Bæredygtigt indkøb af råvarer

36 % af vores landbrugsråvarer blev indkøbt bæredygtigt ved udgangen af 2012. Det oversteg vores foreløbige milepæl på 30 % og markerer en betydelig stigning fra 24 % i 2011.

VORES ENGAGEMENT

I 2020 vil vi købe 100 % af vores råvarer fra bæredygtige landbrug: 10 % i 2010; 30 % i 2012; 50 % i 2015; 100 % i 2020.

VORES INDSATS

36 % af vores landbrugsråvarer blev indkøbt bæredygtigt ved udgangen af 2012. Det oversteg vores foreløbige milepæl på 30 % og markerer en betydelig stigning fra 24 % i 2011.

HVAD DER BETYDER MEST

Når det gælder vores indsats for bæredygtigt indkøb af råvarer har vi tre målsætninger, der betyder mest for os: Bæredygtig palmeolie, sporbar palmeolie og papir og pap. (M) angiver vores vigtigste målsætninger.

 • opnået: 1
 • on-plan: 15
 • off-plan: 1
 • %mål ikke nået: 0

VORES TILGANG

Halvdelen af vores råvarer kommer fra landbrug og skove, og de beslutninger, vi tager, om hvem vi køber fra, og hvordan vi arbejder med dem, kan have store konsekvenser for de globale ressourcer, klimaændringerne og landmændenes levevilkår.

Det er en klar forretningsmæssig fordel for Unilever at indkøbe råvarerne bæredygtigt. Ved hjælp af langsigtet planlægning kan vi sørge for forsyningssikkerhed, reducere omkostninger og beskytte knappe ressourcer. Denne langsigtede tilgang kan også skabe en win-win-situation for landmændene.

Hvis palmeolien f.eks. kan spores tilbage til dens kilde, kan det hjælpe Unilever med at sikre  bæredygtige leverancer, og at skovrydning, brug af landjord og sociale og samfundsmæssige problemer håndteres ansvarligt.

Ved at dele oplysninger om, hvor produkterne kommer fra, opfylder vi også forbrugernes ønsker. Lipton-teens og Magnum-isens Rainforest Alliance-certificering og den nye Knorr-suppemærkning om bæredygtigt dyrkede tomater fører an på dette område.

Vores fremskridt inden for indkøb har været gode. Vi koncentrerer os først og fremmest om vores ti vigtigste landbrugsråvaregrupper, som tegner sig for omkring to tredjedele af vores volumen: palmeolie, papir og pap, soja, sukker, te, frugt og grøntsager, solsikkeolie, rapsolie, mejeriprodukt-ingredienser og kakao. Vi er på rette vej med alle disse råstoffer. Men opgaven er stadig enorm, især hvor vores volumen er lille.

VORES SUSTAINABLE AGRICULTURE CODE

Unilever Sustainable Agriculture Code blev lanceret i 2010, efter 15 års arbejde. Vores program for bæredygtigt indkøb beror på efterlevelse af vores Sustainable Agriculture Code – gennem selvevaluering eller eksterne certificeringsstandarder.
2012 var det første år med fuld implementering og gav os en bedre indsigt i leverandørernes udfordringer. Vi har nu bæredygtigt indkøbte tomater, mejeriprodukter, rapsfrø, solsikkefrø, sukkerroer og kartofler, hvilket viser, hvor fleksibel vores Sustainable Agriculture Code er i forhold til afgrøder og lande.

Kinesiske tomatavlere har reduceret brugen af gødning markant, mens udbyttet er steget, og vi sporer skadedyrsangreb med fælder og smartphones, hvilket fører til brug af færre pesticider og afgrøder i bedre kvalitet for tomatavlerne ved Middelhavet. 

 

Bæredygtig palmeolie (M)

 • Vi vil købe al palmeolie fra certificerede, bæredygtige kilder inden 2015.
 • Vi vil købe al palmeolie bæredygtigt fra certificerede, sporbare kilder inden 2020.

  (Nyt mål 2012).

 • 100 % af palmeolien fra bæredygtige kilder ved udgangen af 2012: 97 % via GreenPalm-certifikater;† og
 • 3 % af palmeolien indkøbt fra certificerede, sporbare kilder (gennem en adskilt forsyning) ved udgangen af 2012.

