Sundhed & hygiejne

Ved udgangen af 2012 havde vi nået 224 millioner mennesker.

VORES ENGAGEMENT

Inden 2020 vil vi hjælpe mere end en milliard mennesker med at forbedre deres hygiejnevaner, og vi vil levere rent drikkevand til 500 millioner mennesker. Dette vil medvirke til at reducere forekomsten af livstruende sygdomme som diarré.

VORES INDSATS

Ved udgangen af 2012 havde vi nået 224 millioner mennesker.
119 millioner mennesker med Lifebuoy, 45 millioner med rent drikkevand fra Pureit, 49 millioner med vores tandpastamærker og 11 millioner gennem Dove Self-Esteem-programmerne.

HVAD DER BETYDER MEST

Når det gælder vores engagement i sundhed & hygiejne har vi to mål, der er vigtigst for os: Reducering af diarré og luftvejssygdomme gennem håndvask - og levering af rent drikkevand. (M) angiver vores vigtigste målsætninger.

 • opnået: 0
 • on-plan: 5
 • off-plan: 0
 • %mål ikke nået: 0

VORES TILGANG

Dårlig hygiejne, mangel på rent drikkevand og dårlige sanitære forhold er årsag til millioner af dødsfald, som kan forebygges.
Disse problemer er tæt forbundet. Alt tyder på, at befolkningen ville være sundere, og lokalsamfundene mere produktive, hvis der var adgang til rent vand og bedre sanitære forhold, og hvis befolkningen fulgte bedre hygiejnestandarder.

BRUG AF VORES PRODUKTER TIL FORBEDRING AF HYGIEJNE OG VELBEFINDENDE

Unilevers varemærker kan spille en vigtig rolle her. Vi fremstiller effektive produkter til en fornuftig pris, som forbedrer sundhed, hygiejne og velbefindende. Som en af verdens førende dagligvarevirksomheder kan vi bruge vores ekspertise inden for markedsføring og kampagner til at nå store og forskelligartede befolkningsgrupper og opnå en varig indflydelse på den daglige adfærd.

Ét varemærke, der viser dette, er Lifebuoy-sæbe. Det er også et af Unilevers hurtigst voksende varemærker – det har opnået en tocifret vækst i løbet af 2010-12. Det er et godt eksempel på, hvordan varemærker, der tager fat på sociale udfordringer, kan opbygge en varemærkeværdi og opnå fremgang.

Vi har gjort gode fremskridt mod vores mål. Lifebuoy og Dove har udvidet eksisterende partnerskaber og udviklet nye. Vores varemærker til oral pleje er på vej til at opfylde deres mål meget tidligere end forventet. Vi har også opnået en bedre forståelse af den indflydelse, som vores programmer for håndvask har.

Vi er i gang med at undersøge, hvordan vi kan udvikle en mere systematisk tilgang til vand-, sanitets- og hygiejneproblemer ved at styre et sanitetsprogram mellem vores Domestos-toiletrens og partnerne UNICEF og World Toilet Organization. Dette vil give os mulighed for at få en mere systematisk tilgang til forbedring af sundheden via en samlet indsats omkring rent vand, sanitære forhold og hygiejne fremover.

Den største udfordring, vi står overfor, blandt alle vores målsætninger, er at udvide programmerne omkostningseffektivt. At indgå i de rigtige partnerskaber med regeringer, NGO'er og andre eksperter hjælper os. Men for at nå vores ambitiøse mål er vi nødt til at komme hurtigere i gang med omfattende implementering.

LIFEBUOY FOKUSERER PÅ LANDE MED HØJ BØRNEDØDELIGHED

I 2012 lancerede Lifebuoy programmer for håndvask i syv nye lande: Egypten, Ghana, Nigeria, Sydsudan, Uganda, Zambia og Zimbabwe.
Vores adfærdsændrende programmer kører nu i 16 lande og når ud til otte af de ti lande, der har den største børnedødelighed.

EN MERE OMKOSTNINGSEFFEKTIV MODEL FOR VORES SKOLEPROGRAMMER

Teenagere i en skole i SydafrikaLifebuoy har ambitiøse planer om at udvide hygiejnekampagnerne i skolerne i Afrika. I nogle lande er varemærket imidlertid først blevet lanceret eller genindført for nylig og er stadig et relativt lille varemærke. Et program med flere varemærker er mere omkostningseffektivt og er en mulighed for at sætte befolkningen i forbindelse med flere af vores varemærker, der har en social indflydelse.
Vores centralafrikanske afdeling og Lifebuoy har iværksat et program med vores varemærker Close Up-tandpasta og Blue Band-margarine i Nigeria og en ekstern partner, D.lite, som fremstiller solarlygter, så børnene kan lave lektier efter mørkets frembrud.

