Forbedring af ernæring

18 % af vores portefølje pr. volumen opfyldte kriterierne for de højeste ernæringsmæssige standarder i 2012.

VORES ENGAGEMENT

Vi vil løbende arbejde på at forbedre vores produkters smag og ernæringsmæssige kvalitet. Inden 2020 vil vi fordoble den andel af vores portefølje, der opfylder de højeste ernæringsmæssige standarder, baseret på internationalt anerkendte kostråd. Dette vil hjælpe flere hundrede millioner mennesker med at få en sundere kost.

VORES INDSATS

I 2012 var størstedelen af vores produkter på niveau med eller over standarderne baseret på nationale ernæringsmæssige anbefalinger. Og vores engagement rækker endnu længere: 18 % af vores portefølje pr. volumen opfyldte de højeste ernæringsmæssige standarder baseret på internationalt anerkendte kostråd.

HVAD DER BETYDER MEST

Inden for ernæringsområdet har vi tre målsætninger, der betyder mest for os: Reducering af saltindholdet, reducering af indholdet af mættet fedt og en forøgelse af indholdet af essentielle fedtsyrer. (M) angiver vores vigtigste målsætninger.

 • opnået: 1
 • on-plan: 5
 • off-plan: 1
 • %mål ikke nået: 2

VORES TILGANG

Vores mål er at lave mad, der smager fantastisk, og som samtidig bidrager positivt til en sund kost.

Vores Nutrition Enhancement Programme, lanceret som svar på World Health Organizations krav om handling, har i høj grad reduceret indholdet af salt, mættet fedt, transfedt og sukker i vores produkter. I 2010 hævede vi vores standarder yderligere ved at vurdere vores fremskridt i forhold til de højeste ernæringsmæssige standarder baseret på internationalt anerkendte kostråd.

Dette har inspireret os til at skabe sundere produkter, som folk har lyst til at spise. Vi relancerede vores europæiske salatdressinger for at reducere saltindholdet, uden at det gik ud over den gode smag, og vores nye Specially for Kids-logo på is giver forældrene mulighed for at træffe mere informerede valg.

RAPPORTERING AF VORES INDSATS PR. VOLUMEN

Når det gælder analyser og rapportering af vores indsats har vi skiftet til et mere automatiseret system, som muliggør en mere omfattende og solid analyse af vores portefølje af fødevarer og forfriskninger.

I 2012 skiftede vi fra at rapportere pr. produkt (eller ‘stock keeping unit’) til at rapportere pr. volumen (dvs. tons solgt). Rapportering pr. volumen afspejler bedre vores fødevarers og drikkevarers indflydelse på forbrugernes kost.

VI LEVER OP TIL DE HØJESTE ERNÆRINGSMÆSSIGE STANDARDER

I 2012 opfyldte 18 % af vores portefølje kriterierne for de højeste ernæringsmæssige standarder baseret på internationalt anerkendte kostråd. Dette tal kan ikke sammenlignes med de 25 %, vi rapporterede om for 2011 grundet de betydelige ændringer i vores målemetoder. Disse nye metoder ansporer os til at overveje vores fremtidige indsats.

Når vi ser fremad, vil vi fortsætte med at forbedre vores porteføljes ernæringsmæssige profil, mens vi anerkender de vanskeligheder, det kan involvere i visse sammenhænge.  Under alle omstændigheder mener vi, at komplekse kost- og livsstilsproblemer skal løses i et tæt samarbejde mellem industrien, myndighederne og de offentlige sundhedsorganisationer.

Reducering af saltindhold (M)

Inden 2010 havde vi allerede reduceret saltindholdet i vores produkter markant. Vores mål er at reducere indholdet yderligere for at hjælpe forbrugerne med at følge anbefalingen om maks. 5 gram salt pr. dag baseret på internationalt anerkendte kostråd.

 • Vores første milepæl var at reducere saltindholdet til et foreløbigt mål på 6 gram pr. dag ved udgangen af 2010. Dette krævede reduktioner på op til 25 %. Vores ambition er en reduktion på yderligere 15-20 % i gennemsnit for at nå målet på 5 gram salt pr. dag fra 2015 til 2020.

 • 80 % af vores portefølje af fødevarer og forfriskninger pr. volumen opfyldte målet om et saltindhold svarende til 5 gram pr. dag ved udgangen af september 2012. Flere end 50 % af produkterne i vores fødevareportefølje alene nåede 5 gram pr. dag.*

Mere om reducering af saltindholdet

VORES TILGANG

Saltindtaget i mange lande er fortsat langt højere end den anbefalede daglige mængde. Hvis vi skal nå vores mål, kræver det en markant ændring af forbrugeradfærden, og at forskellige interessenter gør deres del.

