Affald & emballage

MILJØPÅVIRKNING AF VORES AFFALD PR. FORBRUGER ER REDUCERET MED OMKRING 7 % SIDEN 2010.*

Vores engagement

At halvere mængden af affald i forbindelse med bortskaffelse af vores produkter inden 2020*

Vores indsats

Miljøpåvirkningen af vores affald pr. forbruger er reduceret med omkring 7 % siden 2010*

Hvad der betyder mest

Med hensyn til vores indsats i forbindelse med affald har vi tre målsætninger, der betyder mest for os: At reducere vægten af emballagen, øge genanvendelsen og øge mængden af genbrugt indhold. (M) angiver vores vigtigste målsætninger.

 • opnået: 1
 • on-plan: 9
 • off-plan: 1
 • %mål ikke nået: 1

Vores tilgang

Emballagen spiller en vigtig rolle i beskyttelsen af vores produkter. Men den kan også ende som affald på en losseplads eller som affald smidt i naturen. Øget ressourceknaphed betyder, at det er vigtigere end nogensinde før at være effektiv med hensyn til emballage og at finde løsninger til håndtering af ‘post-konsumer affald’ – emballager og produkter, som vores forbrugere smider væk efter brug. Dette er særligt vigtigt på udviklingsmarkeder, hvor infrastrukturen til håndtering af emballageaffald ikke er fulgt med den hurtige stigning i forbruget. 

Vores tilgang er at reducere, bruge igen og genbruge. Der er klare forretningsmæssige fordele. Ved at reducere vægten af emballagen kan vi opnå lavere omkostninger i forbindelse med materialer, energi og transport.

Vi har gjort gode fremskridt mod at reducere mængden af affald. I produktionen opnåede over halvdelen af vores anlæg målet om "intet ikke-farligt affald til deponering" i 2012, og vi sætter et nyt mål, som alle vores anlæg skal opnå inden 2015.

Reduktion af vores affaldspåvirkning

Der er også gjort fremskridt med hensyn til at reducere vægten af vores emballage. Dette involverer ofte at vælge nye materialer, som gør det muligt at bruge færre materialer. Vores dedikerede globale team af eksperter, som kaldes Materials Capability Group, udvikler langsigtede innovative løsninger for at reducere mængden af emballage. De arbejder sammen med specialister om at trække på de nyeste teknologier, som derefter anvendes i alle vores produktkategorier.

En større del af vores emballage kan nu genanvendes eller indeholder genbrugsmateriale, men vi kan se, at håndtering af post-konsumer affald er en større udfordring.

Vi arbejder fortsat sammen med andre – både for at påvirke regeringens politik og for at lære af leverandører og affaldsserviceudbydere samt samarbejde med andre virksomheder i branchen om ikke-konkurrerende mål som f.eks. udvikling af nye materialer, der hurtigt kan genanvendes. Vi har iværksat en række pilotprojekter for materialer, der normalt anses for at være vanskelige at genanvende i større omfang. Vi vil samarbejde med andre på tværs af vores værdikæde for at udvikle nye end-to-end løsninger.

Reducering af emballage (M)

 • Inden 2020 vil vi reducere vægten af den emballage, som vi bruger, med en tredjedel ved hjælp af:

  - materialer med reduceret vægt

  - optimering af strukturelt design og materialedesign

  - udvikling af koncentrerede versioner af vores produkter

  - eliminering af unødvendig emballage.

 • En anslået reduktion på 9,5 % i vægt pr. forbruger i 2011-12 sammenlignet med 2010 – opnået gennem en kombination af letvægtsmateriale og optimering af materialedesign.

Mere om reducering af emballage

Vores tilgang

Vi gør gode fremskridt med hensyn til reducering af emballagen. Vi har tidligere fokuseret på reducering af emballagematerialet blot for at reducere omkostningerne. Men vi har skiftet fokus. Vi fokuserer nu på udvikling af lettere, stærkere og bedre materialer, som har en lavere miljømæssig påvirkning. Som hjælp i denne forbindelse har vi oprettet Materials Capability Group, der arbejder sammen med leverandører om at udvikle nye teknologier.