Programmet, som varer 21 dage, bruger kontakten i klasseværelset til at hjælpe børnene med at indarbejde nye vaner: håndvask med sæbe, tandbørstning morgen og aften samt sund ernæring. Vi har kunnet reducere vores udgift pr. kontakt betydeligt ved at dele udgifterne mellem varemærkerne. Programmet har et enormt potentiale for at blive udbredt til andre lande i Afrika. Skoler, regeringer og NGO'er støtter denne tilgang, idet den – ved at fremme en række sunde vaner på samme tid – har potentiale til at få en betydelig indflydelse på sundheden med lavere udgifter.

DOMESTOS KLARER SANITETSKRISEN

Mand, der bygger i VietnamHver eneste dag dør der over 2.000 børn af diarré, som bl.a. kan skyldes, at over 2 milliarder mennesker på verdensplan mangler rene toiletter.

I november 2012 åbnede Domestos og vores partner, World Toilet Organization, verdens første ‘Domestos-toiletakademier’ i Vietnam – det første trin i et globalt program for at oplære lokale entreprenører i at opstille hygiejniske toiletter.

Akademierne benytter ’SaniShop’-forretningsmodellen, der er udviklet og afprøvet af World Toilet Organization i Cambodja. Oplæring af lokale entreprenører, så de kan levere latriner, toiletrens og sanitær uddannelse, er en innovativ markedsbaseret model, som skaber efterspørgsel efter forbedret sanitet i lokalsamfundene og skaber arbejdspladser.

Vores Five Levers for Change-model

Det er af afgørende betydning at opmuntre folk til at ændre adfærd, hvis vi skal nå vores mål.

Vores tilgang understøttes af vores model for adfærdsændring, Unilevers Five Levers for Change – et sæt principper, som, hvis de anvendes konsekvent, øger sandsynligheden for at sikre en varig indflydelse.

Vi anvendte denne model første gang til at udvikle vores adfærdsændringsprogrammer med Lifebuoy-sæbe og vores varemærker til oral pleje. Vi har lært meget af vores sundheds- og hygiejnekampagner, og vi anvender nu metoden til at forbedre vores indsats på andre områder. Vi bruger den f.eks. til at undersøge, hvordan vi kan motivere forbrugerne til at reducere deres forbrug af salt.

Reducering af diarré og luftvejssygdomme gennem håndvask (M)

 • Vores Lifebuoy-varemærke har som mål inden 2015 at ændre hygiejnevanerne hos 1 milliard forbrugere i hele Asien, Afrika og Latinamerika ved at promovere fordelene ved håndvask med sæbe på de rigtige tidspunkter.

 • Siden 2010 har vi nået 119 millioner mennesker, hvoraf 71 millioner blev nået i 2012.†

Mere om at reducere diarré og luftvejssygdomme med håndvask

VORES TILGANG

Den store udfordring, vi står overfor, er at udvide vores håndvaskprogrammer på en omkostningseffektiv måde. Siden 2010 har vi gjort store fremskridt og har udviklet modeller, der mere end halverer udgifterne. Vi har udvidet programmet til 16 lande i 2012 og har nået fem gange så mange mennesker, som vi gjorde i 2010. Vores vigtigste udvidelse er i Afrika, hvor der nu kører programmer i ni lande, som når mere end 11 millioner mennesker i 2012 i sammenligning med 400.000 i løbet af 2010-11. Dette har bidraget til Lifebuoys fortsatte tocifrede forretningsvækst i 2012.

Partnerskaber med NGO'er og regeringer er meget vigtige – ved at udnytte eksisterende netværk og ekspertise på stedet kan vi reducere omkostningerne og nå flere mennesker. I Afrika hjælper Unilever Foundations partner PSI (Population Services International) og Millennium Villages Project os med at tilpasse vores programmer til de forskellige forhold. I Indien arbejder vi sammen med regeringen og Foundation-partneren UNICEF om at fremme håndvask i Madhya Pradesh og i Afrika og Sydasien med Water & Sanitation for the Urban Poor. Disse partnerskaber opbygger også lokale færdigheder for at holde programmerne ved lige på lang sigt.