Vi bruger Unilevers Five Levers for Change-model som hjælp til at finde ud af, hvor vi skal sætte ind. Vi mener, at vi har størst indflydelse ved at fremstille produkter, der smager godt. For at reducere saltindholdet ændrer vi typisk opskriften helt, så produktet både smager bedre og bliver sundere.

For at give et komplet billede af vores portefølje omfatter vores ernæringsmål vores produkter inden for både fødevarer og forfriskninger. Produkterne i forfriskningskategorien med is og drikkevarer bidrager imidlertid næsten ikke til saltindtaget. Vi identificerer den del af vores fødevareportefølje, der nåede 5 gram pr. dag, fordi dette er det mest relevante område for reducering af saltindholdet.

SALATDRESSINGER MED MINDRE SALT

Hellmanns vinagerette-flaskeI 2012 ændrede vi vores brede sortiment af salatdressinger i Europa – Knorr, Hellmann’s, Calvé, Amora og Ligeresa – så saltindholdet opfyldte vores strenge mål om 5 gram pr. dag. Vi har opnået op til 35 % reduktion af saltindholdet, mens smagen fortsat er fremragende. Disse produkter vil komme på markedet i starten af 2013.

AT FREMHÆVE DEN ÆGTE SMAG MED PRODUKTER MED REDUCERET SALTINDHOLD

Fødevarer, der skal bruge salt til konservering eller tilberedning, bidrager markant til saltindtaget. Men det er svært at motivere folk til at vælge produkter med mindre salt.
Unilever iværksatte forbrugerundersøgelser om saltreduktion blandt 6.000 forbrugere i syv lande. Resultaterne dannede grundlag for en række fælles workshops med International Union of Nutritional Sciences, som satte videnskabsfolk, beslutningstagere, fødevarebrancher og forbrugergrupper sammen, så de kunne udarbejde overbevisende kommunikation om saltreduktion til forbrugere.

Vores undersøgelser viste, at 80 % af forbrugerne ikke ser nogen grund til at reducere saltindtaget. Resultaterne fra vores workshops bekræftede, at vi er nødt til at sætte smagen i centrum for vores tilgang til saltreduktion, eftersom forbrugerne er bekymrede for, at fødevarer med mindre salt vil smage dårligere.

*Dette tal kan ikke sammenlignes med de 61 % rapporteret for 2011 målt efter produkt (stock keeping unit)

Reducering af mættet fedt (M)

Vores målsætning er at forbedre fedtsammensætningen i vores produkter ved at reducere indholdet af mættet fedt så meget som muligt og øge indholdet af essentielle fedtsyrer.

 • Inden 2012 vil vores førende smørbare fedtstoffer indeholde mindre end 33 % mættet fedt i forhold til den samlede mængde fedt.

 • En daglig portion vil give mindst 15 % af de essentielle fedtsyrer, der anbefales af internationale kostråd.

 • 92

  92 % af vores førende smørbare fedtstoffer (pr. volumen) indeholdt mindre end 33 % mættet fedt i forhold til den samlede mængde fedt ved udgangen af september 2012.

 • 9292 % af vores førende smørbare fedtstoffer pr. volumen leverede mindst 15 % af de essentielle fedtsyrer, der anbefales af internationale retningslinjer ved udgangen af september 2012.

Mere om reducering af mættet fedt

VORES TILGANG

Det bedste, vi kan gøre for at reducere indtaget af mættet fedt er at opfordre folk til at skifte fra smør til margarine. Det er lykkedes os at reducere indholdet af mættet fedt i hovedparten af vores førende smørbare fedtstoffer – til omkring halvdelen af det indhold af mættet fedt, der findes i smør.

Vores førende smørbare fedtstoffer er de produkter, som vi sælger på bæger under varemærker som Flora, Becel, Rama og Blue Band. De omfatter omkring to tredjedele af vores bløde margariner pr. volumen.

Den lille del af vores førende varemærker, som ikke opfylder vores målsætninger, sælges i tropiske lande. Når de omgivende temperaturer er høje, er det nødvendigt med et højere indhold af mættet fedt for at stabilisere produktet. Vi forsøger at finde omkostningseffektive teknologier, der vil give os mulighed for at reducere indholdet af mættet fedt med omkring en tredjedel i disse lande – hvilket vil bringe indholdet af mættet fedt ned på 38 % – mens produkterne stadig kan sælges til en fornuftig pris.