Mere om bæredygtig palmeolie

VORES TILGANG

I april 2012 annoncerede vi, at vi ville nå vores mål for 2015 tre år tidligere end planlagt. Dette er primært opnået gennem køb af GreenPalm-certifikater. Disse certifikater udgør et væsentligt bidrag til en mere bæredygtig palmeolieindustri, men de er kun et første skridt på vejen.

For at købe bæredygtigt er vi nødt til at kunne spore vores palmeolie tilbage til den plantage, hvor den blev dyrket, og spore dens vej gennem certificerede møller, transport og anvendelse. Vores nye mål er at købe al vores palmeolie fra certificerede, sporbare kilder inden 2020.

Vi begyndte at købe sporbar palmeolie til vores europæiske markeder i 2011 fra leverandører, der var certificeret af Roundtable on Sustainable Palm Oil. Vi investerer 69 mio. € i en palmekerneolieforarbejdningsfabrik i Indonesien og overvejer lignende joint venture-investeringer i forarbejdning af råpalmeoliederivater andre steder som hjælp til at opnå sporbare forsyninger.

Vi ønsker at arbejde sammen med leverandører, andre virksomheder, konkurrenter og regeringer for at ændre branchen. Dette vil give forbrugerne større tryghed og bidrage til at bryde koblingen mellem palmeolie, skovrydning og landstridigheder.

KAMPAGNE FOR OPTAG AF BÆREDYGTIG PALMEOLIE I KINA

Omkring 14 % af palmeolien er nu certificeret som bæredygtig af RSPO, men kun halvdelen af den tilgængelige certificerede, bæredygtige palmeolie bliver udbudt på markedet.

I 2012 deltog Unilever sammen med andre store aktører i branchen og regeringen i China Sustainable Palm Oil Supply Chain Forum for drøftelser af kampagner for hurtigere optag i Kina, verdens næststørste forbruger af palmeolie.

† Valideret af PwC

Bæredygtigt papir og pap (M)

 • I 2015 vil vi indkøbe 75 % af alt papir og pap til indpakning fra certificerede bæredygtige skove eller fra genbrugsmateriale. Vi vil nå 100 % i 2020.
 • 63 % af vores papir og pap kom fra certificerede bæredygtige skove eller fra genbrugsmateriale ved udgangen af 2012.

Mere om bæredygtigt papir og pap

VORES TILGANG

Af de 63 % indeholdt 87 % genbrugsfibre og 13 % certificerede nye fibre.
I vores 2011 Progress Report anslog vi, at 60 % af vores papir og pap kom fra bæredygtige kilder. Siden dengang har vi foretaget betydelige forbedringer af vores dataindsamlings- og rapporteringsprocesser, så vi nu har mere detaljerede, reviderbare data, som ikke beror på skøn.

I 2012 introducerede vi bæredygtig papiremballage certificeret af Forest Stewardship Council for vores flydende Knorr-supper i Europa og for vores AdeS-sojadrikke i Brasilien.

Bæredygtig soja

 • Vi vil indkøbe alle sojabønner bæredygtigt i 2014 og alle sojaolier i 2020.
 • 10 % af sojaolien blev indkøbt bæredygtigt i form af RTRS-certifikater ved udgangen af 2012.

 • Med hensyn til sojabønner gjorde vi i 2012 gode fremskridt mod certificerede forsyninger i 2013.

Mere om bæredygtig soja

VORES TILGANG

Vi bruger sojaolie i vores smørbare fedtstoffer, mayonnaise og dressinger. Vi har støttet Round Table on Responsible Soy (RTRS), siden de først udstedte certifikater, og i 2012 var vi en af de største, enkelte købere af certifikaterne.

Vi køber det meste af vores sojaolie i USA, hvor der i øjeblikket ikke findes RTRS-certificeret soja. I løbet af 2011-12 udforskede vi mulighederne for en RTRS National Interpretation for den amerikanske sojaindustri med United Soybean Board (USB) og WWF US men uden succes.

