Vores folk

Vores performance

Vi klarede os overordentlig godt med hensyn til sikkerheden på arbejdspladsen og har opnået vores 2011 mål om videokonferencer og vores 2011 milepæl for Lamplighter. Vi har gjort konstante fremskridt på de andre punkter.

 • 1 opnået
 • 7 on-plan
 • 0 off-plan
 • 0 mål ikke nået

Vores tilgang

Vores medarbejdere er afgørende for vores forretningssucces og for at opnå Unilever Sustainable Living Plan målene. Det er i vores interesse at sikre, at alle 171.000 medarbejdere er sunde, motiverede og engagerede.

Et supplement til vores mål er tre vigtige områder, som vi løbende fører tilsyn med - mangfoldighed, menneske- og arbejdstagerrettigheder og uddannelse.

Mangfoldighed

Unilever er en meget forskelligartet organisation med hensyn til etnisk og kulturel sammensætning. Unilever Leadership Executive (ULE) omfatter ledere fra fem lande, og de bedste 100 ledere kommer fra mere end 20 lande.

Kønssammensætningen er dog ikke, som vi ønsker. Selvom vi har tre kvindelige eksterne bestyrelsesmedlemmer, er der kun én kvinde i ULE.

Vi håndterer problemet gennem en mangfoldig bestyrelse, ledet af vores CEO og med det krav, at listen med kandidater for hvert seniorjob bør indbefatte en kvinde. Siden 2007 er andelen af kvinder i ledende stillinger steget fra 23 % til 28 %.

Mere end 50 % af vores rekrutterede kandidater er kvinder. I princippet er målene dermed opfyldt, men det er vores opgave at sikre, at mange flere når de øverste niveauer.

Menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

Unilevers tilgang til menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder er fastsat i vores Code of Business Principles. Vi har underskrevet FN's Global Compact, støtter ILO-konventionerne og arbejder på at udvikle en mere omfattende strategi for menneskerettigheder, baseret på Ruggie principper.

Alligevel opstår der problemer af og til. I løbet af de sidste tre år har vi behandlet betænkeligheder overfor kontraktarbejde i Pakistan, union-anerkendelse i Indien og påstande om børnearbejde i Madagaskar (for vanilje). At sådanne problemer opstår i en virksomhed af vores størrelse og geografiske spredning er ikke nogen overraskelse. Den virkelige test er, at de bliver identificeret og eskaleret til topledelsen, så de bliver løst. Påstanden om børnearbejde blev behandlet hurtigt, og spørgsmålet om arbejdskraft i Pakistan blev løst via mægling gennem OECD.

Uddannelse

Unilever har et stærkt ry for kvalitet i ledelsen og i uddannelsen på arbejdspladsen. I 2011 var 128.000 personer registreret på Unilever Learning Academys kurser. Meget af vores træning leveres nu gennem mere end 7.600 uddannelsesmoduler. For eksempel har mere end 95 % af vores ledere i 2011 afsluttet det første af et nyt sæt moduler om vores kodeks for forretningsprincipper..

En særlig udfordring for 2012 og fremover er at opbygge vores forståelse og kapacitet for bæredygtighed. Allerede nu har mere end 6.000 mennesker gennemført et Unilever Sustainable Living Plan e-modul. I fremtiden vil vi integrere bæredygtighed i vores grundlæggende uddannelse i forretningsfunktioner.

Formindsk arbejdsskader og uheld

8.1Vi sigter efter nul arbejdsskader. I 2020 vil vi have reduceret Total Recordable Frequency Raten (TRFR) for ulykker i vores fabrikker og kontorer med 50 % sammenlignet med 2008.

 • 40 % reducering af TRFR ved slutningen af 2011, sammenlignet med 2008, fra 2,1 til 1,26 ulykker per 1 million arbejdstimer.

Mere om at reducere antallet af arbejdsskader og uheld

Vi er blandt de førende indenfor sikkerhed i vores industri. Derfor er målet om at halvere vores ulykkesrate meget ambitiøst. Vores fremskridt i 2011 er det første positive skridt hen mod vores mål.

† 2011 data er foreløbige. Se revisionsrapport.

