Drivhusgasser

Vores drivhusgaspåvirkning for forbrug pr. forbruger er reduceret med omkring 6 % siden 2010.*

VORES ENGAGEMENT

Halvering af vores produkters drivhusgaspåvirkning gennem hele livscyklussen inden 2020.

VORES INDSATS

Drivhusgaspåvirkningen fra brugen af vores produkter er reduceret med omkring 6 % siden 2010.*

HVAD DER BETYDER MEST

Med hensyn til vores engagement i drivhusgasser har vi to mål, der er vigtigst for os: Reducering af drivhusgasudledning fra brugen af hudrenseprodukter og hårvask samt reducering af drivhusgasudledning fra tøjvask: koncentrering, reformulering og forbrugeradfærd. (M) angiver vores vigtigste målsætninger.

 • opnået: 2
 • on-plan: 8
 • off-plan: 1
 • %mål ikke nået: 0

VORES TILGANG

Det er en kendsgerning, at klimaændringerne bliver større, og at effekten kan mærkes over hele verden. Det har stor betydning for vores virksomhed. Indkøb af råvarer fra landbruget bliver påvirket af skiftende vejrmønstre. Vores virksomhed og vores forbrugere bliver påvirket af stigende energi- og fødevarepriser, og ekstreme vejrforhold vil tvinge hele samfund til at flytte.

Det er af afgørende betydning at være proaktiv i forhold til klimaændringerne for at sikre, at vi også fremover er en levedygtig virksomhed. Vi høster også fordelene gennem innovation, udvikling af nye produkter og større omkostningseffektivitet. Brug af vores nye tørshampooer kræver f.eks. ikke varmt vand, og i 2012 voksede salget med over 19 %. Og vi har sparet udgifter på 99 mio. € siden 2008 ved at forbedre energieffektiviteten i vores fabrikker.

HJÆLP TIL AT HÅNDTERE KLIMAÆNDRINGER

Vi gør fremskridt mod at opfylde vores målsætninger. Drivhusgaspåvirkningen fra fremstilling og brug af vores produkter er reduceret med omkring 6 % siden 2010.*
Vi har især gjort gode fremskridt med hensyn til reducering af drivhusgasudledning i forbindelse med transport og produktion ved at øge effektiviteten og bruge mere vedvarende energi.

Vores største udfordring er imidlertid fortsat at reducere brugen af varmt vand i forbindelse med vores sæber, brusegeléer og shampooer. For at nå vores mål skal vi tilbyde forbrugerne flere produkter og værktøjer, som kan motivere dem til at bruge mindre vand. Men væsentlige ændringer vil kræve dekarbonisering i stort omfang af energilysnettet, effektive kulstofprisfastsættelser og modige regeringspolitikker.

Reducering af drivhusgasudledning fra brug af hudrenseprodukter og hårvask (M)

 • Det er vores mål i 2015 at nå 200 millioner forbrugere med produkter og værktøjer, som kan hjælpe dem med at reducere deres drivhusgasudledning, mens de vasker sig og tager brusebad. Vores plan er at nå 400 millioner mennesker inden 2020.
 • Selvom vi har gjort begrænsede fremskridt, er dette mål generelt fortsat udfordrende.

Mere om reducering af drivhusgasudledning fra brug af hudrenseprodukter og hårvask

VORES TILGANG

Den største drivhusgaspåvirkning i forbindelse med vores shampooer, brusegeléer og sæber sker, når forbrugerne anvender produkterne med opvarmet vand. I 2012 fortsatte vi med at undersøge en række tilgange for at forstå forbrugernes adfærd og dermed kunne påvirke deres bruse- og badevaner. Disse inkluderede: introduktion af tørshampoo under mange varemærker som f.eks. Dove, Suave og TRESemmé, et kampagnetilbud på en gratis perlator med Radox-brusegelé i Sydafrika og crowdsourcing af nye idéer om, hvordan man kan opmuntre forbrugerne til at reducere brugen af opvarmet vand i brusebadet.

Vi anslår, at brug af tørshampoo i sammenligning med hårvask med opvarmet vand reducerer CO2-udledningen med omkring 90 %. Markedet for tørshampoo er stadig helt nyt, og antallet af brugere er relativt lavt. Imidlertid viser kvantitative forbrugerpaneldata fra USA, at for dem, der købte en tørshampoo, erstattede den en vådvask i 60 % af tilfældene. Dette tyder på, at tørshampoo er en mulig måde at reducere brug af opvarmet vand i brusebadet på ved at tilbyde en motiverende skønhedsfordel, som fører til en bæredygtig adfærd.