Vi fortsætter med at evaluere indsatsen. I Indonesien udførte vi en kvantitativ undersøgelse med TNS, en markedsanalysevirksomhed, for at vurdere indsatsen, når programmet køres i fuldt omfang. Vi fandt frem til, at håndvask med sæbe på de rette tidspunkter skete langt hyppigere efter skolernes hygiejnekampagneprogram. Brugen af sæbe steg fra 53 % til 75 %. Denne stigning blev på samme niveau mere end seks måneder efter programmets afslutning.

AT NÅ NYE LOKALSAMFUND

Nogle lokalsamfund kan være vanskelige og dyre for Lifebuoy at nå selv. Vi samarbejder med Millennium Villages Project om at fremme håndvask med sæbe i landområder i hele Afrika.
Projektet vil give os mulighed for at tilpasse vores nuværende håndvaskprogram og støtte til forholdene, og vi kan nå 475.000 mennesker i ti lande inden 2015. Vores mål er at arbejde sammen om at udvikle skalerbare, omkostningseffektive vand-, sanitets- og hygiejneforanstaltninger, der kan implementeres på nationalt niveau og i nye lande for at forbedre sundheden gennem bedre hygiejne.

De første 28 dage af et barns liv er den periode, hvor børnene er mest sårbare over for sygdom, og dér hvor børnedødeligheden er størst. Hvert år dør omkring 3,6 millioner spædbørn i løbet af den første måned af deres liv. Enkle og billige sundhedsforanstaltninger som f.eks. håndvask med sæbe kan reducere dette tal med op til 44 %. I Indonesien har vi udviklet et nyt partnerskab med USAID og Maternal and Child Health Integrated Program for at nå nye mødre og fødselshjælpere med hygiejneundervisning.

† Valideret af PwC

Levering af rent drikkevand (M)

 • Vores mål er at gøre rent drikkevand tilgængeligt og til at betale for 500 millioner mennesker med vores Pureit in-home-vandrenseapparat inden 2020.

 • I alt 45 millioner mennesker har fået adgang til rent drikkevand fra Pureit siden lanceringen i 2005. Heraf blev 10 millioner nået i 2012.†

MERE OM LEVERING AF RENT DRIKKEVAND

VORES TILGANG

Manglen på rent drikkevand er et stort problem for den offentlige sundhed – især i udviklingslandene, hvor omkring 80 % af sygdommene er vandbårne. En uafhængig undersøgelse har vist, at Pureit kan reducere forekomsten af diarrésygdomme med op til 50 %.*

I 2012 fokuserede Pureit på udvidelse af distributionen på de eksisterende markeder – Indien, Bangladesh, Indonesien, Mexico og Brasilien – og lancerede også apparatet på nye markeder som f.eks. Sri Lanka og Nigeria.

Ekspansion i Indien var den største bidragyder til resultaterne i 2012, hvor forbrugerne er blevet tiltrukket af vores større produktsortiment.
Den billigste model koster 20 € (1.400 rupier) i Indien. Vi samarbejder med en række mikrofinansierings- og NGO-partnere for at forbedre prisen på vandrenseren for dem, der ikke har råd til at købe apparatet.
Vores ambition om at nå 500 millioner mennesker er fortsat krævende. For at opnå vores mål planlægger vi at udvide til nye markeder i Afrika, mens vi fortsætter væksten på de eksisterende markeder.

RENT DRIKKEVAND

Mand, der drikker vand fra en Pureit-maskinePureit tilbyder en række vandrenseapparater til hjemmet, som giver vand ‘så rent, som var det kogt’ – uden brug af elektricitet eller hanevand under tryk – ved at fjerne skadelige vira, bakterier og parasitter.

Pureit giver også miljømæssige fordele: Vores detaljerede livscyklusanalyse viser, at apparatets samlede CO2-aftryk er mindst 80 % mindre end for kogt vand eller flaskevand.

† Valideret af PwC*Randomiseret forsøg hos National Institute of Epidemiology, baseret på 430 børn i Chennai, Indien, 2005-06.

Forbedring af oral sundhed

 • Vi vil bruge vores tandpasta- og tandbørstemærker samt vores orale sundhedsfremmende programmer til at opmuntre børn og deres forældre til at børste tænder morgen og aften. Vores mål er at ændre adfærden hos 50 millioner mennesker inden 2020.
 • Siden 2010 har vi nået 49 millioner mennesker, hvoraf 4,7 millioner blev nået i 2012.