Vi deltager imidlertid i Field to Market: The Keystone Alliance for Sustainable Agriculture. Den samler amerikanske producenter, agroindustrier, fødevarevirksomheder og bevaringsorganisationer for at skabe bæredygtige resultater for landbruget. Dens Fieldprint Calculator gør det muligt for avlere at analysere, hvordan deres valg påvirker naturressourcerne og driftseffektiviteten. Idet vi benytter os af dette værktøj, fortsætter vi samarbejdet med USB, mens de udvikler Soy Pledge-sikkerhedsprotokollen for bæredygtig soja.

I 2012 købte vi ikke så meget bæredygtig sojaolie, som vi havde håbet; men i 2013 vil vi påbegynde et pilotprojekt med amerikanske sojafarmere for at spore og kontrollere forbedringer af resultaterne for at opnå overensstemmelse med vores Sustainable Agriculture Code.

Sojabønner udgør omkring 10 % af vores indkøb af soja, til brug i AdeS-sojadrikkene. Vi forventer at foretage de første indkøb af bæredygtige bønner i 2013. Vi er fast besluttet på at gøre fremskridt og har en plan på plads for at opfylde vores målsætning for 2014.

Bæredygtig te

 • Vores mål er, at teen i alle Lipton-teposer i 2015 skal være indkøbt fra Rainforest Alliance Certified™-virksomheder. I 2020 vil 100 % af Unilevers te, inklusive løs te, være af bæredygtig oprindelse.
 • Ved udgangen af 2012 indeholdt 75 % af vores Lipton-teposeblandinger en del Rainforest Alliance Certified™-te.
 • Alt i alt var 39 % af den te, der blev indkøbt til alle vores mærker, fra Rainforest Alliance Certified™-landbrug.

Mere om bæredygtig te

VORES TILGANG

I 2007 var vi det første store te-firma, der forpligtede sig til bæredygtigt indkøb af te i en stor skala. Vi er på rette vej til at opfylde milepælen for 2015 og målet for 2020.
I løbet af de sidste fem år har Unilever og vores leverandører foretaget store investeringer i forbedringer af dyrkningsmetoder blandt teproducenter, og vi har på den måde opbygget en kapacitet til mere end 170.000 tons Rainforest Alliance Certified-te. F.eks. er al den te, vi køber fra Argentina, nu Rainforest Alliance Certified, og denne indsats har bidraget betydeligt til udviklingen af teindustrien i Misiones-provinsen.

Fra 2007 til udgangen af 2012 blev i alt omkring 450.000 bønder uddannet i Rainforest Alliance-standarden, i samarbejde med Unilever, som forberedelse til certificeringen.

I løbet af 2012 fortsatte vi partnerskabet med det hollandsk baserede Sustainable Trade Initiative (IDH) og Kenya Tea Development Agency (KTDA), hvor vi var med til at finansiere bondemarkskoler, som promoverer bæredygtigt landbrug gennem gruppeuddannelse og feltobservationsteknikker.

Unilever og IDH har i fællesskab aftalt at investere yderligere 4 mio. € i løbet af de næste to år som hjælp til at udbrede vores bæredygtighedsinitiativer i Afrika, Vietnam og Indien. Denne uddannelse vil ikke kun være til fordel for Unilever, men også for teindustrien som helhed.

Bæredygtig frugt og grøntsager

 • I 2015 vil vi købe 100 % af vores frugt fra bæredygtige kilder.
 • I 2012 vil vi købe 50 % af vores top 13-grøntsager og krydderurter fra bæredygtige kilder og 100 % i 2015. Dette svarer til mere end 80 % af vores globale grøntsags- og krydderurtevolumen.

 • 7 % af frugten var købt bæredygtigt ved udgangen af 2012.
 • 59 % af vores top 13-grøntsager og -krydderurter var købt fra bæredygtige kilder ved udgangen af 2012.

Mere om bæredygtig frugt og grøntsager

VORES TILGANG

Vi købte vores første bæredygtige frugt i 2012. I 2013 vil vi fokusere vores indsats på at samarbejde med vores leverandører og se på yderligere partnerskabsmuligheder, eftersom vi er en lille aktør på dette marked. Vi har ikke gjort så store fremskridt, som vi havde håbet på. Det gør vores mål for 2015 til en stor udfordring, men vi har en plan for forløbet, som gør os sikre på, at vi vil nå det.

