Affald & emballage

Miljøpåvirkningen af vores affald pr. forbruger er reduceret med omkring 11 % siden 2010*

Vores målsætning

Halvering af mængden af affald i forbindelse med bortskaffelse af vores produkter inden 2020.*

Vores indsats

Miljøpåvirkning af vores affald er reduceret med omkring 11 % siden 2010.*

 • opnået: 2
 • on-plan: 7
 • off-plan: 2
 • %mål ikke nået: 1

Vores tilgang

Øget ressourceknaphed betyder, at det er vigtigere end nogensinde før at være effektiv med hensyn til emballage og at finde løsninger til håndtering af ‘post-konsumer affald’ – emballager og produkter, som vores forbrugere smider væk efter brug. Vi køber over 2,4 millioner ton emballage om året, og vi er fast besluttede på at reducere den absolutte mængde materialer, vi bruger, og sikre, at de genanvendes eller genbruges.

Vi er tilbage på sporet for at opfylde vores 2020-målsætning. Vores samlede påvirkning fra emballageaffald til deponering er reduceret med 11 %. Effektivt emballagedesign og innovativ brug af materialer samt fjernelse af sovsemærker med stor affaldspåvirkning har været de primære årsager.

Vi anvender nye teknologier til at gøre emballagen lettere og avancerede teknikker til at optimere materialebrugen i flere hundrede forskellige design. Vi arbejder også sammen med andre om at forbedre genanvendelsesinfrastrukturerne, især for materialer, som er vigtige for os, men som er vanskeligere at genbruge eller genanvende, f.eks. poser i udviklingslande eller aerosolspraydåser i aluminium. Dette kan tage tid, men er af afgørende betydning på lang sigt.

På samme måde gør vi i vores egne aktiviteter store fremskridt mod vores mål. Vores produktionsteams har allerede opnået deres 2020-mål ved at reducere mængden af affald med 66 %† pr. ton produktion siden 2008. I 2012 satte vi os et nyt mål for alle vores anlæg om at opnå "intet ikke-farligt affald til deponering" inden 2015. Tre fjerdedele af vores anlæg har nu opnået dette – en stigning på mere end 50 anlæg i forhold til 2012. Siden vi lancerede Unilevers Sustainable Living Plan, er vi blevet meget bedre til at dele de bedste praksisser mellem de forskellige anlæg og regioner, og dette fremskynder processen. I Latinamerika gik vi f.eks. fra otte anlæg, der ikke sendte noget ikke-farligt affald til deponering i begyndelsen af 2013, til 33 anlæg ved årets afslutning.

Reducering af affald fra vores produktion

 • Inden 2020 vil den samlede mængde affald, der sendes til bortskaffelse, være på eller under niveauet i 2008 på trods af en væsentlig højere produktion.

  Dette repræsenterer en reduktion på omkring 40 % pr. ton produktion.

  I forhold til udgangspunktet i 1995 repræsenterer dette en reduktion på 80 % pr. ton produktion og en absolut reduktion på 70 %.

 • Inden 2015 vil alle produktionsanlæg opnå målet om "intet ikke-farligt affald til deponering".
 • Alle nybyggede fabrikker vil bestræbe sig på at generere mindre end halvdelen af den mængde affald, der blev genereret i 2008.
 • Omkring 97.000† færre ton affald i alt bortskaffet i 2013 i forhold til i 2008. Dette repræsenterer en reduktion på 66 %† pr. ton produktion.

  Sammenlignet med 1995 repræsenterer det en reduktion på 89 % i absolutte tal.

 • Ved udgangen af 2013 havde 75 % (186) af vores produktionsanlæg opnået målet om "intet ikke-farligt affald til deponering" – en stigning på over 50 anlæg i forhold til 2012.
 • Nye fabrikker i Indien og Tyrkiet startede produktionen op i 2013. Når de er fuldt funktionsdygtige, er målet, at de hver især bortskaffer "intet ikke-farligt affald til deponering" og genererer mindre end halvdelen af mængden af affald fra fabrikkerne i et repræsentativt udgangspunkt i 2008.