Mere om forbedring af oral sundhed

VORES TILGANG

Vores Brush Day and Night-kampagner har vist sig at være meget effektive, og vi når sandsynligvis vores mål tidligere end forventet. Kampagnen blev kørt i mange flere lande end planlagt, da vi så den stærke forbindelse mellem kampagnens sociale indflydelse og forretningsvækst, og det hjalp os med at nå flere mennesker end forventet.

Kampagnerne, som fokuserer på at børste tænder to gange dagligt med fluortandpasta, blev udvidet til nye lande som f.eks. Elfenbenskysten i 2012. Lande med eksisterende programmer som f.eks. Indonesien og Frankrig oplevede en forbedring i børstningshyppigheden samt en stigning i markedsandele og salgsfremgang efter kampagnen. I Frankrig er markedet for oral pleje vokset med næsten 5 % i løbet af 2009-12, og salget af vores Signal-varemærke er steget med næsten 7 % i løbet af 2009-12 og med 4 % bare i 2012.

Vi fortsætter med at arbejde i et globalt partnerskab med FDI World Dental Federation. I 2012 fokuserede 28 lokale kampagneprojekter om oral sundhed med nationale tandlægeforeninger på at formidle vigtigheden af at børste tænder to gange dagligt med fluortandpasta gennem tandlægeklinikker, skoler, hospitaler og lokalsamfund i 25 lande. Vi vurderer indflydelsen på over 28.000 mennesker involveret i disse programmer på verdensplan.

En ny kampagne i 2013 er designet til at henvende sig til forældrene som det primære mål for at opmuntre til adfærdsændringer.

OPBYGNING AF VAREMÆRKER

Dårlig oral sundhed er et omfattende problem i Indonesien. Dette fører til kariesangreb og i nogle tilfælde mere alvorlige sygdomme. I 2009 samarbejdede Unilever med PDGI (den indonesiske tandlægeforening) om at starte Brush Day and Night-kampagnen.
Kampagnens konsekvente meddelelser på alle kanaler hjælper folk med at ændre deres vaner. I 2012 brugte indoneserne 7 % mere tandpasta end i 2011, hvilket indikerer en gradvis stigning i tandbørstning.

Varemærkeværdien er også styrket. Ved at tilbyde forældrene effektive produkter og ved at hjælpe dem med at videregive vanen med at børste morgen og aften har vi øget andelen af mennesker, der vurderer Pepsodent som ‘den mest effektive tandpasta’.

BRUSH DAY & NIGHT GIVER VÆKST

Vores førende familietandpastamærker, Signal og Pepsodent, vokser stærkt takket være vores Brush Day and Night-kampagner for oral sundhed. I løbet af 2008-12 voksede Signal med 22 % på verdensplan. I Indonesien, et af vores største markeder, steg salget af Pepsodent med næsten 16 % i 2012 sammenlignet med året før.

Forbedring af selvværd

Med vores Dove-mærke hjælper vi millioner af unge mennesker med at forbedre deres selvværd gennem uddannelsesprogrammer.

 • Vores mål er at have hjulpet 15 millioner unge mennesker inden 2015.
 • Over 11 millioner unge mennesker har fået vores hjælp siden 2005. Over 2 millioner deltog i programmet i 16 lande i 2012.

Mere om forbedring af selvværd

VORES TILGANG

Dove bestræber sig på at hjælpe kvinder med at se så godt ud som muligt og føle sig godt tilpas. Kampagnen har opnået gode fremskridt med hensyn til at øge selvværdet for millioner af unge mennesker på verdensplan og er på rette vej for at nå målet.
I 2012 redesignede Dove sit selvværdsprogram for at udnytte medier og uddannelsesmæssig innovation bedre og nå flere piger med større virkning, mens udgiften for hver enkelt kontakt reduceres.

Det redesignede program – som nu kaldes Dove Self-Esteem Project – lanceres tidligt i 2013. Vi har arbejdet sammen med eksperter for at gøre programmets indhold mere stramt og engagerende. Udvikling af globale partnerskaber samt oprettelse af lokale fællesskaber af forkæmpere blandt mødre og lærere vil hjælpe Dove med at nå flere mennesker.

Det er vanskeligt at måle holdningsændringer. Vi arbejder sammen med førende akademikere i USA og England for at gennemføre undersøgelser, der kan påvise den langsigtede effekt af vores program.

DOVE: VORES FØRENDE VAREMÆRKE INDEN FOR PERSONLIG PLEJE

Kvinde, der bruger en Dove roll-on-deodorantDove er vores største varemærke inden for personlig pleje, kan fås i over 70 lande og har en årlig omsætning på over 3 mia. €. Det vokser fortsat stærkt og oplever det tredje år i træk med tocifret vækst i 2012.