Vi fortsætter med at forbedre fedtsammensætningen i vores produkter ved at øge indholdet af essentielle fedtsyrer. Af praktiske årsager øger vi generelt indholdet af essentielle fedtsyrer, når vi reducerer indholdet af mættet fedt, så de to målsætninger er tæt forbundet.

OP TIL 80 % MINDRE MÆTTET FEDT END SMØR

Efter lanceringen i 2011 fortsætter vi med at implementere vores nye opskrift på Flora/Becel-margarinerne, som nu kan fås i mere end ti lande. Ud over at de har et lavere kalorieindhold har undersøgelser vist, at forbrugerne synes, at de smager bedre.
Ved hjælp af en teknologisk innovation, som er den største af sin slags i 60 år, har vi kunnet reducere indholdet af mættet fedt med omkring 25 % og kalorieindholdet med 20 %.

Det betyder et produkt med op til 80 % mindre mættet fedt end smør. Margarine har i forvejen kun en fjerdedel af smørs CO2-aftryk og bruger kun omkring halvt så meget jord.* Vores nye opskrifter vil reducere disse miljøpåvirkninger endnu mere.

* Nilsson K et al. International Journal of Life Cycle Assessment 2010;15:916-26.

Fjernelse af transfedt

 • Inden 2012 vil vi have fjernet alt transfedt, der stammer fra delvist hydrogeneret vegetabilsk olie, fra alle vores produkter.

 • Ved udgangen af september 2012 var 100 % af vores portefølje pr. volumen fri for transfedt, der stammer fra delvist hydrogeneret vegetabilsk olie.

Mere om fjernelse af transfedt

VORES TILGANG

For at sikre en fortsat indsats mod dette mål har vi gjort fraværet af transfedt fra delvist hydrogeneret vegetabilsk olie til et standardrapporteringskrav for alle vores leverandører.

Reducering af sukker

 • Inden 2010 havde vi allerede reduceret sukkerindholdet i vores drikkeklare teer. Inden 2020 vil vi fjerne yderligere 25 %.

 • 4 % reduktion af sukker ved udgangen af september 2012.

Mere om reducering af sukker

VORES TILGANG

I 2012 introducerede vi adskillige drikkeklare Lipton-teer med reduceret sukkerindhold, især i Europa og Nordamerika.
De fleste af disse bruger Stevia (steviolglycosider) – et sødestof fra naturlige kilder, som giver sødme uden kalorier.

Derudover har Stevia et mindre CO2-aftryk end sukker.

SØDME UDEN KALORIER

Stevia, et sødestof udvundet af naturlige kilder, opfylder forbrugernes krav om ingredienser fra naturlige kilder, mens det også sikrer en reduktion af sukkerindholdet. Samtidig med at vi reducerede sukkerindholdet, forbedrede vi også smagen af mange af vores drikkeklare Lipton-teer.

Reducering af kalorier

 • Inden 2014 vil 100 % af vores børneis indeholde 110 kalorier eller derunder pr. portion. 60 % vil leve op til dette mål inden 2012.

 • Ved udgangen af september 2012 indeholdt 81 % af vores børneis 110 kalorier eller derunder pr. portion – en stigning fra 73 % ved udgangen af 2011.

Mere om reducering af kalorier

Vores tilgang

Mand & datter med Walls-isVi investerer fortsat betydelige ressourcer på dette område og er på vej til at nå vores 2014-mål. Vi arbejder især på at udvikle nye teknologier, som vil give os mulighed for at reducere kalorieindholdet ved at reducere indholdet af fedt og sukker. Som en del af vores strategiske Partner to Win-leverandørinitiativ har vi et langsigtet partnerskab med Barry Callebaut, vores leverandør af kakao- og chokoladeprodukter, for at udvikle kakaobaserede overtræk med reduceret indhold af mættet fedt.

I 2013 introducerede vi et Specially for Kids-logo på is, der opfylder vores strenge ernæringskriterier og stadig appellerer til børn som en sjov forfriskning ved hjælp af en kombination af smag, struktur, form og farve. Logoet hjælper forældrene med at finde de is, som børnene kan nyde som en del af en balanceret kost og en aktiv livsstil. For at fremme en aktiv livsstil har vi indgået partnerskab med en førende børneudviklingspsykolog for at skabe en vejledning i ‘eventyrlig leg’ med fantasifulde og aktive lege.

SEDUCTIVE NUTRITION

Se selv, hvordan du kan reducere det samlede kalorieindhold i en af dine livretter ved at udskifte en eller to ingredienser med sundere alternativer eller ved at justere portionsstørrelserne.

Brug kalorieberegneren som inspiration til at reducere kalorieindholdet.