Salget af tørshampoo vokser med 19 %

Billede af Tresemme-tørshampoopakkeVores tørshampooer giver kvinder mulighed for at friske håret op mellem hver vask, så de kan spare tid og forlænge deres stil. De kan også motivere forbrugerne til at vaske hår med varmt vand mindre hyppigt.

Vi har nu lanceret vores tørshampooer i ti lande under ni varemærker, herunder TRESemmé, Suave, TiGi og VO5. Salget voksede med over 19 % i 2012. Vi er markedsførende i USA med en andel på 75 %, og i 2012 lancerede vi produktet under Dove-mærket.

Reducering af drivhusgasudledning i forbindelse med tøjvask (M)

Reducering af drivhusgaspåvirkning i forbindelse med vaskeprocessen ved hjælp af:

 • Koncentrering af vores væsker og komprimering af vores pulvere.
 • Reformulering af vores produkter for at reducere drivhusgasudledningen med 15 % inden 2012.
 • Vi opfordrer forbrugerne til at vaske ved lavere temperaturer og med den korrekte dosering i 70 % af alle maskinvaske inden 2020.
 • 14 % af vores portefølje i vores top 14-lande bestod af koncentrerede og komprimerede produkter ved udgangen af 2012 sammenlignet med vores udgangspunkt på 4 % i 2008.†
 • Over 95 % (pr. volumen) af vores vaskepulvere i vores top 14-lande er blevet reformuleret, så vi har opnået en reduktion af drivhusgasudledningen på 15 %.†
 • Vi formidler fordelene ved vask ved lave temperaturer på vores emballage og online, og vi opfordrer forbrugerne til at bruge den rigtige dosering.

Mere om reducering af drivhusgasudledning i forbindelse med tøjvask

VORES TILGANG

Flydende vaskemidler er populære hos forbrugerne, og i 2012 var vi markedsførende på vækstmarkeder med en markedsandel på over 25 %. Hovedparten af vores flydende vaskemidler sælges nu i koncentreret form.

Koncentrering af vores vaskemiddelsprodukter er med til at reducere drivhusgasudledningen og gavner vores virksomhed – gode resultater kombineret med lavere udgifter til materialer og transport.

Det kan imidlertid tage tid for forbrugerne at skifte til koncentrerede eller komprimerede produkter og lære at bruge den rigtige dosering. Nogle forbrugere fortsætter med at bruge større doser end nødvendigt, mens andre underdoserer.
Ved at designe vores produkter anderledes kan vi fjerne disse forskelle. Et eksempel er kapsler med koncentreret vaskemiddel, som vi promoverer i Europa, idet de sikrer, at forbrugerne anvender den korrekte dosering.

Reduktion af vores påvirkning fra drivhusgasser

Vi har arbejdet hårdt for at reformulere vores produkter ved at erstatte ingredienser med en høj drivhusgasudledning med nogle med en lavere udledning. Disse kan reducere drivhusgaspåvirkningen med op til en tredjedel.

Vi har haft en vis succes med at hjælpe folk med at ændre adfærd. Vi arbejder sammen med International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (AISE) for at opfordre folk til at vaske ved lavere temperaturer.

† Valideret af PwC

Reducering af drivhusgasudledning i forbindelse med vores produktion

 • Inden 2020 vil CO2-udledning fra energi fra vores fabrikker være på niveau med eller lavere end niveauet i 2008 trods en væsentlig højere produktion.

  Dette repræsenterer en reduktion på omkring 40 % pr. ton af produktionen.

  I forhold til udgangspunktet i 1995 repræsenterer dette en reduktion på 63 % pr. ton af produktionen og en absolut reduktion på 43 %.

 • Vi vil mere end fordoble vores brug af vedvarende energi til 40 % af vores samlede energibehov inden 2020. Vi erkender, at det kun er et første skridt mod et langsigtet mål om 100 % vedvarende energi.
 • Alle nybyggede fabrikker skal mere end halvere deres miljøpåvirkning i forhold til vores udgangspunkt i 2008.
 • 838.000 færre tons CO2 fra energi produceret i 2012 end i 2008 (en reduktion på 31,5 % pr. ton produktion).†

  Sammenlignet med 1995 repræsenterer det en reduktion på 60 %* i absolutte tal.

