Forbedring af ernæring

31 %† af vores portefølje pr. volumen opfyldte kriterierne for de højeste ernæringsmæssige standarder i 2013

Vores målsætning

Vi vil løbende arbejde på at forbedre alle vores produkters smag og ernæringsmæssige kvalitet. Størstedelen af vores produkter er på niveau med eller over standarderne baseret på nationale ernæringsmæssige anbefalinger. Vores målsætning går endnu længere: Inden 2020 vil vi fordoble den andel af vores portefølje, der opfylder de højeste ernæringsmæssige standarder, baseret på internationalt anerkendte kostråd. Dette vil hjælpe flere hundrede millioner mennesker med at få en sundere kost.

Vores indsats

I 2013 opfyldte 31 %† af vores portefølje pr. volumen de højeste ernæringsmæssige standarder baseret på internationalt anerkendte kostråd.*

 • opnået: 1
 • on-plan: 6
 • off-plan: 0
 • %mål ikke nået: 2

Vores tilgang

Vores mål er at lave mad, der smager fantastisk, og som samtidig bidrager positivt til en sund kost. Størstedelen af vores portefølje opfylder allerede standarderne baseret på nationale ernæringsmæssige anbefalinger. Vi har et langvarigt program for forbedring af vores produkters ernæringsmæssige kvalitet. I 2013 besluttede vi at gå fra generiske til produktspecifikke ernæringsstandarder for at få meget større fokus på de næringsstoffer, som betyder mest for et bestemt produkt. Standarderne vil fortsat være baseret på internationalt anerkendte kostråd.

Under gennemgangen af disse standarder har vi også foretaget justeringer af ernæringsniveauet for bestemte produkter, så de kan blive klassificeret som de højeste ernæringsmæssige standarder. Vi ændrede f.eks. standarderne for mættet fedt i smørbare fedtstoffer og sukker i drikkeklar te. Disse ændringer afspejler mere realistiske ernæringsniveauer for vores produkter og vil hjælpe vores R&D-teams med at skabe ændringer for flere produkter og i sidste ende påvirke folks kost i højere grad. Vi har rådført os med uafhængige ernæringseksperter i forbindelse med disse ændringer.

Der er en masse ændringer på vej for alle vores produktkategorier. Dette afspejler sig ikke altid i det årlige resultattal (31 % ovenfor), fordi mange produkter ikke opfylder vores strenge standarder, før der er blevet foretaget adskillige ændringer for at reducere salt-, sukker- og fedtindholdet.

Hvis vi foretager ændringerne for hurtigt på én gang, ville mange mennesker skifte til andre produkter med et højere indhold af salt, fedt og sukker. Dette ville være uhensigtsmæssigt for vores virksomhed, og det ville heller ikke være ønskeligt set fra et offentligt sundhedsperspektiv.

Vi har gjort betydelige fremskridt i forhold til vores individuelle mål for salt, sukker og fedt. Allerede nu indeholder 86 % af vores børneis under 110 kilorier. Vi har reduceret sukkerindholdet i drikkeklare teer med 11 % siden 2010. Så vi er tilbage på sporet i forhold til vores langsigtede 2020-mål.

Reducering af saltindhold

Vores første milepæl var at reducere saltindholdet til 6 gram pr. dag ved udgangen af 2010. Dette krævede reduktioner på op til 25 %. I 2010 fastslog vi, at vores ambition var at reducere salt med yderligere 15-20 % i gennemsnit for at opfylde målet om 5 gram salt pr. dag. I 2013 tydeliggjorde vi vores målsætning.

 • Inden 2020 vil 75 % af vores fødevareportefølje opfylde saltniveauet for at muliggøre indtag på 5 gram pr. dag.
 • 55 % af vores fødevareportefølje var i overensstemmelse med målet om 5 gram i 2013.

 

Reducering af mættet fedt

Vores målsætning er at forbedre fedtsammensætningen i vores produkter ved at reducere indholdet af mættet fedt så meget som muligt og øge indholdet af essentielle fedtsyrer.

 • Inden 2012 vil vores førende smørbare fedtstoffer indeholde mindre end 33 % mættet fedt i forhold til den samlede mængde fedt.
 • I 2017 vil 90 % af vores samlede internationale portefølje af bløde, smørbare fedtstoffer af vegetabilsk olie** indeholde maks. 33 % fedt som mættet fedt og mindst 67 % som gode umættede fedtstoffer.