At forbedre de ansattes sundhed og ernæring

Vores "Lamplighter" medarbejderprogram sigter efter at forbedre ernæring, sundhed og mental styrke hos medarbejderne. I 2010 var det allerede gennemført i 30 lande og nåede ud til 35.000 mennesker.

8.2I 2011 sigter vi efter at udvide Lamplighter til yderligere otte lande. Vi vil implementere Lamplighter i yderligere 30 lande mellem 2012 og 2015. Vores langsigtede mål er, at udvide til alle de lande, som vi opererer i.

 • Lamplighter var i 2011 implementeret i 11 lande.

Mere om at forbedre ansattes sundhed og ernæring

Vores medicinske strategi og arbejdsmiljø-strategi tager sig af de tre største sundhedsmæssige risici, vi har identificeret: mental sundhed, livsstilsfaktorer (f.eks. motion, kost, rygning, fedme) og ergonomiske faktorer (f.eks. belastningsskader). Lamplighter er nøglen til at løse dem.

Reducering af antallet af firmarejser

8.3Vi investerer i avancerede videokonference-faciliteter for at lette kommunikationen og reducere vore medarbejderes rejseaktivitet. I 2011 vil dette netværk dække mere end 30 lande.

 • 54 lande var dækket ved udgangen af 2011.

Mere om at reducere firmarejser

Vi overgik vores mål for 2011. Vi bruger internetmøder i 26 lande, og dette system alene fjerner behovet for ca. 14.500 korte og over 23.500 langdistanceflyvninger. Det sparede os 39.500.000 € i udgifter og 113.500 tons i CO2 udledning.

Reducering af energiforbruget på vores kontorer

8.4I 2020 vil vi have halveret energien (kWh) købt per kontorbruger på kontorerne i vores top 21 lande, sammenlignet med 2010.

 • I 2011 gjorde vi stadige fremskridt i udviklingen af vores systemer for udveksling af oplysninger, indberetning af fremskridt og overvågning af ydeevne.

Mere om at reducere energiforbruget på vores kontorer

Vi begynder at se resultater af flere af initiativerne. For eksempel har vi i Storbritannien øget effektiviteten af vores servere og dermed sparet omkring 535.000 € i energiregning - svarende til 4,5 GWh.

I 2011 testede vi softwareværktøjer, der automatisk slukker inaktive PC'er, hvilket sparede omtrent 25 % i PC’ernes energiforbrug. Softwaren indføres globalt i 2012.

Reducering af kontoraffald

8.5I vores top 21 lande bliver mindst 90 % af vores kontoraffald genbrugt i 2015 og i 2017 sender vi ikke længere noget til deponering.

8.6I 2015 vil vi have reduceret vores papirforbrug med 30 % per medarbejder i vores top 21 lande.

8.7Vi vil eliminere papir i vores regninger, varekvitteringer, ordreprocesser, finansielle rapporter og medarbejderudgifts-processer i 2015, hvor det er lovligt og teknisk muligt.

 • Flere lande bevæger sig mod nul spild.
 • Vi fortsætter med at begrænse papirforbruget ved at opfordre medarbejderne til at printe mindre og reducere antallet af printere. En ny global printstandard vil yderligere hjælpe med at reducere forbruget ved at sikre at dobbeltsidede print bliver en standardindstilling.
 • At eliminere papir fra vores kontorer er komplekst, da det strækker sig over flere forretningsfunktioner. Vi kortlægger vores eksisterende processer og deres konsekvenser.

Øget indkøb af bæredygtige kontormaterialer

8.8I 2013 vil vi købe alle vores papirbaserede kontorartikler til vores top 21 lande fra certificerede bæredygtige skove eller genanvendelige kilder.

 • 90% af vores papirbaserede materialer kom i 2011 fra certificerede bæredygtige kilder eller genbrug.

Mere om at øge indkøb af bæredygtige kontormaterialer

I 2011 fik vi dokumentation fra vores leverandører, som viste at 90 % af vores leverandørers varer er bæredygtige.

Siden 2009 har vores kontrakter med leverandører af udstyr i Europa krævet, at vores printere og kopimaskiner er forenelige med genbrugspapir. Vi har udvidet dette krav til at omfatte alle nye printkontrakter for vores kontorer verden over.