Unilever Sustainable Living Plan

I en usikker og omskiftelig verden kan vi ikke opnå vores vision om at fordoble vores størrelse uden også at reducere vores miljøpåvirkning og øge vores positive sociale indflydelse. Unilevers Sustainable Living Plan blev lanceret i 2010 og er vores plan for bæredygtig vækst.

Planen er med til at fremme profitabel vækst for vores varemærker, reducere udgifter og skabe innovation.

Vores plan opstiller tre store mål:

USLP-målDisse mål understøttes af ni målsætninger, der støttes af mål, som omfatter vores sociale, miljømæssige og økonomiske resultater.

Sundhed & hygiejne

Inden 2020 vil vi hjælpe mere end en milliard mennesker med at forbedre deres sundhed og hygiejne.

Skolepige, der vasker hænder

Sundhed & hygiejne

Forbedring af ernæring

Vi vil løbende arbejde på at forbedre alle vores produkters smag og ernæringsmæssige kvalitet.

Mand, der laver mad i køkkenet

Forbedring af ernæring

Drivhusgasser

Halvering af vores produkters drivhusgaspåvirkning gennem hele livscyklussen inden 2020.*

Kvinde, der vasker hår i badet

Drivhusgasser

Vandforbrug

Halvering af vandforbruget i forbindelse med brugen af vores produkter inden 2020.

Kvinde, der vasker tøj ved floden

Vandforbrug

Affald & emballage

Halvering af mængden af affald i forbindelse med bortskaffelse af vores produkter inden 2020.*

Mand, der genbruger affald i en fabrik

Affald & emballage

Bæredygtigt indkøb af råvarer

I 2020 vil vi købe 100 % af vores råvarer fra bæredygtige landbrug.

Mand, der høster palmefrø

Bæredygtigt indkøb af råvarer

Retfærdighed på arbejdspladsen

Inden 2020 vil vi sætte fokus på menneskerettighederne i alle vores aktiviteter og i den udvidede forsyningskæde.

Arbejdere i en fabrik

Retfærdighed på arbejdspladsen

Muligheder for kvinder

Inden 2020 vil vi give 5 millioner kvinder flere muligheder.

Indisk kvinde, der bærer en kasse

Muligheder for kvinder

Inkluderende forretning

Inden 2020 vil vi have en positiv indflydelse på 5,5 millioner menneskers liv.

Bønder, der vejer løg

Inkluderende forretning

Forbedring af sundhed & velbefindende

Inden 2020 vil vi hjælpe mere end en milliard mennesker med at gøre noget for at forbedre deres sundhed og velbefindende. Vi har hjulpet 303 millioner mennesker med at gøre noget for at forbedre deres sundhed og velbefindende.

1 Sundhed & hygiejne

Skolepige, der vasker hænder

Inden 2020 vil vi hjælpe mere end en milliard mennesker med at forbedre deres sundhed og hygiejne. Dette vil medvirke til at reducere forekomsten af livstruende sygdomme som f.eks. diarré.

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

Ved udgangen af 2013 havde vi nået 303 millioner mennesker

183 millioner† mennesker med Lifebuoy, 55 millioner† med rent drikkevand fra Pureit, 52 millioner med vores tandpastamærker og 13 millioner gennem Dove Self-Esteem-programmerne.

2 Forbedring af ernæring

Mand, der laver mad i køkkenet

Vi vil løbende arbejde på at forbedre alle vores produkters smag og ernæringsmæssige kvalitet. Størstedelen af vores produkter er på niveau med eller over standarderne baseret på ernæringsmæssige anbefalinger. Vores målsætning går endnu længere: Inden 2020 vil vi fordoble den andel af vores portefølje, der opfylder de højeste ernæringsmæssige standarder, baseret på internationalt anerkendte kostråd. Dette vil hjælpe flere hundrede millioner mennesker med at få en sundere kost.

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

Reducering af miljømæssig påvirkning

Vores mål er at halvere miljøpåvirkningen fra produktion og brug af vores produkter inden 2020 – samtidig med at vores virksomhed vokser.* Vores drivhusgas- og vandpåvirkning for forbrug pr. forbruger er steget, og vores affaldspåvirkning for forbrug pr. forbruger er blevet reduceret siden 2010.

3 Drivhusgasser

Kvinde, der vasker hår i badet

Halvering af vores produkters drivhusgaspåvirkning gennem hele livscyklussen inden 2020.*

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

4 Vandforbrug

Kvinde, der vasker tøj ved floden

Halvering af vandforbruget i forbindelse med brugen af vores produkter inden 2020.*+

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

5 Affald & emballage

Mand, der genbruger affald i en fabrik

Halvering af mængden af affald i forbindelse med bortskaffelse af vores produkter inden 2020.*

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

6 Bæredygtigt indkøb af råvarer

Mand, der høster palmefrø

I 2020 vil vi købe 100 % af vores råvarer fra bæredygtige landbrug.

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

Forbedring af levevilkår

Inden 2020 vil vi forbedre levevilkårene for millioner af mennesker – samtidig med at vores virksomhed vokser. Vi har tilbudt hjælp og uddannelse til 570.000 småbønder.

7 Retfærdighed på arbejdspladsen

Arbejdere i en fabrik

Inden 2020 vil vi sætte fokus på menneskerettighederne i alle vores aktiviteter og i den udvidede forsyningskæde.

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

Retfærdighed på arbejdspladsen

Inden 2020 vil vi øge retfærdigheden ved større fokus på menneskerettighederne i alle vores aktiviteter og fremme menneskerettighederne i vores udvidede forsyningskæde ved at udvikle en plan for løbende forbedringer og ved at anbefale bedste praksisser. Vi vil skabe en ramme for rimelig kompensation og hjælpe medarbejderne i forhold til at forbedre deres sundhed (fysisk og mental), ernæringstilstand og velbefindende. Vi vil reducere antallet af arbejdsskader og uheld. Vi vil aflægge rapport om denne målsætning i 2015.

8 Muligheder for kvinder

Indisk kvinde, der bærer en kasse

Inden 2020 vil vi give 5 millioner kvinder flere muligheder.

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

Muligheder for kvinder

Inden 2020 vil vi give 5 millioner kvinder flere muligheder i vores aktiviteter ved at fremme sikkerhed, tilbyde videreuddannelse og skabe flere muligheder i vores detailaktiviteter. Vi vil aflægge rapport om denne målsætning i 2015.

9 Inkluderende forretning

Bønder, der vejer løg

Inden 2020 vil vi have en positiv indflydelse på 5,5 millioner menneskers liv.

Key

 • opnået
 • on-plan
 • off-plan
 • %mål ikke nået

Inkluderende forretning

I 2020 vil vi have en positiv indflydelse på 5,5 millioner menneskers liv ved at forbedre levevilkårene for småbønder, forbedre indtægten for små detailhandlere og øge antallet af unge entreprenører i vores værdikæde. Vi vil aflægge rapport om denne målsætning i 2015.

* Vores miljømæssige mål udtrykkes på et ‘forbrug pr. forbruger’-grundlag. Det betyder én enkelt anvendelse, portion eller servering af et produkt. Vi har valgt en livscyklustilgang med udgangspunkt i 2010.

+ I syv lande, som mangler vand og repræsenterer ca. halvdelen af verdens befolkning.

† Valideret af PwC.

** Skal valideres af Moss Adams i april 2014.