Vi overgik vores foreløbige mål for vores top 13-grøntsager og -krydderurter. Mere end halvdelen af vores leverandører havde selvkontrolleret deres metoder i henhold til Unilever Sustainable Agriculture Code ved udgangen af 2012. Vi har nu 24 ‘Landmark-farme’, der leverer grøntsager til vores Knorr-mærke og fungerer som landbrugsmæssige rollemodeller for andre leverandører.

For at opfylde vores mål har vi arbejdet sammen med leverandører og deres bønder over hele verden for at identificere områder, der kan forbedres, og vurdere deres fremskridt ved hjælp af Unilever Sustainable Agriculture Code. Vi arbejder sammen med leverandører af løg, hvidløg og tomater i Californien, USA, og leverandører af asier og frugt i Indien. I Indien er det vores mål at øge udbyttet til minimum det globale gennemsnit.

KNORRS FØRSTE PRODUKT MED MÆRKATEN FOR BÆREDYGTIGT INDKØB

Knorrs nye tomat og mascarpone-suppe blev lanceret i Frankrig i 2012 med mærkaten ‘Fremstillet med bæredygtigt dyrkede tomater’. Det er første gang, vi har promoveret en ingrediens som bæredygtigt indkøbt, hvor bønderne kontrollerer deres fremskridt i overensstemmelse med Unilevers Sustainable Agriculture Code.

Vi har arbejdet sammen med tomatleverandører i de sidste 15 år for at nå til dette punkt. Nøglen har været at opbygge sporbarhed – for at sikre, at de tomater, som når frem til vores pakker, er dyrket bæredygtigt og kan spores direkte gennem forsyningskæden og produktionsprocessen.

Bæredygtig kakao

 • I 2015 vil vi købe bæredygtig kakao til vores Magnum-is. Al anden kakao vil være af bæredygtig oprindelse i 2020.
 • 64 % af al kakao til Magnum var købt bæredygtigt gennem Rainforest Alliance-certificering ved udgangen af 2012. Samlet set er 43 % af al vores kakao af bæredygtig oprindelse.

Mere om bæredygtig kakao

VORES TILGANG

På pakken og online fortæller Magnum forbrugerne om, hvorfor mærket har slået sig sammen med Rainforest Alliance: for at indkøbe førsteklasses kakaobønner, for at øge indtægten for bønderne og for at levere sociale fordele som f.eks. bedre sundhed og sikkerhed.

For at opnå certificering arbejder vi sammen med 20.000 små bønder i hele Vestafrika. Vores strategiske forsyningspartner, Barry Callebaut, driver skoler, hvor bønderne kan blive uddannet. Skolerne arbejder med grupper af lokale bønder for at udvide deres færdigheder og viden om bæredygtige dyrkningsmetoder. Disse bønder fungerer derefter som undervisere og udbreder god praksis i deres lokalsamfund, hvor de opmuntrer flere bønder til at følge programmet.

Bæredygtigt sukker

 • I 2020 vil vi købe alt vores sukker bæredygtigt.
 • 8 % af sukker var indkøbt bæredygtigt ved udgangen af 2012.

Mere om bæredygtigt sukker

VORES TILGANG

Unilever har meldt sig ind i Bonsucro, et nonprofitinitiativ, der er dedikeret til reducering af de miljømæssige og sociale påvirkninger fra sukkerrørsproduktion.
I december 2012 købte vi de allerførste bæredygtige Bonsucro-sukkerkreditter i Brasilien. Selvom vi ikke er en stor opkøber af sukker, var vi det første Bonsucro-medlem til at købe kreditter, eftersom vi har forpligtet os til bæredygtig produktion af sukker.

I 2012 købte vi også vores første sukker fra roedyrkere i Frankrig, Tyskland og Holland. Dette blev kontrolleret i overensstemmelse med vores Sustainable Agriculture Code.

Bæredygtig solsikkeolie

 • I 2020 vil vi købe al vores solsikkeolie bæredygtigt
 • 14 % af vores solsikkeolie var indkøbt bæredygtigt ved udgangen af 2012.

