Vores tilgang

Vi lever i en verden, hvor temperaturen stiger, der er knaphed på vand, energien er dyr, fødevareforsyningen er usikker, og forskellen på rig og fattig er stigende. Vi kan ikke lukke øjnene for de problemer, som verden står overfor. Hos Unilever mener vi, at erhvervslivet skal være en del af løsningen. Men hvis det skal lykkes, skal erhvervslivet ændre sig. Bæredygtig, rimelig vækst er den eneste acceptable forretningsmodel.

Vi kalder vores strategi for bæredygtig vækst for vores Compass-strategi. Den indeholder en klar og overbevisende vision af vores fremtid, hvor vores varemærker og tjenester når og inspirerer mennesker over hele verden, så de hjælper os med at fordoble virksomhedens størrelse, mens vi reducerer vores miljøpåvirkning og øger vores positive sociale indflydelse.

Ved at udnytte vores globale rækkevidde og inspirere mennesker til at gøre en lille smule hver dag tror vi, vi kan være med til at gøre en stor forskel for verden.

Unilevers Sustainable Living Plan blev lanceret i 2010 og er vores plan for bæredygtig vækst. Vi har fastsat tre store mål, som vi skal opnå inden 2020:

  • Vi vil hjælpe mere end en milliard mennesker med at gøre noget for at forbedre deres sundhed og velbefindende.

  • Vi vil halvere miljøpåvirkningen fra produktion og brug af vores produkter – samtidig med at vores virksomhed vokser.

  • Vi vil forbedre levevilkårene for millioner af mennesker – samtidig med at vores virksomhed vokser.

Unilever Sustainable Living Plan er helt speciel. Den spænder over hele vores portefølje af varemærker og alle de lande, hvor vi sælger vores produkter.

Den har en social og økonomisk dimension – vores produkter gør en forskel i forhold til sundhed og velbefindende, og vores virksomhed udgør levebrødet for mange mennesker.

Og når det drejer sig om miljøet, arbejder vi på tværs af hele værdikæden – fra indkøb af råvarer til den måde, forbrugerne anvender vores produkter på.

Arbejdet på tværs af værdikæden afspejler vores ambition om at håndtere vores største sociale og miljømæssige påvirkninger, som ofte sker uden for vores direkte kontrol – på det landbrug, hvor råmaterialerne dyrkes, og i folks hjem, hvor de laver mad, gør rent og vasker med vores produkter.

Udvikling af vores plan

Vi har lært meget, siden vi lancerede planen for tre år siden. I 2013 foretog vi en tilbundsgående undersøgelse af alle produktkategorier og forretningsfunktioner. Vi identificerede handlinger, som kan hjælpe os med at fremme bæredygtig vækst og fjerne forhindringerne for fremskridt.

Af den grund har vi udvidet vores plan med et mere afgørende og vidtgående program til forbedring af levevilkår.

Den væsentligste ændring, vi har foretaget, er at anerkende, at vi kan gøre en større forskel i forhold til nogle af verdens store sociale, miljømæssige og økonomiske problemer, hvis vi udnytter vores størrelse, indflydelse og ressourcer. Så fremover vil vi øge vores indsats på nogle forskellige områder for at gøre en virkelig forskel.

Forbedring af levevilkår

Forbedring af levevilkår handler om den indflydelse, vi som virksomhed kan have på folks liv. Vi kan gøre dette ved at skabe muligheder, øge kompetencerne og inkludere flere mennesker i vores virksomhedsvækst. Det handler om at respektere og, om nødvendigt, beskytte deres fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

Vi har opstillet tre nye målsætninger:

  • Vi vil skabe retfærdighed på arbejdspladsen ved at sætte fokus på menneskerettigheder i alle vores aktiviteter og i den udvidede forsyningskæde.

  • Vi vil skabe flere muligheder for kvinder ved at fokusere på deres sikkerhed, tilbyde videreuddannelse og udvide mulighederne generelt.

  • Vi vil udvikle en inkluderende forretning for at forbedre levevilkårene for småbønder, forbedre indtægten for små detailhandlere og øge unge entreprenørers deltagelse i vores værdikæde.

Vores mål er at øge den positive sociale indflydelse, vi har via vores produkter, vores kampagner og vores opførsel over for hinanden, på dem, vi handler med, og på de samfund, vi driver forretning i.

I sidste ende hjælper dette virksomheden med at vokse, idet sunde samfund støtter sunde virksomheder, og høje standarder for virksomhedens adfærd reducerer vores driftsmæssige risiko og risikoen for skade på omdømmet.

Sådan fremmes transformationsændringer

Vi har en dristig ambition om at opnå forandring i vores egen virksomhed – via vores varemærker, innovation, indkøb og drift. Men vi er kun én virksomhed blandt mange, og den forandring, der skal ske for at kunne håndtere verdens store sociale, miljømæssige og økonomiske problemer, er stor – og det haster.

Det, der virkelig er behov for, er ændringer af det større system, som vi er en del af – uanset om det er inden for fødevarer, energi eller sundhed.

Vi har besluttet at forstærke vores indsats på tre områder, hvor vi har størrelsen, indflydelsen og ressourcerne til at skabe en ‘transformationsændring’. Dermed mener vi en fundamental ændring af hele systemer, ikke blot enkelte forbedringer. Disse områder er:

  • At arbejde på at eliminere skovrydning fra forsyningskæderne.

  • At fremme bæredygtigt landbrug og småbøndernes udvikling.

  • At forbedre hygiejnen via håndvask, rent drikkevand og sanitære forhold.

For at nå endnu længere, end vi kan inden for vores egne aktiviteter og med vores leverandører, øger vi vores engagement ved at arbejde sammen med NGO'er og andre i vores branche med hensyn til disse problemer. Ved at arbejde sammen tror vi på, at grundlæggende forandring er mulig i den nærmeste fremtid.

Kort sagt

Vi har opdaget, at det er muligt at drive forretning på bæredygtig vis, og at varemærker, som integrerer bæredygtighed i deres tilbud, er mere attraktive for forbrugerne. Vi ved, at vi kan gøre en større forskel i forhold til nogle af verdens store sociale, miljømæssige og økonomiske problemer, hvis vi udnytter vores størrelse, indflydelse og ressourcer til at fremme transformationsændringer.

Unilevers Sustainable Living Plan er inspirationen til vores indsats.