 • Ved udgangen af 2012 bidrog vedvarende energi med 26,3 % af vores samlede energiforbrug i forhold til 15,8 % i 2008.†
 • Syv nye fabrikker blev fastlagt i 2012 til åbning i 2013. Deres miljøvenlige design har som mål at udvinde 50 % mindre vand pr. ton produktion end udgangspunktet i 2008.

Mere om reducering af drivhusgasudledning i forbindelse med vores produktion

Vores tilgang

Inde i en Unilever-fabrikVi fortsatte med at gøre fremskridt i forhold til at reducere CO2-udledningen i 2012 i tilgift til besparelser siden vores udgangspunkt i 2008, som nu svarer til at fjerne 200.000 biler fra vejene. Vi har også gjort gode fremskridt med hensyn til at øge energiforbruget fra vedvarende kilder i vores fabrikker. Alle vores fabrikker i USA køber nu elektricitet fra certificerede vedvarende kilder ligesom dem i Europa og Canada.

I nogle tilfælde er udgiften til vedvarende energi imidlertid for høj i forhold til energi fra ikke-vedvarende energikilder. Vi evaluerer løbende omkostningseffektive og skalerbare vedvarende teknologier, der kan bidrage til vores globale mål.
Vores nye fabrikker har nu bæredygtighed indarbejdet i deres grundlæggende design. Ud over miljøeffektivt design af produktionsprocesserne anvender vi certificeringssystemer som f.eks. LEED- og BREEAM-miljøvurderingsmetoderne og vurderingssystemer for bygninger. Vores syv nye fabrikker i 2013 vil opnå en vurdering på LEED Silver eller højere.

REDUCERING AF DRIVHUSGASUDLEDNING GENNEM BIOMASSE

I 2012 tog vi en ny biomassekedel i brug på vores Pouso Alegre-fabrik i Brasilien, som producerer vores AdeS- og Knorr-produkter. Den brænder genbrugstræ i stedet for olie og vil reducere udledning med omkring 80 %.

Vi bruger nu bioenergi på 30 af vores 252 fabrikker, hvilket udgør omkring 7 % af den energi, vi bruger. Dette reducerer vores årlige udledning fra fossile brændstoffer med over 150.000 tons CO2. Vi planlægger at installere yderligere kedler på fabrikker i Latinamerika, Afrika og Asien.

SPARET UDGIFT PÅ OVER 300 MIO. €

Siden 2008 har vores miljøeffektive produktionsprogram brugt en række omkostningseffektive investeringer til at reducere energi- og vandforbruget samt affaldsmængden. Initiativerne går lige fra at opfordre medarbejderne til små adfærdsændringer, som samlet gør en stor forskel, f.eks. at sørge for at slukke lyset, til større investeringer som f.eks. biomassekedler. Vi har reduceret vores miljøpåvirkning, mens vi har undgået samlede udgifter i forsyningskæden på over 300 mio. €:

• Vand – 17 mio. €

• Energi – 99 mio. €

• Bortskaffelse af affald – 10 mio. €

• Materialer – 186 mio. €

† Valideret af PwC

Reducering af drivhusgasudledning i forbindelse med transport

 • Inden 2020 vil CO2-udledningen fra vores globale logistiknetværk være på niveau med eller lavere end niveauet i 2010 på trods af væsentlig større volumen. Det vil repræsentere en forbedring på 40 % i CO2-effektivitet. Vi vil opnå dette ved at reducere antallet af kørte lastbilkilometer ved at bruge køretøjer med mindre emission, anvende alternative transportformer som f.eks. tog eller skib og forbedre vores lagres energieffektivitet.

 • Forbedring på 10 % i CO2-effektivitet siden 2010. Forbedring på 7 % i CO2-effektivitet og en reduktion på 7 % i absolutte tal i 2012 sammenlignet med 2011.*

Mere om reducering af drivhusgasudledning i forbindelse med transport

VORES TILGANG

For at få vores produkter fra vores fabrikker til markedet transporterer vi vores varer over 1,5 mia. km hvert år – det svarer til at rejse til månen og tilbage igen mere end 2.000 gange.