Mere om bæredygtig solsikkeolie

VORES TILGANG

I 2011 overvågede vi pilotprojekter for bæredygtig solsikkeolie i flere regioner, men det tog længere tid end forventet, før det bar frugt. I 2012 kunne vi imidlertid indkøbe vores første bæredygtige solsikkeolie, og vi er på rette vej til at opnå vores mål.
Vores forsyninger blev selvkontrolleret i henhold til vores Sustainable Agriculture Code og indkøbt fra Ungarn via Cargill og fra Sydafrika.

INVESTERING I SPORBARHED FOR SOLSIKKEOLIE

I Sydafrika har vi arbejdet sammen med vores leverandør Ceoco for at forbedre sporbarhed i forsyningskæden. Vi identificerede et bondesamfund i Limpopo med en god praksis, som vi kunne bygge videre på, og derefter arbejdede vi med bønderne ved at tilbyde økonomiske incitamenter til at udvikle hybridfrø med højere udbytte. Vi kan spore olien helt tilbage til de enkelte landbrug, hvor frøene blev dyrket.
Vores næste skridt vil være at udvide projektet og introducere det i forskellige områder og for flere bønder.

Bæredygtig rapsolie

 • I 2020 vil vi indkøbe al rapsolie fra bæredygtige kilder.
 • 16 % af rapsolien var indkøbt bæredygtigt ved udgangen af 2012.

Mere om bæredygtig rapsolie

VORES TILGANG

I løbet af 2012 arbejdede vi sammen med en af vores større leverandører, Cargill, for at kontrollere den tyske rapsproduktion i forhold til Unilever Sustainable Agriculture Code. Dette bygger på et pilotprojekt, som vi påbegyndte i 2009, og som har hjulpet os med at aftale planer for årlige forbedringer, der går ud over god, europæisk landbrugspraksis, herunder handlingsplaner for biodiversitet for at forbedre habitaterne. Vi har nu en model, der kan anvendes på andre olieholdige frø.

I England har vi arbejdet tæt sammen med det bæredygtige landbrug NGO, LEAF (Linking Environment And Farming) og vores leverandør ADM for at købe certificeret rapsolie for første gang.

Bæredygtige mejeriprodukter

 • I 2020 vil vi købe alle mejeriprodukter fra bæredygtige kilder.
 • 31 % af vores mejeriprodukter var indkøbt bæredygtigt ved udgangen af 2012.

Mere om bæredygtige mejeriprodukter

VORES TILGANG

Vi har gjort store fremskridt i 2012, idet vi har øget andelen af bæredygtigt indkøbte mejeriprodukter fra 10 % i 2011 til 31 % i 2012.

Efter et succesfuldt pilotprojekt i 2011 har vi udvidet vores arbejde med et af de største mejeriproduktkooperativer i verden, FrieslandCampina. Virksomheden har sine egne mål for bæredygtighed som f.eks. behandling af køer, græsningsforhold, lokal biodiversitet og påvirkningen af affald. Disse mål er på linje med standarderne i vores Sustainable Agriculture Code.

Fairtrade Ben & Jerry’s

 • Alle ingredienser i Ben & Jerry’s is vil være Fairtrade-certificeret i 2013. (Mål revideret i 2012).
 • I 2012 gjorde vi konstante fremskridt mod at opnå Fairtrade-certificering af alle vores ingredienser i isen.

Mere om Fairtrade Ben & Jerry’s

VORES TILGANG

I Europa blev vores fem vigtigste varer (sukker, kakao, kaffe, vanilje og bananer) udskiftet med Fairtrade (FT) ved udgangen af 2011.

Udskiftning af resten af vores is er en stor opgave, som involverer omkring 200 ingredienser i næsten 90 smagsvarianter. I 2011 oplevede vi tilbageslag i USA, som betød, at vi ikke kunne indkøbe alle de FT-certificerede ingredienser, vi skulle bruge.
Vi har fundet ud af, at FT-ingredienser simpelthen ikke er tilgængelige eller ikke lever op til vores specifikationer for en række af de ingredienser, vi bruger (f.eks. nogle nødder og krydderier). Derfor har vi været nødt til at revidere vores målsætning fra vores tidligere ‘alle ingredienser’ til ‘alle smagsvarianter’.

