Vandforbrug

Vandpåvirkningen fra brugen af vores produkter er steget med omkring 15 % siden 2010*

Vores målsætning

Halvering af vandforbruget i forbindelse med brugen af vores produkter inden 2020.*

Vores indsats

Vandpåvirkningen fra brugen af vores produkter er steget med omkring 15 % siden 2010.*

 • opnået: 0
 • on-plan: 5
 • off-plan: 1
 • %mål ikke nået: 0

Vores tilgang

Vi har gjort gode fremskridt på de områder, vi har kontrol over. I vores egne aktiviteter er udvindingen af vand reduceret med 29 %† pr. ton produktion siden 2008 og med 74 % i absolutte tal siden 1995. Vores største påvirkning kommer imidlertid fra det vand, forbrugerne anvender, når de bruger vores produkter, og dér har vi ikke så meget kontrol. Ved udgangen af 2013 er vandpåvirkningen fra brugen af vores produkter steget med omkring 15 % siden 2010.

Mens vi gør fremskridt på nogle af vores forretningsområder via produktinnovation, udvikler andre dele af vores portefølje sig på måder, som øger vores påvirkning. Vores vaskemidler har oplevet stor vækst fra sæbestykker i Indien, der er meget attraktive for folk med lav indkomst, men også er forbundet med mere vandkrævende vask end andre typer håndvaskemidler.

Indenlandsk vandforbrug udgør størstedelen af vores større påvirkning. Vi prioriterer udvikling af innovationer, forbrugerkampagner og samarbejde med andre for at skabe bredere løsninger, der hjælper forbrugere med lav indkomst, som bor i byområder i udviklingslandene, med at opfylde deres behov for vand.

Reducering af den mængde vand, der udvindes i fremstillingsprocessen

 • Inden 2020 vil udvindingen af vand gennem vores globale fabriksnetværk være på eller under niveauet for 2008 på trods af væsentligt højere volumen.

  Dette repræsenterer en reduktion på omkring 40 % pr. ton produktion. I forhold til udgangspunktet i 1995 repræsenterer dette en reduktion på 78 % pr. ton produktion og en absolut reduktion på 65 %.

  Vi vil især fokusere på fabrikker i områder med mangel på vand.

 • Alle nybyggede fabrikker vil bestræbe sig på at udvinde mindre end halvdelen af den mængde vand, der blev udvundet i 2008.
 • I 2013 blev der udvundet 14 millioner† færre kubikmeter vand end i 2008 (en reduktion på 29 %† pr. ton produktion).

  Sammenlignet med 1995 repræsenterer det en reduktion på 74 % i absolutte tal.

 • Nye fabrikker i Indien og Tyrkiet startede produktionen op i 2013. Når de er fuldt funktionsdygtige, skal de hver især kun udvinde halvdelen af den mængde vand til fabrikkens drift, som fabrikkerne udvandt i et repræsentativt udgangspunkt i 2008.

† Valideret af PwC – se http://www.unilever.com/

Reducering af vandforbruget i vaskeprocessen

Vi vil reducere den mængde vand, der er nødvendig i vaskeprocessen, på følgende måder:

 • Vi vil gøre produkter, der er nemme at skylle ud, mere vidt tilgængelige.
 • Vi vil inden 2020 forsyne 50 mio. husstande i lande med vandknaphed med vaskeprodukter, der giver fremragende resultater, men bruger mindre vand.
 • I 2013 udvidede vi vores Comfort One Rinse-skyllemiddelsortiment i Indonesien, Thailand og Vietnam. Det er også tilgængeligt i Cambodia, i Indien og på Filippinerne.
 • I 2013 blev One Rinse-produkter anvendt i 1,7 mia.† vaske i 31 mio.† husstande verden over – en stigning på 78 %† siden 2010.

 

† Valideret af PwC – se http://www.unilever.com/

Reducering af vandforbruget ved rensning af hud og hårvask

 • Det er vores mål i 2015 at nå 200 millioner forbrugere med produkter og værktøjer, som kan hjælpe dem med at bruge mindre vand, mens de vasker sig og tager brusebad. Vores mål er at nå 400 millioner mennesker inden 2020.
 • I 2012 har vi opnået en bedre forståelse af dette område, men fremgangen sker stadig langsomt.

 

Reducering af vandforbruget i landbruget

 • Sammen med vores leverandører og partnere vil vi udvikle omfattende planer for at reducere den mængde vand, der bruges til at dyrke vores afgrøder i lande med vandknaphed.
 • I 2013 fik vi mulighed for at analysere de første data fra vores softwaresystem til leverandørselvevaluering. Vores analyse undersøgte først tomatdyrkning i Californien, derefter i regioner i Kina, Spanien, Tyrkiet og Australien.

 

† Valideret af PwC

* Vores miljømæssige mål udtrykkes på et ‘forbrug pr. forbruger’-grundlag. Det betyder én enkelt anvendelse, portion eller servering af et produkt. Vi har valgt en livscyklustilgang med udgangspunkt i 2010.