Vi udnytter det store omfang ved at oprette regionale distributionshubs, hvilket vil forbedre driftseffektiviteten betydeligt.

For at nå vores 2020-mål er vi nødt til at arbejde sammen med eksterne partnere, idet vi ikke ejer de lastbiler, toge og skibe, som vi bruger. Vi er ved at gøre bæredygtighed til en del af vores arbejdsaftaler med infrastrukturudbydere og -operatører.

TRANSPORTNETVÆRK SPARER CO2 OG KØRTE KILOMETER

Som en del af vores UltraLogistik-transportnetværk opretter vi regionale distributionshubs. Disse vil forbedre driftseffektiviteten betydeligt og reducere den samlede kørte distance med 175 mio. km bare i Europa fra 2013 til 2015 (i forhold til 2010). Disse hubs er delvist finansieret af EU's program for logistikoperatører, som gør en indsats for bæredygtig transport af varer i Europa.

Vi vil have 12 hubs i Europa inden 2014. Hver enkelt hub har ansvaret for at sikre, at lastbilerne så vidt muligt er fuldt læsset, når de kører rundt i Europa, hvilket vil reducere CO2-udledningen med næsten 16.000 tons i årene 2010-14. Når vi gør vores logistik mere effektiv, opnår vi virkelige forretningsfordele, herunder reducerede omkostninger, bedre forretningsplanlægning og forbedret service.

UltraLogistik sparer 50 mio. €

Lastbil, der bakker ind i en UltraLogistik-transporthubVores UltraLogistik-kontroltårnsorganisation giver os mulighed for at koordinere vores transportaktiviteter på effektiv vis. Vi etablerede et tårn i Polen i 2007, hvilket har sparet over 50 mio. € i omkostninger i årene 2008-12. Vi har nu tårne i andre regioner og vil fortsætte med flere i 2013.

*Samlet forbedring siden 2010 måles i vores top 14-lande. Årlig forbedring måles i mere end 50 lande.

Reducering af drivhusgasudledning i forbindelse med køling

Som verdens største producent af is vil vi accelerere vores introduktion af fryseskabe, der bruger klimavenlige (kulbrinte) kølemidler. Da vi lancerede vores plan i november 2010, havde vi allerede købt 450.000 enheder med det nye kølemiddel.

 • Vi vil anskaffe yderligere 850.000 enheder inden 2015.
 • Vi har købt omkring 332.000 klimavenlige frysere i 2012, så vi har over 800.000 af vores mål på 850.000.

Mere om reducering af drivhusgasudledning i forbindelse med køling

VORES TILGANG

Vores klimavenlige kulbrintefrysere (HC) har et klart potentiale mht. lavere global opvarmning sammenlignet med dem, der indeholder hydrofluorocarbon (HFC). De er også omkring 10 % mere energieffektive.

Ud over at købe frysere med klimavenlige kølemidler har vi skabt nye modeller med avancerede komponenter for at øge deres energieffektivitet.

I løbet af 2010-12 købte vi omkring 290.000 af disse mere energieffektive frysere.
Vi anslår, at energieffektiviteten af de frysere, vi købte i 2012, betød, at vi undgik omkring 40.000 tons CO2-udledning sammenlignet med 2008-modeller. Vi arbejder sammen med branchen for at fremme skiftet til mere miljøvenlige frysere. Vi arbejder på en branchebeslutning om at udfase HFC-frysere inden 2015 gennem vores deltagelse i Consumer Goods Forum og som leder af Refrigerants, Naturally!

KLIMAVENLIGE FRYSERE ØGER OMSÆTNINGEN OG REDUCERER OMKOSTNINGERNE

I Danmark har vores grønnere frysere være med til at sikre nye forretningsaftaler. Vi indgik nye partnerskaber med discountkæden Fakta i 2009 og OK Plus-benzinkæden i 2011, som er en del af detailkæden COOP. Før dette handlede Unilever meget lidt med disse virksomheder. En væsentlig faktor var vores evne til at demonstrere, at vores klimavenlige frysere genererer lavere CO2-udledninger og bruger mindre energi, så vores kunder opnår en bedre energieffektivitet.

Vi har opnået fremragende vækst begge steder hvert år sidenhen.