I 2012 arbejdede vi sammen med Fairtrade International for at justere vores udskiftningsplan for USA og fandt ud af, at hvis vi brugte FT-ingredienser som de fem vigtigste råvarer i alle vores grundblandinger og til vores klumper og hvirvler, vil alle vores isvarianter kvalificere til FT-certificering i 2013. Hovedparten af vores is vil være tilgængelige i butikkerne ved årets udgang, mens de resterende bliver tilgængelige i starten af 2014.

Burfrie æg

 • Vi stræber efter at lave en omlægning til 100 % burfrie æg for alle vores produkter,* herunder Ben & Jerry’s is og mayonnaiserne Hellmann's, Amora og Calvé

 • Vores introduktion af produkter med burfrie æg fortsatte, og omkring en tredjedel af vores mayonnaise-portefølje i Nordamerika blev burfri ved udgangen af 2012*.

Mere om burfrie æg

VORES TILGANG

I Vesteuropa har vores Hellmann’s-, Amora- og Calvé-mærker været 100 % burfri siden 2009, og ved udgangen af 2011 var 99 % af alle æg brugt i Ben & Jerry’s isblanding verden over burfrie.

Vi har gjort gode fremskridt i Nordamerika i 2012 og er sikre på, at vi vil nå målet om 100 % burfrie æg i vores mayonnaiseportefølje i denne region i de kommende år.
Vores fremskridt har nydt godt af det faktum, at vi har opbygget langvarige kontrakter for at give leverandørerne tilliden til at investere i burfri produktion.

*Hvor det er tilladt i henhold til lokal lovgivning.

Øget indkøb af bæredygtige kontormaterialer

 • I 2013 vil vi købe alle vores papirbaserede kontorartikler til vores top 21-lande fra enten certificerede bæredygtige skove eller genanvendelige kilder.
 • Vi købte mere end 95 % af vores papirbaserede materialer fra certificerede bæredygtige skove eller genanvendelige kilder ved udgangen af september 2012.

Mere om øget indkøb af bæredygtige kontormaterialer

VORES TILGANG

Vi gør gode fremskridt i forhold til vores mål for 2013, og vi vil fortsætte med at arbejde tæt sammen med vores leverandører for at sikre, at vores rapporteringsproces fungerer.

"MERE END EN TREDJEDEL AF VORES LANDBRUGSRÅSTOFFER INDKØBES NU BÆREDYGTIGT."

Fremtidige udfordringer

Bæredygtigt indkøb af alle vores råvarer er fortsat et ambitiøst mål, især hvor vores markedsindflydelse er lavere på grund af vores mindre volumen. Vi startede med vores top 10-landbrugsråstoffer og overvejer nu de næste 30. Disse udgør omkring 20 % af vores volumen, så fremskridt på disse områder vil markere en væsentlig milepæl. I 2012 gjorde vi betydelige fremskridt med ingredienser som f.eks. vanilje og kød.
Vi erkender, at kontrol og certificering ikke er de endelige mål. Den virkelige udfordring er at vise den positive indflydelse, som bæredygtighed kan have på bøndernes liv, miljøet og de samfund, hvor de lever og arbejder.

Håndtering af disse problemer er en kompleks opgave. Samarbejde med andre er en væsentlig succesfaktor: Ved at ændre de globale forsyningskæder sammen kan vi flytte os hurtigere og også øge opmærksomheden blandt forbrugerne på fordelene ved bæredygtigt indkøbte produkter.

Vores ikke-landbrugsmæssige (og derfor ikke-fornyelige) råstoffer har også været i fokus i 2012.

Vi har kortlagt landskabet for mineraludvinding for at identificere bæredygtighedsforbedringer, og vi har nu overblik over oprindelsen og udvindingssteder for omkring halvdelen af vores portefølje. Vi har også set på eksisterende initiativer og programmer til reducering af den miljømæssige, sundheds- og sikkerhedsmæssige påvirkning af de råstoffer, vi bruger (‘product stewardship programmes’).