Bedre levevilkår

450.000 småbønder uddannet; småbønders metrik i udvikling; 48.000 små Shakti-distributører ved udgangen af 2012

VORES ENGAGEMENT

I 2020 vil vi have mindst 500.000 husmænd og 75.000 smådistributører i vores forsyningsnetværk.

VORES INDSATS

Vi har øget antallet af teproducenter oplært i bæredygtig praksis til omkring 450.000. Næste skridt er at udvikle en metode til vurdering af forbedringer i smådistributørernes levevilkår. Vi har samlet vores program, som nu omfatter 48.000 smådistributører.

HVAD DER BETYDER MEST

Med hensyn til indsatsen for bedre levevilkår har vi ét mål, der betyder mest for os: smådistributørerne. (M) angiver vores vigtigste målsætninger.

  • opnået: 0
  • on-plan: 2
  • off-plan: 0
  • %mål ikke nået: 0

VORES TILGANG

Vores virksomhed bidrager til en god økonomi i mange samfund gennem hele vores værdikæde, uanset om det er gennem ansættelse, videreuddannelse eller via forbindelse til vores udvidede forsyningskæde.

På udviklings- og vækstmarkeder har vi en endnu større indflydelse på levevilkårene. Det skyldes, at vores leverandør- og distributionsnetværk involverer millioner af små bønder, små distributører og små detailhandlere. De fleste småbønder dyrker deres afgrøder på under 2 hektar jord. De forhindres ofte i at forbedre deres indtægt, fordi de mangler viden om nye dyrkningsmetoder. Hvis småbønder får adgang til uddannelse, frø af en bedre kvalitet og gødning kan de øge deres udbytte markant, hvilket også er til fordel for Unilever.

Mens vores virksomhed vokser på udviklings- og vækstmarkederne, vil vi købe flere landbrugsråvarer, der er dyrket af småbønder. Hvis de oplever fremgang, og deres indtægt øges, vil de kunne foretage investeringer, og vi får større sikkerhed for fremtidige forsyninger og ofte råvarer af en bedre kvalitet til vores fødevareprodukter.

Investering i små landbrug

Vi har udvidet antallet af småbønder, som vi kan nå via uddannelse, og vi har øget vores investeringer. Men vi vil gerne synliggøre yderligere, hvordan vores arbejde påvirker deres levevilkår, og hvordan vi engagerer os i de kvindelige bønders arbejde. Småbønder og deres arbejdsmetoder er forskellige, hvilket vanskeliggør opgaven med måling af fordelene ved vores initiativer. Ikke desto mindre ønsker vi at være med til at udvikle en enkel, omkostningseffektiv metode, der kan vise, at vores involvering faktisk forbedrer småbøndernes levevilkår.

Som verdens største indkøber af sort te går vi forrest sammen med Rainforest Alliance for at certificere vores teforsyning. Vi køber nu kakao, der er certificeret af Rainforest Alliance, og vi er en del af Roundtable on Sustainable Palm Oils (RSPO) Smallholders Task Force, hvor vi sammen arbejder på, hvordan vi bedst muligt kan opnå bæredygtig certificering for småbønder, der fremstiller palmeolie.

Unilever ønsker at respektere og fremme menneskerettighederne og gode arbejdsforhold. Indførelsen af FN's retningslinjer for erhvervsliv og menneskerettigheder (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) har fået os til at genoverveje, hvordan vi kan integrere menneske- og arbejdsrettighedsstrategier i vores virksomhed og værdikæde. I den forbindelse oprettede vi i starten af 2013 en ny stilling som Global Vice President for Social Impact. Vi ved, at der stadig er meget, der skal gøres på dette område.

FORØGELSE AF KVINDERS INDTÆGT

Økonomisk magtfulde kvinder har en forstærkende effekt på at løfte hele familier ud af fattigdom. I Indien kunne en kvindelig entreprenør som resultat af et partnerskab mellem Maharashtra-regeringen og Hindustan Unilever f.eks. investere i en tomatforarbejdningsfabrik, som indgik kontrakter om forsyninger fra 600 småbønder. Vi uddannede bønderne i bæredygtige landbrugsmetoder, hvilket bidrog til førsteklasses tomater til vores Kissan Ketchup-mærke. I vores Shakti-salgsoperation fordobler medarbejdernes indtjening normalt husstandsindkomsten. For mange mennesker betyder denne nye indtjening, at de kan realisere deres ambition om at give børnene en god uddannelse.

BEDRE LEVEVILKÅR

BÆREDYGTIG, PROFITABEL VÆKST AFHÆNGER AF VORES FOLK.