Flere oplysninger på: www.unileverfoodsolutions.us(Link opens in a new window) (Link opens in a new window)

Folk nyder at spise sundt derhjemme. Vores forskning viser, at de også gerne vil have sunde muligheder, når de spiser ude. Vores professionelle cateringvirksomhed, Unilever Food Solutions, arbejder sammen med restauratører i hele verden for at gøre deres menuer mere ernæringsrigtige ved hjælp af vores produkter.

I samarbejde med fødevareeksperter og brancheorganisationer leverer vores Seductive Nutrition-program idéer til opskrifter og rådgivning om at lave nærende og lækre måltider, især for de bedst sælgende retter. Under programmet i USA har over 5.000 restauratører forpligtet sig til at fjerne mere end 450 millioner kalorier fra deres menuer i 2012.

Kampagnen er allerede aktiv i 17 lande verden over. Den vil give restauratører mulighed for at opfylde forbrugernes ønsker og øge omsætningen, mens de også bidrager til den offentlige sundhed.

Stærk vækst

Stærk vækst-logoUnilever er verdens største isvirksomhed med varemærker til salg i over 40 lande. Vores populære Max- og Paddle Pop-is klarer sig fortsat godt og opnår en grundlæggende salgsvækst på næsten 20 % i 2012. Disse is vil anvende vores nye Specially for Kids-logo. Ved udgangen af 2012 indeholdt 81 % af vores børneis 110 kalorier eller derunder pr. portion.

Forbedring af hjertesundhed

 • Det er vores mål inden 2020 at motivere 100 millioner mennesker til at tage vores Heart Age-test. [Mål revideret i 2013].

  Vores mål er at motivere folk til at gå over til sundere kost og en sundere livsstil, da det kan forebygge hjerte-kar-sygdomme.

 • I 2012 allierede vi os med Microsoft og lancerede Heart Age som en app.

Mere om forbedring af hjertesundhed

VORES TILGANG

I 2009 lancerede Unilever og World Heart Federation Heart Age et simpelt onlineværktøj til at øge bevidstheden om hjerte-kar-sygdomme. Værktøjet viste sig at være en fremragende metode til at gøre hjertesundhed relevant for den enkelte person.
Indtil 2011 anvendte vi vores Flora/Becel-varemærker som centrale ambassadører for vores Heart Age Tool, men det viste sig, at varemærkerne ikke var tilstrækkeligt til at få nok mennesker til at anvende værktøjet.

I vores 2011 Progress Report fastslog vi, at disse varemærker ikke længere ville være de eneste ambassadører for Heart Age-værktøjet, og at Unilever ville forsøge at arbejde med et bredere udvalg af eksterne partnere med et fælles mål om hjertesundhed for at udnytte værktøjets potentiale bedst muligt.

I 2012 allierede Unilever sig med Microsoft og lancerede Heart Age-applikationen på den nye Windows 8-platform. Dette giver os mulighed for at nå et betydeligt antal mennesker, efterhånden som platformen vokser, via et samarbejde om at promovere værktøjet og udforske mulighederne via Microsofts nye sundhedsplatform.

Efter lanceringen i december øger vi rækkevidden for Heart Age Tool’ et yderligere via en lang række partnere med interesse for hjertesundhed – foruden den fortsatte støtte fra vores Flora/Becel pro•activ-mærker og Microsoft.

Sund ernæringsinformation

Vores mål er at sørge for tydelig og enkel mærkning af vores produkter for at hjælpe forbrugerne med at vælge en ernæringsmæssigt afbalanceret kost. På alle vores produkter i Europa og Nordamerika findes alle ernæringsmæssige oplysninger.

 • Inden 2015 vil dette blive udvidet til at omfatte alle vores produkter globalt. Vi vil vise energiindholdet pr. portion på forsiden af pakken samt de otte vigtige næringsstoffer og % vejledende daglige mængde (GDA) for fem næringsstoffer på bagsiden af pakken.*

 • Europa, Nordamerika, Latinamerika, Australien og New Zealand giver vi fuld ernæringsdeklaration. I 2012 gjorde vi fremskridt i Afrika, Mellemøsten og Asien.

Mere om sund ernæringsinformation

VORES TILGANG

Som hjælp til at opfylde denne målsætning indførte vi ved udgangen af 2012 et nyt system for at forbedre vores overvågning og sporing af disse oplysninger.
Vores standarder på dette område går ofte længere end det enkelte lands lovgivning, så vi giver flere ernæringsoplysninger på etiketten, end der er krav om lokalt. Eksemplerne omfatter Kenya, Filippinerne, Tyrkiet, Rusland og visse lande i Nordamerika og Mellemøsten.

