diagrammet over vores vandpåvirkning i 2008. Dette skyldes i store træk bedre skøn over vandpåvirkningen og mere nøjagtige oplysninger om de områder, hvor vores vigtigste afgrøder dyrkes.

Vores påvirkning er lavere, end vi tidligere har anslået. Vi troede, at den samlede mængde vand, der blev brugt til at producere vores ingredienser fra landbruget, udgjorde omkring 50 % af vores værdikædes påvirkning. Vi ved nu, at det drejer sig om ca. 15 %, og at omkring 85 % relaterer til vand brugt af vores forbrugere.

Analysen identificerede tomater og sukkerrør som de vigtigste afgrøder ud fra en vandperspektiv. Vi har allerede i mange år arbejdet på at fremme drypvanding hos vores leverandører af tomater. Vi vil nu øge aktiviteten og fortsætte med at samarbejde med leverandørerne om at indsamle data for selvkontrollerede afgrøder dyrket i henhold til Unilevers Sustainable Agriculture Code.

Reducering af vandforbruget i produktionsprocessen

 • Inden 2020 vil udvindingen af vand gennem vores globale fabriksnetværk være på eller under niveauet for 2008 på trods af væsentligt højere volumen.

  Dette repræsenterer en reduktion på omkring 40 % pr. ton af produktionen.

  I forhold til udgangspunktet i 1995 repræsenterer dette en reduktion på 78 % pr. ton af produktionen og en absolut reduktion på 65 %. Vi vil især fokusere på fabrikker i områder med vandknaphed.

 • Alle nybyggede fabrikker vil bestræbe sig på at udvinde mindre end halvdelen af den mængde vand, der blev udvundet i 2008.
 • I 2012 blev der udvundet 13 millioner færre m3 vand end i 2008 (en reduktion på 25 % pr. ton produktion).†

  Sammenlignet med 1995 repræsenterer det en reduktion på 73 % i absolutte tal.†

 • Syv nye fabrikker blev fastlagt i 2012 til åbning i 2013. Deres miljøvenlige design har som mål at udvinde 50 % mindre vand pr. ton produktion end udgangspunktet i 2008.

Mere om reducering af vandforbruget i produktionsprocessen

VORES TILGANG

Vi har gjort gode fremskridt med hensyn til at reducere den mængde vand, der udvindes i fremstillingsprocessen: Siden 2008 har vi sparet det, der svarer til omkring 1,5 liter vand for hver enkelt person i verden. Vandforbruget pr. ton produktion faldt med 7 % i 2012 sammenlignet med 2011.

I 2012 investerede vi i fire spildevandsrensningsanlæg i Sydasien for at reducere udvindingen med over 60.000 m3 om året.

Vores indiske produktionsanlæg har mange gode eksempler på, hvordan regnvand anvendes på fabrikkerne til f.eks. køletårne, kedler, fremstillingsprocesser (efter rensning) og toiletskyl.

Den relativt lave udgift til vand gør det imidlertid vanskeligt at retfærdiggøre udgifterne til visse vandreduceringsprojekter. Vi vil derfor fokusere på at reducere vandforbruget de steder, vi har identificeret som vigtige steder med vandknaphed.

MILJØEFFEKTIVITET SPARER UDGIFTER PÅ 17 MIO. €

Investering i omkostningseffektive teknologier i vores fabrikker – samt rensning af spildevand fra fremstillingsprocessen for at muliggøre genbrug af vandet og øget overvågning – har sparet en samlet udgift på 17 mio. € siden 2008.

† Valideret af PwC

"DER ER STADIG LANG VEJ, INDEN VI KAN OPFYLDE VORES MÅLSÆTNING. VI ER NØDT TIL AT ARBEJDE SAMMEN MED ANDRE FOR AT FREMME HELHEDSORIENTEREDE ÆNDRINGER."

FREMTIDIGE UDFORDRINGER

Den største del af vores påvirkning stammer fra brusebade, bade og tøjvask, ligesom vores drivhusgaspåvirkning er forbundet med opvarmning af vandet til brusebade og vaskemaskiner.

I de dele af den tredje verden, hvor vandet er knapt, skal kvinderne ofte gå langt for at hente vand, eller de skal være ‘vandadministratorer’ i hjemmet, hvor de gemmer og rationerer vandet omhyggeligt. Hvis vi udvikler flere innovationer som Comfort One Rinse, der reducerer den vandmængde, som skal bruges til tøjvask, vil de spare forbrugerne tid og være mere praktiske.

Langsigtet mangel på investeringer i vandinfrastrukturen vil forværre problemet med vandknaphed i mange lande.

Vi er derfor nødt til at arbejde sammen med regeringer, NGO'er og forbrugere om at håndtere vandforbruget effektivt. Vandpriser og vandmåling sammen med uddannelse af forbrugerne vil i sidste ende være påkrævet for at fremme helhedsorienterede ændringer.