Vi forventer, at alle vores medarbejdere lever op til høje adfærdsstandarder i deres daglige arbejde. Standarder, som afspejler vores værdier om integritet, respekt og ansvar, og om at udvise en pionerånd. Bæredygtig, profitabel vækst kan kun opnås, hvis vi har de rigtige mennesker, der arbejder for en organisation, som er klar til at vinde, understøttet af en kultur, hvor resultaterne altid er i overensstemmelse med vores værdier.

MENNESKERETTIGHEDER OG ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER

Vores Code of Business Principles og Supplier Code fastsætter vores tilgang til menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder og især vores forpligtelse til at behandle vores medarbejdere og forretningspartnere med værdighed, integritet og rimelighed.

Unilevers bestyrelse har ansvaret for at sikre overholdelse af disse forpligtelser, og vores topledelse har ansvaret for at overvåge implementeringen og sørge for, at eventuelle brud på vores retningslinjer undersøges. Vi forventer, at medarbejderne gør os opmærksom på eventuelle brud på vores forskrifter.

Som mange andre virksomheder har vi foretaget en omfattende undersøgelse af, hvordan vi bedst muligt kan anvende og implementere UN Guiding Principles on Business and Human Rights. I den forbindelse gennemgik vi også vores egne Code Policies og sikrede, at de var i overenstemmelse med vores Sustainable Living Plan. I starten af 2013 udnævnte vi en Global Vice President for Social Impact, som skal lede denne integrering.

Vurderingen skete også på grundlag af et to år langt forskningsprojekt udført af Oxfam, Labour Rights in Unilever’s  Supply Chain, offentliggjort i starten af 2013. Oxfam brugte vores aktiviteter i Vietnam som den primære case study og fandt frem til seks anbefalinger for vores virksomhed.

Disse er baseret på støtte til arbejdernes levevilkår, tilbud om undervisning i menneskerettigheder internt i organisationen, implementering metoder ti lindrapportering af medarbejdernes eventuelle bekymringer, og tæt samarbejde med leverandører og partnere for at sikre, at vores standarder overholdes. Vi er ved at gennemgå vores vietnamesiske forsyningskæde på baggrund af anbefalingerne.
Rapporten har også betydning for vores virksomhed globalt, og vi undersøger, hvordan vi kan fremme bæredygtige levevilkår for alle vores medarbejdere og medarbejdere i vores værdikæder, og vi vil gennemgå vores brug af midlertidigt ansatte medarbejdere.

Vi vil se på vores leverandørers forståelse af vores Supplier Code og sikre, at vores egne aktiviteter lever op til de samme standarder, som vi forventer af vores leverandører. Vi vil også udvikle KPI'er (key performance indicators) for arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder.
Vi erkender, at det er nemmest at gøre fremskridt med samarbejde, så vi vil arbejde sammen med andre, herunder branchen, NGO'er, fagforeninger og forretningspartnere,  for at ensrette integrationen af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i vores virksomhed.

MANGFOLDIGHED

Vi hylder mangfoldighed blandt mennesker, tror på inklusion og respekterer mennesker for, hvem de er, og hvad de kommer med. Kvinder udgør mere end 75 % af vores forbrugergrundlag. Vores arbejdsstyrke skal tage hensyn til dette.
Andelen af kvinder i ledende stillinger steg fra 39 % i 2011 til 41 % i 2012. Efter ti år med konstant forbedring – en opnået stigning på mere end 1 % viser fremskridt – men vi erkender, at der stadig er lang vej at gå. Vi har tre kvindelige eksterne bestyrelsesmedlemmer (25 %) og foreslår at udpege to mere i 2013. I 2012 udpegede vi endnu en kvinde til Unilever Leadership Executive.

Hjælp til småbønder (M)

  • Vores mål er at have mindst 500.000 småbønder i vores forsyningsnetværk. Vi vil hjælpe dem med at forbedre deres landbrugsmetoder og derved give dem mulighed for at blive mere konkurrencedygtige. På den måde kan vi forbedre kvaliteten af deres levevilkår.
  • Vi samarbejder fortsat med partnere om at udvikle en effektiv metode til vurdering af forbedringer af levevilkårene i vores forsyningsnetværk.

Mere om hjælp til småbønder

Vores tilgang

Bonde i gang med at samle løgVed hjælp af vores forsyningspartnerskaber har vi været med til at uddanne 450.000 teproducenter i bæredygtige landbrug, omkring 150.000 flere end i 2011. Over 300.000 af dem har opnået Rainforest Alliance-certificering – størstedelen af dem er småbønder i Kenya. Andre steder har vi støttet kakaofarmere i at opnå Rainforest Alliance-certificering i Vestafrika.

Vi fokuserer vores indsats på initiativer, der forbedrer metoderne i landbruget. Vi ønsker at vise, at dette forbedrer levevilkårene. Da vi havde undersøgt eksisterende vurderingsmetoder, besluttede vi at rådføre os med NGO- og forsyningskædepartnere for at finde ud af at udvikle en metode til vurdering af levevilkår, som er enkel, hurtig og til at betale. Vores mål er at udvikle og afprøve denne metode i 2013.