Nye teknologier er af afgørende betydning for at sikre, at vi har et løbende program for emballagereduktioner. Vi har f.eks. reduceret antallet af lag og tykkelsen af de posematerialer, der bruges til vores hårprodukter i Sydøstasien, og vi vil nu introducere dette i Indien, Pakistan og Bangladesh. Når introduktionen er gennemført, sparer vi omkring 2.500 tons materiale.

Reducering af emballageudgifter

Det materiale, vi bruger rundt om vores ismærker, Twister, Paddle Pop og Fruttare, består af flerer lag. Vores R&D-eksperter, som samarbejder med akademikere og leverandører, har udviklet nye materialer, der reducerer både antallet af lag og disses tykkelse.

Resultaterne taler for sig selv. Disse mærker har reduceret deres brug af flowwrap fra 19 specifikationer til blot tre på verdensplan. Denne ændring reducerer den mængde emballage, vi bruger, og har omgående forretningsmæssige fordele. Vi begyndte at anvende disse materialer i 2012. Når materialerne er indført overalt, forventer vi en besparelse på ca. 1,3 mio. € samt en materialereduktion på omkring 530 tons.

Ny teknologi sparer penge

I 2011 lancerede vi et nyt flaskedesign i Indonesien og Thailand for vores Citra-hudplejemærke. Dette resulterede i en vægtreduktion på 365 tons materiale. I 2012 indførte vi en ny teknologi – bimodal harpiks – og vi sparede yderligere 70 tons materiale. Den samme teknologi indføres nu i mange flere af vores hudpleje- og hårplejeproduktmærker og vil medføre yderligere reduktion af materialeforbrug og omkostninger.

Genbrug af emballage (M)

 • I samarbejde med industrier, regeringer og NGO'er sigter vi mod at øge genbrugs- og genanvendelsesraterne med 5 % i gennemsnit inden 2015 og med 15 % inden 2020 i vores top 14-lande. For nogle betyder det en fordobling eller endda en tredobling af eksisterende genbrugsrater.
  Vi vil gøre det nemmere for forbrugerne at aflevere vores emballage til genbrug ved at bruge materialer, der passer bedst muligt til de end-of-life behandlingsanlæg, der findes i deres lande.

 • Inden 2020 vil vi øge indholdet af genbrugsmateriale i vores emballage til det maksimalt mulige niveau. Dette vil være med til at øge genanvendelsesraterne.
 • En stigning på 3,5 % i genbrugs- og genanvendelsesrater over det gennemsnitlige Recycling and Recovery Index (RRI) for 2010 på tværs af vores top 14-lande. En del af denne stigning skyldes forbedrede data.
 • 3.126 tons post-konsumer genanvendte materialer integreret i vores faste plastikemballage.

Mere om genbrug af emballage

VORES TILGANG

Vi har gjort beskedne fremskridt mod vores mål.
Dette område er som forventet komplekst. I nogle lande er der næsten ingen tilgængelig infrastruktur til indsamling af affald, og nogle materialer kan ikke nemt genbruges, idet teknologierne endnu ikke findes. I andre lande med mere udviklet infrastruktur bliver visse emballagetyper stadig ikke indsamlet og genbrugt i væsentlige mængder, selvom de er fremstillet af populære materialer som f.eks. PET.

Vi bruger den viden, vi har opnået via infrastrukturundersøgelser og pilotinitiativer, til at finde de mest egnede løsninger, uanset om dette omfatter udvikling af en ny type genbrug af affald eller gennemgang af de materialer, der bruges i vores produkter.

OPFORDRING TIL MERE GENBRUG

Vi opbygger vores viden om genbrug på flere forskellige måder.
I USA arbejder vores Dove- og Suave-mærker sammen med Recyclebank for at give forbrugerne et incitament til at genanvende flere af produkterne fra badeværelset. Unilever Ventures har investeret indirekte i Recyclebank, da det vil hjælpe os med at øge vores forståelse af, hvordan vi kan få forbrugerne til at genanvende mere.

I Europa har vi bestilt undersøgelser i adskillige lande med den hensigt at få en forståelse af genbrugsinfrastrukturen for polypropylenbægre (PP), -skåle og -bøtter. Disse bruges i stort omfang af vores margarinemærker, Wall’s is og vaselinebøtter. Undersøgelserne har vist, at denne type emballage næsten ikke genanvendes og i bedste fald brændes til energiformål. Vi fører i øjeblikket drøftelser med aktører fra hvert enkelt trin i genanvendelsesprocessen. Vi agter at lede et projekt i 2013, som fokuserer på at skabe en konkurrencedygtig forretningsmodel, der stimulerer større efterspørgsel efter indsamling, sortering og genanvendelse af PP-bægre, -skåle og -bøtter.