*Hvor det er relevant og lovligt og i overensstemmelse med lokale eller regionale brancheaftaler.

Forbedring af medarbejdernes sundhed og ernæring

Vores Lamplighter-medarbejderprogram sigter efter at forbedre vores medarbejderes ernæring, sundhed og mentale styrke. I 2010 var programmet allerede gennemført i 30 lande og nåede ud til 35.000 mennesker.

 • I 2011 var målet at udvide Lamplighter-programmet til yderligere otte lande. Vi vil implementere Lamplighter i endnu 30 lande mellem 2012 og 2015. Vores langsigtede mål er at udvide programmet til alle de lande, hvor vi driver virksomhed.

 • Lamplighter har nået over 50.000 medarbejdere i mere end 50 lande. I 2012 blev programmet implementeret i 12 lande.

Mere om forbedring af medarbejdernes sundhed og ernæring

VORES TILGANG

Lamplighter er nøglen til at håndtere de tre største sundhedsmæssige risikofaktorer i vores virksomhed: Mentaltilstand, livsstilsfaktorer (f.eks. motion, kost, rygning og fedme, der kan føre til sygdomme som f.eks. forhøjet blodtryk, diabetes og hjertesygdomme) - og ergonomiske faktorer (f.eks. belastningsskader).

I 2012 indførte vi en global rygning forbudt-standard for medarbejderne i arbejdstiden. Ved udgangen af året efterlevede 72% den nye standard – og vores mål er at nå 100 % i 2013.

Lamplighter hjælper os med at analysere vores medarbejderes sundhedsmæssige risici og gøre noget for at reducere dem. I Indien har programmet f.eks. reduceret antallet af medarbejdere i kategorien ‘højrisiko’ (f.eks. pga. fedme eller forhøjet blodtryk) fra 8 % til under 4 % i årene 2007-12.

Programmet har vist sig at være et værdifuldt værktøj til at beskytte medarbejdernes helbred, forbedre produktiviteten og reducere omkostningerne.

INVESTERING I MEDARBEJDERNES SUNDHED

Vi har stadig flere beviser på, at vores Lamplighter-sundhedsprogram er en sund investering for vores medarbejdere og for vores virksomhed. Uafhængige analyser viser et investeringsafkast på 4,82 € for hver 1 €, der investeres i programmet i Brasilien, baseret på de samlede sundhedspleje- og produktivitetsbesparelser i årene 2008-11.

I Singapore var investeringsafkastet på 3 til 1 € i årene 2009-12, og der har været en reduktion af de sundhedsmæssige risikofaktorer forbundet med højere sundhedsplejeudgifter, f.eks. dårlig kost og dårlig kondition.

"BRANCHEN ER NØDT TIL AT SAMARBEJDE MED REGERINGER OG OFFENTLIGE SUNDHEDSORGANISATIONER."

FREMTIDIGE UDFORDRINGER

Reducering af saltindholdet er fortsat en af de største ernæringsmæssige udfordringer, som vores branche står overfor. Forbrugerne har en tendens til at foretrække smagen af traditionelt saltede produkter. Hvis maden opfattes som ikke tilstrækkeligt saltet, vil man ofte kompensere ved at tilsætte salt ved bordet.

Vi anvender tre tilgange:

 • udvikling af teknologier, der tilbyder et alternativ til natriumsalte

 • ændring af opskrifter, så der anvendes andre ingredienser for at bevare smagen, mens saltindholdet reduceres

 • ændring af forbrugernes præferencer for salt ved gradvist at reducere saltindholdet over tid.

Saltudfordringen kan imidlertid ikke løses af en enkelt virksomhed på egen hånd. I sidste ende kræver det samarbejde mellem brancher, regeringer, offentlige sundhedsorganisationer og videnskabsfolk.

I udviklingslande og vækstlande lever millioner af mennesker af en kost, der mangler essentielle mikronæringsstoffer. Vores udfordring er fortsat at nå flere mennesker på verdensplan med berigede produkter, der fås til en rimelig pris og er kommercielt levedygtige.

Vores tilgang er at integrere berigelse i vores kerneproduktportefølje. Omkring en tredjedel af Unilevers salgsvolumen (ekskl. vores drikkeklare teer) indeholder mindst 15 % af den anbefalede daglige mængde (RDA) af et livsvigtigt vitamin eller mineral. Vores smørbare fedtstoffer er f.eks. beriget med A- og D-vitaminer og indeholder også E-vitamin, som er naturligt forekommende i de vegetabilske olier.