  I tropiske områder uden køledistribution vil det maksimale indhold af mættet fedt blive sat til 38 %, idet et lidt højere indhold af mættet fedt kræves for at bevare de smørbare fedtstoffers stabilitet.

 • En daglig portion vil give mindst 15 % af de essentielle fedtsyrer, der anbefales af internationale kostråd.

  Vi ønsker at forbedre kvaliteten af fedtet yderligere for alle de bløde, smørbare fedtstoffer af vegetabilsk olie, som vi sælger på bæger. I 2013 udvidede vi vores målsætning.

 • 9292 % af vores førende smørbare fedtstoffer (pr. volumen) indeholdt mindre end 33 % mættet fedt i forhold til den samlede mængde fedt i 2012.
 • 82 % af vores internationale portefølje af bløde, smørbare fedtstoffer af vegetabilsk olie** indeholdt maks. 33 % mættet fedt og mindst 67 % gode umættede fedtstoffer i 2013.
 • 9292 % af vores førende smørbare fedtstoffer pr. volumen leverede mindst 15 % af de essentielle fedtsyrer, der anbefales af internationale retningslinjer i 2012.

 

Forbedring af hjertesundheden

 • Det er vores mål inden 2020 at motivere 100 millioner mennesker til at tage Heart Age-testen.

  Vores mål er at motivere folk til at gå over til sundere kost og en sundere livsstil, da det kan forebygge hjerte-kar-sygdomme.

 • I 2013 oprettede vi Heart Age i Unilevers Global New Business Unit, som har sin egen bestyrelse og ledelsesgruppe. Denne virksomhedsstruktur giver Heart Age mulighed for at samarbejde med en række partnere fra den offentlige og private sektor med en fælles mission om at hjælpe folk med at forbedre deres sundhed.

  Vi har lanceret www.heartage.me(Link opens in a new window) en ny forbedret version af værktøjet, der afspejler vores nye partnerskabstilgang.

 

Fjernelse af transfedt

 • Inden udgangen af 2012 vil vi have fjernet alt transfedt, der stammer fra delvist hydrogeneret vegetabilsk olie, fra alle vores produkter.
 • I 2012 var 100 % af vores portefølje pr. volumen fri for transfedt, der stammer fra delvist hydrogeneret vegetabilsk olie.

 

Reducering af sukker

 • Inden 2010 havde vi allerede reduceret sukkerindholdet i vores drikkeklare teer. Inden 2020 vil vi fjerne yderligere 25 %.

 • 11 % reduktion af sukkerindholdet i alle vores drikkeklare teer i 2013 siden 2010.

 

Reducering af kalorier

 • Inden 2014 vil 100 % af vores børneis indeholde 110 kalorier eller derunder pr. portion. 60 % vil leve op til dette mål inden 2012.
 • 86 % af vores børneis indeholdt 110 kalorier eller derunder pr. portion i 2013, hvilket er en stigning fra 81 % i 2012.

 

Sund ernæringsinformation

Vores mål er at sørge for tydelig og enkel mærkning af vores produkter for at hjælpe forbrugerne med at vælge en ernæringsmæssigt afbalanceret kost. På alle vores produkter i Europa og Nordamerika findes alle ernæringsmæssige oplysninger.

 • Inden 2015 vil dette blive udvidet til at omfatte alle vores produkter på globalt plan. Vi vil vise energiindholdet pr. portion på forsiden af pakken samt otte vigtige næringsstoffer og % vejledende daglige mængde (GDA) for fem næringsstoffer på bagsiden af pakken.

  Vores mål vil respektere lokale eller regionale brancheaftaler samt lovgivningen på det enkelte marked.

 • Vi giver fuld ernæringsdeklaration i Europa, Nordamerika, Latinamerika, Australien og New Zealand. I 2013 opfyldte vi vores målsætning for mere end halvdelen af vores portefølje (pr. volumen på verdensplan) ved at tilføje fem GDA'er på bagsiden af pakken og GDA for energiindholdet på pakkens forside.

 

† Valideret af PwC

* Kriterierne for de højeste ernæringsstandarder blev i 2013 tilpasset til at være produktfokuserede i stedet for generiske, og de blev justeret i forhold til vores kategorispecifikke programmer. Kriterierne er fortsat baseret på internationale kostråd. Den tilsvarende 2012-overensstemmelse med den reviderede tilgang var 31 %.

** For alle andre produkter i porteføljen af smørbare fedtstoffer, herunder vores blandinger, stræber vi efter det lavest mulige indhold af mættet fedt uden at gå på kompromis med produktets egenskaber og forbrugerens/kundens forventninger.