STØRRE INDSIGT FREMMER HANDLING

Vores detaljerede analyse viser, at nationale genanvendelsesrater for bestemte materialer ofte savner gennemskuelighed. En genanvendelsesrate på 90 % for aluminiumsemballage kan f.eks. primært være baseret på genbrug af aluminiumsdrikkedåser, og det er derfor uhensigtsmæssigt at anvende den samme rate ved beregning af affald til deponering for vores aluminiumsaerosolemballage.

Denne analyse er med til at fokusere vores indsats på at øge genbrug for specifikke emballagetyper.
Vi har f.eks. øget genbrug af aerosoldeodoranter gennem strategiske partnerskaber med brancheforeninger og nogle af vores kunder i England, Brasilien og Mexico.

Genbrug af emballage

 • Vi vil forsyne forbrugerne med refill-emballager i vores portefølje af plejeprodukter til hjemmet og produkter til personlig pleje, så det bliver muligt at genbruge den primære indpakning.
 • Vi har introduceret refill-emballager på flere forskellige markeder i 2012, herunder Kina, Indien, Sydafrika og England.

Mere om genbrug af emballage

VORES TILGANG

Vi oplever en vis succes på udviklingsmarkeder. Vi sælger refill-poser i Kina og Sydafrika til nogle af vores shampoomærker.

På udviklede markeder er dette stadig et vanskeligt område, idet ikke alle forbrugere ønsker at anvende refill-emballager. Vi fortsætter imidlertid med at eksperimentere, og vi udvider vores sortiment. Et eksempel på dette er Timotei-shampooens 500 ml refill-emballage, som blev lanceret i England i 2012.

REVURDERING AF AFFALD SPARER UDGIFTER PÅ OVER 196 MIO. €

 Vi anslår, at vores fokuserede produktionsprogram for eliminering af affald, genbrug og genanvendelse fra 2008 til 2012 har sparet udgifter på over 186 mio. € til rå- og emballagematerialer og har reduceret udgifterne til bortskaffelse af affald med mere end 10 mio. €.

Håndtering af poseaffald

 • Vores mål er at udvikle og implementere en bæredygtig forretningsmodel for håndtering af vores poseaffalds-strømme inden 2015.
 • Vi undersøger potentialet i en ny teknologi for at finde anvendelse for poseaffald. Vi tror, at dette vil skabe en højere værdi for poseaffaldet, hvilket kan hjælpe os med at skabe et fornuftigt forretningsformål, hvilket i øjeblikket er en udfordring.

Mere om håndtering af poseaffald

VORES TILGANG

Tomme poser anses generelt ikke for at være værd at indsamle, fordi de er små og ikke vejer så meget, så de har ikke den store værdi. Vores ambition er at udvikle en konkurrencedygtig forretningsmodel for poseaffald. Denne model skal fortsat sikre lavindkomstforbrugere posernes fordele med hensyn til pris og komfort, og smatidig sikre håndteringen af de miljømæssige problemer forbundet med brugen, f.eks. bortkastning og manglende genanvendelse.

I vores 2011 Progress Report omtalte vi resultaterne af vores forsøg med pyrolyse, hvor poseaffaldet blev omdannet til energi. Vi dokumenterede, at det brændstof, der var resultatet af pyrolysen, var af tilstrækkelig høj kvalitet til vores Hindustan Unilever-fabrik. For at gøre olien brugbar og profitabel har vi arbejdet sammen med vores leverandør i Indien for at opsætte en destillationssøjle.

Men det er vanskeligt at øge indsamlingen. I 2012 fandt vi en ny teknologi, som efter vores mening er den næste generation af pyrolyse. Mindre forsøg har vist et højt udbytte og et slutprodukt i førsteklasses kvalitet. Vi forhandler i øjeblikket med udvikleren og andre værdikædepartnere med det formål at tage den første kommercielle fabrik i brug i Indonesien i 2013.