Reducering af energiforbruget på vores kontorer

 • Inden 2020 vil vi halvere energien (kWh) købt pr. kontorbruger på kontorerne i vores top 21-lande sammenlignet med 2010.
 • Reduktion på 11 % for energi (kWh) købt pr. kontorbruger siden 2010.

Mere om reducering af energiforbruget på vores kontorer

VORES TILGANG

I 2012 fortsatte vi med at fokusere på at forbedre vores it-systemer for at reducere energiforbruget på vores kontorer. Siden 2011 er alle nye computere enten vurderet til Silver eller Gold i henhold til Energy Star, og alle servere i vores datacentre har Energy Star-vurderingen Gold. I vores datacentre sammenlægger vi serverne i USA, Asien, Afrika, Mellemøsten og Tyrkiet. Vi har taget over 3.200 servere ud af drift siden 2008.

Vi er begyndt at introducere en pc-strømstyringsplatform, som forventes at reducere pc'ernes strømforbrug med mindst 20 %. I 2013 vil vi introducere en personlig forbrugsskærm, så medarbejderne kan se deres energibesparelser og papirforbrug.
Vi anvender vores bygninger mere effektivt ved at øge det gennemsnitlige antal brugere og optimere belysnings-, opvarmnings- og kølesystemer. Vi har udviklet en værktøjskasse, der hjælper afdelingerne med at gøre noget for at reducere deres energiforbrug.

Reducering af firmarejser

 • Vi investerer i avancerede videokonferencefaciliteter for at lette kommunikationen og reducere vores medarbejderes rejseaktivitet. I 2011 vil dette netværk dække mere end 30 lande.
 • 54 lande var dækket ved udgangen af 2011.

Mere om reducering af firmarejser

VORES TILGANG

Vi overgik vores mål for 2011. Vi brugte videokonferencer i 26 lande og fjernede dermed behovet for omkring 14.500 korte flyvninger og over 23.500 langdistanceflyvninger. Det gav os klare forretningsfordele med en anslået besparelse på næsten 40 mio. € i omkostninger og 113.500 tons CO2-udledning. Vi fortsætter med at fremme mere fleksibelt ‘smart arbejde’ for at mindske rejseaktiviteten for vores medarbejdere og reducere drivhusgasudledningen.

"VI SØGER INNOVATIONER FOR AT HJÆLPE FOLK MED AT REDUCERE DERES DRIVHUSGASPÅVIRKNING."

Fremtidige udfordringer

Den største del af vores drivhusgasudledning kommer fra det varme vand, som er nødvendigt for at bruge sæbe, brusegelé og shampoo i brusebadet – især i USA. Det er vigtigt at finde måder at reducere udledningen på, hvis vi skal opfylde vores målsætning om at halvere vores produkters drivhusgasudledning gennem hele livscyklussen.

Dette er meget vanskeligt, og vi har kun gjort begrænsede fremskridt. Som en begyndelse har vi forsøgt at opnå en bedre forståelse af forbrugernes brusevaner. I 2011 fortalte vi om vores undersøgelse af brusevaner i England. Vi har efterfølgende udført en lignende undersøgelse i Australien.

Idet det drejer sig om store adfærdsændringer, eksperimenterer vi med produkter som tørshampoo, med tilbud som f.eks. en gratis perlator fra Radox-brusegelé – der kan spare forbrugerne for op til 450 € om året – og med konkurrencer for at få nye idéer.
En stor del af vores miljøpåvirkning i dag er i USA. Men efterhånden som de hurtigt voksende markeder i Asien og Afrika begynder at anskaffe vaskemaskiner og brusere, bliver opgaven endnu vanskeligere. Vores udfordring bliver at sikre, at forbrugerne fortsætter med at vaske tøj ved lave temperaturer, når de får en vaskemaskine.

Vi har endnu ikke fundet en realistisk løsning, og vi vil fortsætte med innovationer, som kan hjælpe forbrugerne med at reducere deres miljøpåvirkning. Men der vil først ske store ændringer, når kulstof har en overkommelig pris, og hvis regeringerne vedtager de rigtige rammer. Imens fortsætter vi med at kæmpe for en ambitiøs offentlig politik, der kan håndtere klimaændringerne og sørge for et incitament til at overgå til en økonomi med lavt kulstofindhold.