Dove øger selvværdet og forretningssuccesen

To teenagepiger, der smilerEn del af den succes, som vores Dove Self-Esteem Project har opnået, er en øget tilbøjelighed blandt forbrugere til at sprede varemærkets bekræftende meddelelse og til at købe Doves produkter.

Forskning udført af Millward Brown, en analysevirksomhed, viser, at blandt kvinder i USA, som kender til Dove Self-Esteem Project, ville 62 % anbefale Dove-mærket til andre – 16 % flere end blandt dem, der ikke kender til projektet.

Blandt kvinder i Canada, som kender projektet, ville 82 % være mere tilbøjelige til at købe Dove. Disse resultater motiverer os til at fortsætte med at investere i projektet.

Reducering af arbejdsskader og uheld

 • Vores mål er nul arbejdsskader. Inden 2020 vil vi reducere Total Recordable Frequency Rate (TRFR) for ulykker i vores fabrikker og kontorer med 50 % i forhold til 2008.
 • En reducering af TRFR på 45 % ved udgangen af 2012 sammenlignet med 2008 – fra 2,1 til 1,16† ulykker pr. 1 million arbejdstimer.

Mere om at reducere antallet af arbejdsskader og uheld

VORES TILGANG

Vi er blandt de førende inden for sikkerhed i vores branche. Derfor er vores mål om at halvere vores ulykkesrate meget ambitiøst og bliver hele tiden sværere, efterhånden som vi nærmer os målet.

Vi måler vores fremgang ved hjælp af en uheldsrate (TRFR), der tæller alle arbejdsskader undtagen dem, der kun kræver enkel førstehjælp. Med undtagelse af 2001 har vi konstant forbedret vores sundheds- og sikkerhedsresultater siden 1996. I 2012 fortsatte vi denne fremgang og reducerede TRFR med 9 % i sammenligning med 2011† – fra 1,27 til 1,16 pr. 1 million arbejdstimer.

Reducering af trafikulykker har imidlertid fortsat høj prioritet for at beskytte vores medarbejdere. En stor del af vores forretningsvækst kommer fra udviklingsmarkeder, hvor vores sælgere er udsat for større risiko, fordi den lokale vejinfrastruktur kan være dårlig.

Vi har arbejdet sammen med Cranfield University i England og andre partnere for at udvikle en helhedsorienteret tilgang, der håndterer interne risici og i samarbejde med andre tager sig af eksterne risici som f.eks. "sorte pletter" på de lokale veje.

† Valideret af PwC

“DEN STØRSTE UDFORDRING, VI STÅR OVERFOR, ER AT UDVIDE PROGRAMMERNE OMKOSTNINGSEFFEKTIVT.”

Fremtidige udfordringer

Vi har altid vidst, at det ville blive en stor udfordring at nå vores mål om at nå et så stort antal mennesker med meddelelser om hygiejne og rent drikkevand. Selvom vi har gjort fremskridt, erkender vi, at der stadig er lang vej, før vi har opnået vores mål.


Dette gælder i særdeleshed for Lifebuoy, hvor vi skal nå yderligere 881 millioner inden 2015. Vi tror fortsat på vores planer om at udvide håndvaskprogrammerne hurtigere i løbet af de næste par år. Lifebuoy fokuserer på følgende prioritetsområder for at nå målet:

 • øget opsøgende indsats i landområder gennem partnerskaber og programmer med flere mærker 

 • udvikling af større partnerskaber med en banebrydende tilgang til saminvestering

 •  implementering af et omkostningseffektivt og skalerbart program i nye lande

 •  læring fra evalueringer for at identificere og anvende de bedste praksisser

 •  fortsat debat om hygiejneproblemer med regeringer, vigtige meningsdannere og større fællesskaber.

For at hjælpe mere end en milliard mennesker med at forbedre deres hygiejnevaner er der også behov for at udvikle en mere helhedsorienteret tilgang til de interrelaterede problemer med vand, sanitet og hygiejne. Vi undersøger, hvordan vi kan fremme tilgængeligheden af toiletter til en fornuftig pris samt god toilethygiejne for millioner, mens vi øger væksten af vores Domestos-varemærke. Vi arbejder sammen med partnere som f.eks. UNICEF og World Toilet Organization om at udvikle passende modeller, der skaber og opfylder behovet for toiletter.