En af de største forhindringer for at gøre pyrolyse eller næste generations teknologi til en forretningsmulighed for genforarbejdningsvirksomheder er den omfattende indsamling af poseaffald. Vi samarbejder med NGO'er i Indien for at få hjælp med at afprøve forskellige tilgange i 2013.

REDUCERING AF AFFALD FRA VORES PRODUKTION

 • Inden 2020 vil den samlede mængde affald, der sendes til bortskaffelse, være på eller under niveauet i 2008 på trods af en væsentlig højere produktion.

  Dette repræsenterer en reduktion på omkring 40 % pr. ton af produktionen. I forhold til udgangspunktet i 1995 repræsenterer dette en reduktion på 80 % pr. ton af produktionen og en absolut reduktion på 70 %.

 • Inden 2015 vil alle produktionsanlæg opnå målet om "intet ikke-farligt affald til deponering". (Nyt mål 2012.)
 • Alle nybyggede fabrikker vil bestræbe sig på at generere mindre end halvdelen af den mængde affald, der blev genereret i 2008.
 • 76.000 færre tons affald i alt i 2012 i forhold til 2008. Dette repræsenterer en reduktion på 51 % pr. ton af produktionen.* Sammenlignet med 1995 repræsenterer det en reduktion på 85 % i absolutte tal.

 • Ved udgangen af 2012 havde 53 % (133) af vores produktionsanlæg opnået målet om "intet ikke-farligt affald til deponering".
 • Syv nye fabrikker blev fastlagt i 2012 til åbning i 2013. Deres miljøvenlige design har som mål, at mængden af affald skal være 50 % lavere end udgangspunktet i 2008, og intet ikke-farligt affald skal sendes til deponering.

  * Skal kontrolleres selvstændigt af PwC i 2013

Mere om reducering af affald fra vores produktion

VORES TILGANG

I 2012 halverede vi den mængde affald, der blev bortskaffet fra vores produktionsanlæg, sammenlignet med vores udgangspunkt i 2008 i både absolutte tal og pr. ton produktion, mens vores virksomhed voksede.

Denne væsentlige milepæl – som var langt bedre end vores oprindelig målsætning – blev opnået gennem eliminering af affald og affaldsreduktionsaktiviteter og ved at flytte affald fra bortskaffelsesveje som f.eks. deponering. Det svarer til en omkostningsbesparelse på næsten 10 mio. € siden 2008 uden behov for kapitalinvestering. Derudover har affaldsreduktion i produktionen siden 2008 forhindret udgifter på 186 mio. €.
I 2012 blev 76.000 færre tons affald fra produktionen sendt til deponering sammenlignet med udgangspunktet i 2008. Dette svarer til affaldet fra mere end én million husstande.

Ved udgangen af 2012 havde 133 produktionsanlæg opnået målet om "intet ikke-farligt affald til deponering". Det er over halvdelen af vores 252 anlæg, og antallet er steget fra 74 ved årets begyndelse. I England har vi f.eks. reduceret antallet af affaldsudbydere fra 65 til én, hvilket maksimerer mulighederne for at finde genbrugsveje og fordelagtige genanvendelsesveje og opnå omkostningsbesparelser.
På grundlag af vores gode fremskridt fastsatte vi i 2012 et ambitiøst nyt mål om, at 100 % af vores produktionsanlæg skal have "intet ikke-farligt affald til deponering" ved udgangen af 2015.

FINDE NYE ANVENDELSESMULIGHEDER FOR AFFALD

I produktionen anvender vi også, ud over eliminering af affald, tre andre metoder til reducering af vores affald – at bruge igen, genbruge og genanvende. Nogle eksempler: Indførelse af genbrugelig transitemballage i vores Hefei-fabrik i Kina, affaldsmayonnaise konverteret til biobrændstof samt spildevandsslam fra anlæg i Tyrkiet og Filippinerne, som fik nyt liv som alternativt råstof i byggeprojekter.

INTET AFFALD TIL DEPONERING I HALVDELEN AF VORES FABRIKKER

Over halvdelen af vores 252 fabrikker over hele verden, fra Costa Rica til Japan, har opnået målet om "intet ikke-farligt affald til deponering".

Vi har fastsat et ambitiøst nyt mål – ingen af vores fabrikker over hele verden vil sende ikke-farligt affald til deponering ved udgangen af 2015.