Selvom vi stadig har meget, der skal gøres for at påvise effekten af vores arbejde, betyder vores indkøbsstandarder og vores evne til at dele vores viden, at vi har stor indflydelse på hele sektoren. I vores Sunrise-partnerskab med Oxfam GB er vi flyttet fra et enkelt program til at engagere os i en række programmer for småbønder, som køres af vores leverandører. Målet er at udvikle tydelige planer for inkluderende forretningsmodeller, der både leverer kommerciel succes og hjælper med at forbedre sociale, miljømæssige og økonomiske forhold.

VURDERING AF VORES INDFLYDELSE

I 2012 bestilte vi en uafhængig vurdering for at evaluere levevilkårene med særlig fokus på den indflydelse, som Rainforest Alliance-certificering (RA) har haft på småbønder og deres arbejdere i vores teforsyningskæde i Kenya.

Undersøgelsen bekræftede, at RA-certificerede bønder og deres arbejdere oplever større forbedringer end ikke-RA-certificerede bønder i både sociale, økonomiske og miljømæssige sammenhænge. Dette er imidlertid ikke gældende overalt, idet ikke-certificerede bønder i nogle områder rapporterede om tilsvarende positive udvikling.
Det er et komplekst område, og vi gennemgår resultaterne og foretager andre undersøgelser med NGO'er og andre partnere for at finde den bedste måde at opnå de rigtige resultater på.

Støtte til små distributører

  • Shakti, vores dør-til-dør salgsoperation i Indien, giver arbejde til mange mennesker i fattige landdistrikter. Vi vil øge antallet af Shakti-entreprenører, som vi rekrutterer, uddanner og ansætter, fra 45.000 i 2010 til 75.000 i 2015. Vi har lignende ordninger i Bangladesh, Sri Lanka og Vietnam, som vi også ønsker at udvide.

  • 48.000 entreprenører (‘Shakti ammas’)† solgte produkter til mere end 3,3 millioner husstande i over 135.000 indiske landsbyer i 2012.

Mere om støtte til små distributører

VORES TILGANG

Rekruttering og uddannelse af kvindelige iværksættere (Shakti ammas) er en ressourceintensiv proces. I løbet af 2012 arbejdede vi med vores eksisterende netværk af iværksættere for at hjælpe dem med at udvide og udvikle deres forretning. Dette har hjulpet med at konsolidere og styrke vores netværk.

Vi planlægger at udvide vores landdistribution i løbet af 2013-15 for at nå flere små, fjerntliggende landsbyer. Ansættelse af flere Shakti ammas er en vigtig del af denne plan.

Shakti-sælgere har vist sig at have succes med at øge vores tilstedeværelse i landområderne og opbygge stærke lokale forhold til forbrugerne, hvilket øger mærkevareloyaliteten. Den model, vi bruger, forbedrer levevilkårene for vores sælgere og deres familier, idet den normalt medfører en fordobling af husstandsindkomsten.
Programmet blev i 2010 udvidet til at omfatte ‘Shaktimaans’, som typisk er ægtefæller eller brødre til de kvindelige iværksættere (Shakti ammas).

De sælger vores produkter fra en cykel i de nærliggende landsbyer og dækker et større område, end Shakti ammas kan til fods. Der findes over 30.000 Shaktimaans i Indien, og vi har planer om at udvide programmet i 2013. Disse 30.000 Shaktimaans supplerer vores 48.000 Shakti ammas.

 

Teknologi øger Shakti-salg og -indtjening

Kvindelig sælger på arbejde i IndienI 2012 forbedrede vi vores Shakti-salgsaktiviteter på landet ved at være med til at finansiere mobiltelefoner til en række af vores kvindelige sælgere, og vi udstyrede dem med en enkel applikation til at øge salget. Denne billige, men meget effektive mobile teknologi hjælper dem med at sælge de rigtige produkter. De sparer tid under salgsbesøg, mens de øger både salg og indtjening.

† Valideret af PwC

FREMTIDIGE UDFORDRINGER

For småbønder er vores udfordring at udvikle en effektiv, men alligevel prisbillig metode til vurdering af påvirkningen. I nogle pilotundersøgelser koster evalueringen mere end det indgreb, der evalueres. Og selv da kan dokumentationen være usikker grundet manglende data for udgangspunktet. Vi vil fortsætte samarbejdet med partnere som f.eks. Oxfam, Grameen og Bill and Melinda Gates Foundation for at forfine vores forståelse af, hvad der er praktisk.

Vi arbejder på at integrere respekt for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i hele vores værdikæde, herunder problemer omkring jordrettigheder, kvinder og dialog med lokalsamfundet.