† Valideret af PwC – se http://www.unilever.com/

Reducering af emballage

 • Inden 2020 vil vi reducere vægten af den emballage, som vi bruger, med en tredjedel ved hjælp af:

  • materialer med reduceret vægt
  • optimering af strukturelt design og materialedesign
  • udvikling af koncentrerede versioner af vores produkter
  • eliminering af unødvendig emballage.
 • En reduktion på 11 % i vægt pr. forbruger i 2013 sammenlignet med 2010 – opnået gennem en kombination af letvægtsmateriale, optimering af materialedesign og kompression.

Genbrug af emballage

 • I samarbejde med industrier, regeringer og NGO'er sigter vi mod at øge genbrugs- og genanvendelsesraterne med 5 % i gennemsnit inden 2015 og med 15 % inden 2020 i vores top 14-lande. For nogle betyder det en fordobling eller endda en tredobling af eksisterende genbrugsrater.

  Vi vil gøre det nemmere for forbrugerne at aflevere vores emballage til genbrug ved at bruge materialer, der passer bedst muligt til de end-of-life behandlingsanlæg, der findes i deres lande.

 • Inden 2020 vil vi øge indholdet af genbrugsmateriale i vores emballage til det maksimalt mulige niveau. Dette vil være med til at øge genanvendelsesraterne.
 • En stigning på 7 % i genbrugs- og genanvendelsesrater i 2013 over det gennemsnitlige Recycling and Recovery Index (RRI) for 2010 på tværs af vores top 14-lande.
 • 3.204 ton post-konsumer genanvendte materialer integreret i vores faste plastikemballage i 2013.

 

Genbrug af emballage

 • Vi vil tilbyde forbrugerne refill-emballager i vores portefølje af plejeprodukter til hjemmet og produkter til personlig pleje, så det bliver muligt at genbruge den primære indpakning.
 • I 2013 udvidede vi en del af vores aktuelle portefølje og introducerede nye refill-emballager i lande som f.eks. Kina, Indien, Sydafrika, Brasilien, Argentina og Storbritannien.

Håndtering af poseaffald

 • Vores mål er at udvikle og implementere en bæredygtig forretningsmodel for håndtering af vores poseaffalds-strømme inden 2015.
 • Vi undersøger fortsat mulighederne med nye teknologier, men det tager længere tid end forventet.

Fjernelse af PVC

 • Vi vil fjerne PVC (polyvinyl klorid) fra al emballage inden 2012 (hvor der findes tekniske løsninger).
 • 9999 % af PVC fjernet fra vores portefølje ved udgangen af 2012.

Reducering af kontoraffald

 • I vores top 21-lande bliver mindst 90 % af vores kontoraffald genbrugt eller genanvendt i 2015, og i 2017 sender vi ikke længere noget affald til deponering.
 • I 2015 vil vi have reduceret papirforbruget med 30 % pr. medarbejder i vores top 21-lande.
 • Vi vil eliminere papir i vores regninger, varekvitteringer, ordreprocesser, finansielle rapporter og medarbejderudgiftsprocesser inden 2015, hvor det er lovligt og teknisk muligt.
 • 92 % af vores kontoraffald blev brugt igen, genbrugt eller genanvendt i 2013.
 • I 2013 var mængden af papir anvendt pr. kontorbruger 37 % lavere end i 2010.
 • 59 % af vores i den henseende relevante forretnings- og finansserviceprocesser blev gennemført elektronisk.

† Valideret af PwC

* Vores miljømæssige mål udtrykkes på et ‘forbrug pr. forbruger’-grundlag. Det betyder én enkelt anvendelse, portion eller servering af et produkt. Vi har valgt en livscyklustilgang med udgangspunkt i 2010.