† Valideret af PwC

Fjernelse af PVC

 • Vi vil fjerne PVC (polyvinyl klorid) fra al emballage inden 2012 (hvor der findes tekniske løsninger).
 • 9999% af PVC fjernet fra vores portefølje ved udgangen af 2012.

Mere om fjernelse af PVC

VORES TILGANG

Vi besluttede at fjerne PVC fra vores emballage i 2009. Praktisk taget al vores emballage er nu fri for PVC. For at nå dertil har vores R&D-teams over hele verden udviklet og afprøvet nye materialer, og vores forsyningskæde har investeret i nyt udstyr.
Vi har imidlertid endnu ikke fjernet PVC helt. Nogle af vores fødevarer bruger PVC i emballagen af sikkerheds- eller hygiejnemæssige årsager, f.eks. som forseglingsmiddel til metallåg på fødevareprodukter.

Til dette formål findes der endnu ikke konkurrencedygtige tekniske løsninger. Vi forsøger at finde nye materialer, som har de samme funktionelle egenskaber som PVC til en konkurrencedygtig pris.

Efterspørgslen efter sådanne alternative materialer er i øjeblikket lille, så vi har været helt fremme med at være katalysator for innovation på markedspladsen. Når først disse nye muligheder bliver tilgængelige, vil mange brancher kunne udnytte dem.
Siden vi lancerede Unilever Sustainable Living Plan, har vi foretaget adskillige opkøb, som har bragt mere PVC ind i vores virksomhed. PVC fra disse virksomhedsovertagelser er ikke inkluderet i vores 99 % ovenfor. Vi er i gang med at fjerne det

Reducering af kontoraffald

 • I vores top 21-lande bliver mindst 90 % af vores kontoraffald genbrugt eller genanvendt i 2015, og i 2017 sender vi ikke længere noget affald til deponering.
 • I 2015 vil vi have reduceret papirforbruget med 30 % pr. medarbejder i vores top 21-lande.
 • Vi vil eliminere papir i vores regninger, varekvitteringer, ordreprocesser, finansielle rapporter og medarbejderudgiftsprocesser inden 2015, hvor det er lovligt og teknisk muligt.
 • 88 % af vores kontoraffald blev brugt igen, genbrugt eller genanvendt ved udgangen af 2012.
 • Ved slutningen af 2012 havde vi reduceret papirforbruget med 24% pr. medarbejder i vores top 21-lande.
 • 14 % af vores indgående regninger blev behandlet elektronisk i 2012 – en stigning fra 10 % i 2011.

mere om reducering af kontoraffald

VORES TILGANG

Vi har gjort gode fremskridt mod at genbruge og genanvende vores kontoraffald. I 2012 hjalp medarbejderkampagner og genbrugsstationer os med at øge opmærksomheden på affald, reducere papirforbruget og fjerne affald fra deponering. I kombination med aftaler med affaldsslskaber har dette givet os mulighed for at opnå "intet affald til deponering" på 45 % af målanlæggene i vores top 21-lande.

I 2012 lancerede vi en global printstandard. Dobbeltsidet udskrivning steg til 37 % fra 28 % i 2010 i vores top 21-lande.

"OVER HALVDELEN AF VORES FABRIKKER OPNÅEDE MÅLET OM "INTET IKKE-FARLIGT AFFALD TIL DEPONERING I 2012".

FREMTIDIGE UDFORDRINGER

Mens vi gør gode fremskridt i reducering af emballage, kan vi ikke opnå vores mål om at halvere vores affaldsmængde, hvis ikke genanvendelsesraterne stiger betydeligt.
Vi er involveret i adskillige markedsindgreb i forbindelse med genbrug og genanvendelse, f.eks. Metal Matters-kampagnen i England. Imidlertid er dette et område, hvor vi ikke har meget kontrol over værdikæden og er afhængige af at arbejde sammen med andre.

Vi samarbejder med vores større markeder for at øge vores muligheder for at komme i dialog med regeringer og andre interessenter og finde de bedste løsninger til at øge genanvendelsesraterne, som kan variere fra land til land.
Selvom dette helt klart er en udfordring, er det også en mulighed for at inspirere end-to-end løsninger gennem samarbejde om ikke-konkurrencemæssige prioriteringer – ikke kun med forsyningskæden, men også med vores kunder og andre virksomheder.