Unilevers Sustainable Living Plan

Unilever Sustainable Living Plan (USLP) har som mål at adskille vækst fra vores miljømæssige påvirkning, samtidig med at vi øger vores positive sociale indflydelse.

Vi skal opnå tre store mål inden 2020 – forbedre sundhed og velbefindende, reducere den miljømæssige påvirkning og købe 100 % af vores råvarer fra bæredygtigt landbrug samt forbedre levevilkårene for mennesker på tværs af værdikæden.

Grundlaget for disse overordnede mål er syv målsætninger understøttet af mål, som spænder over vores sociale, miljømæssige og økonomiske indsats på tværs af værdikæden – fra indkøb af råvarer og hele vejen frem til brugen af vores produkter i hjemmet.

I planens andet år har vi gjort konstante fremskridt mod at nå vores mål. Vores USLP er en ambitiøs plan, og der er stadig meget, der skal gøres. Vi stræber fortsat efter at nå vores vidtrækkende mål.

I vores 2011 Progress Report præsenterede vi vores mål for medarbejderne og arbejdspladsen som en selvstændig række mål. I 2012 indarbejdede vi disse i vores målsætninger.

Forbedring af sundhed og velbefindende

Vi vurderer, at vi har hjulpet 224 millioner mennesker med at gøre noget for at forbedre deres sundhed og velbefindende.

1 Sundhed & hygiejne

pige, der vasker hænder.

Inden 2020 vil vi hjælpe mere end en milliard mennesker med at forbedre deres hygiejnevaner, og vi vil levere rent drikkevand til 500 millioner mennesker. Dette vil medvirke til at reducere forekomsten af livstruende sygdomme som diarré.

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

(M) vores vigtigste målsætninger

Ved udgangen af 2012 havde vi nået 224 millioner mennesker.

119 millioner mennesker med Lifebuoy, 45 millioner med rent drikkevand fra Pureit, 49 millioner med vores tandpastamærker og 11 millioner gennem Dove Self-Esteem-programmerne.

2 Forbedring af ernæring

Forbedring af ernæring

Vi vil løbende arbejde på at forbedre vores produkters smag og ernæringsmæssige kvalitet. Inden 2020 vil vi fordoble den andel af vores portefølje, der opfylder de højeste ernæringsmæssige standarder, baseret på internationalt anerkendte kostråd. Dette vil hjælpe flere hundrede millioner mennesker med at få en sundere kost.

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

(M) vores vigtigste målsætninger

18 % af vores portefølje pr. volumen opfyldte kriterierne for de højeste ernæringsmæssige standarder i 2012.

I 2012 var størstedelen af vores produkter på niveau med eller over standarderne baseret på nationale ernæringsmæssige anbefalinger. Og vores engagement rækker endnu længere: 18 % af vores portefølje pr. volumen opfyldte de højeste ernæringsmæssige standarder baseret på internationalt anerkendte kostråd.

Note: Fremgang for målene for højeste ernæringsmæssige standarder, salt, mættet fedt, transfedt og kalorier er målt i perioden januar-september 2012. Fremgang for sukkermålet er målt januar 2011-september 2012. I 2012 skiftede vi til fuld volumenbaseret (tons solgt) rapportering for højeste ernæringsmæssige standarder og salt.

Reducering af miljømæssig påvirkning

Vores drivhusgas- og affaldspåvirkning for forbrug pr. forbruger er blevet reduceret, og vores vores vandpåvirkning for forbrug pr. forbruger har været stort set uændret.*

3 Drivhusgasser

Drivhusgasser small picture

Halvering af vores produkters drivhusgaspåvirkning gennem hele livscyklussen inden 2020.*

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

(M) vores vigtigste målsætninger

4 Vand

Kvinde, der vasker

At halvere vandforbruget i forbindelse med brugen af vores produkter inden 2020.*

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

(M) vores vigtigste målsætninger

5 Affald

Affald og emballage

At halvere mængden af affald genereret af vores produkter inden 2020*

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

(M) vores vigtigste målsætninger

*Vores miljømæssige målsætninger er udtrykt i forhold til et udgangspunkt i 2008 og på et 'forbrug pr. forbruger'-grundlag. Det betyder én enkelt anvendelse, portion eller servering af et produkt. Fra april 2013 giver vores nye automatiserede system os kun mulighed for at sammenligne vores påvirkning med 2010 i stedet for vores oprindelige 2008-grundlag.

Forbedring af levevilkår

Vi har uddannet ca. 450.000 småbønder.

6 Bæredygtigt indkøb af råvarer

en bonde med bæredygtigt indkøbte ris og tomater.

Inden 2020 vil vi købe 100 % af vores råvarer fra bæredygtige landbrug.

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

(M) vores vigtigste målsætninger

7 Bedre levevilkår

Bedre levevilkår

I 2020 vil vi have mindst 500.000 husmænd og 75.000 smådistributører i vores forsyningsnetværk.

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

(M) vores vigtigste målsætninger

450.000 småbønder uddannet; småbønders metrik i udvikling; 48.000 små Shakti-distributører ved udgangen af 2012

Vi har øget antallet af teproducenter oplært i bæredygtige praksisser til omkring 450.000. Næste skridt er at udvikle en metode til vurdering af forbedringer i smådistributørernes levevilkår. Vi har samlet vores program for smådistributører og har nu 48.000 entreprenører.