Drivhusgasser

Vores drivhusgaspåvirkning for forbrug pr. forbruger er steget med omkring 5 %† siden 2010*

Vores målsætning

Halvering af vores produkters drivhusgaspåvirkning gennem hele livscyklussen inden 2020.*

Vores indsats

Vores drivhusgaspåvirkning for forbrug pr. forbruger er steget med omkring 5 %† siden 2010.

 • opnået: 3
 • on-plan: 7
 • off-plan: 1
 • %mål ikke nået: 0

Vores tilgang

Vi har gjort gode fremskridt på de områder, vi har kontrol over. Vi har reduceret drivhusgasudledningen i forbindelse med vores egne produktionsaktiviteter. Siden 2008 har vi reduceret CO2 fra energi med 32 %† pr. ton produktion. Sammenlignet med 1995 repræsenterer det en reduktion på 62 % i absolutte tal.

Imidlertid er vores produkters samlede miljøpåvirkning inkl. brugen af dem – hvor vi har mindre kontrol – steget for drivhusgasudledninger (GHG) for hele værdikæden med 5 %† siden 2010.

Selvom vi gør fremskridt på nogle af vores forretningsområder, f.eks. koncentrerede vaskemidler og deodoranter i beholdere under tryk, udvikler andre dele af vores portefølje sig på en måde, der øger vores miljøpåvirkning. I særdeleshed er vores område for personlig pleje udvidet inden for hår- og badprodukter via Alberto Culver-opkøbet (som tegner sig for tre procentpoint af drivhusgasstigningen).

Vi undersøger fortsat mulighederne for at finde måder, hvorpå vi kan reducere påvirkningen fra disse produkter og vores samlede portefølje. To tredjedele af vores værdikædes drivhusgaspåvirkninger er under brugen, primært opvarmet vand til bade, hvilket er sværere for os at påvirke. Eksterne faktorer som f.eks. dekarbonisering af energilysnettet og effektive kulstofafgifter vil spille en vigtig rolle i forbindelse med reducering af drivhusgasudledningerne – på samme måde som produktinnovation og ændring af forbrugernes adfærd.

Et område, hvor vi kan gøre en stor forskel i forhold til klimaændringerne, og som vi vil koncentrere os mere om, er arbejdet på at eliminere skovrydning. Dette er et område, hvor vi kan være med til at flytte branchen mod transformationsændringer og opnå en reel påvirkning af globale drivhusgasser.

Reducering af drivhusgasudledning i forbindelse med vores produktion

 • Inden 2020 vil CO2 -udledningen fra energi fra vores fabrikker være på niveau med eller lavere end niveauet i 2008 trods en væsentlig højere produktion. Dette repræsenterer en reduktion på omkring 40 % pr. ton produktion.

  I forhold til udgangspunktet i 1995 repræsenterer dette en reduktion på 63 % pr. ton produktion og en absolut reduktion på 43 %.

 • Vi vil mere end fordoble vores brug af vedvarende energi til 40 % af vores samlede energibehov inden 2020.

 • Alle nybyggede fabrikker skal mere end halvere deres miljøpåvirkning i forhold til vores udgangspunkt i 2008.
 • 833.000 færre ton CO2 fra energi produceret i 2013 end i 2008 (en reduktion på 32 % pr. ton produktion).

  Sammenlignet med 1995 repræsenterer det en reduktion på 62 % i absolutte tal.

 • Ved udgangen af 2013 bidrog vedvarende energi med 27 % af vores samlede energiforbrug i forhold til 15,8 % i 2008.
 • Nye fabrikker i Indien og Tyrkiet startede produktionen op i 2013. Når de er fuldt funktionsdygtige, skal de hver især kun udlede halvdelen af den CO2 fra energi sammenlignet med et repræsentativt udgangspunkt i 2008.

 

† Valideret af PwC

Reducering af drivhusgasudledning fra brug af hudrenseprodukter og hårvask

 • Det er vores mål i 2015 at nå 200 millioner forbrugere med produkter og værktøjer, som kan hjælpe dem med at reducere deres drivhusgasudledning, mens de vasker sig og tager brusebad. Vores plan er at nå 400 millioner mennesker inden 2020.
 • Selvom vi har gjort begrænsede fremskridt, er dette mål generelt fortsat udfordrende.

 

Reducering af drivhusgasudledning i forbindelse med tøjvask

Reducering af drivhusgaspåvirkning i forbindelse med vaskeprocessen ved hjælp af:

 • Koncentrering af vores væsker og komprimering af vores pulvere.
 • Reformulering af vores produkter for at reducere drivhusgasudledningen med 15 % inden 2012.
 • Vi opfordrer forbrugerne til at vaske ved lavere temperaturer og med den korrekte dosering i 70 % af alle maskinvaske inden 2020.
 • 14 %‡ af vores portefølje i vores top 14-lande bestod af koncentrerede og komprimerede produkter i 2012 sammenlignet med vores udgangspunkt på 4 % i 2008.1
 • Over 95 % (pr. volumen) af vores vaskepulvere i vores top 14-lande er blevet reformuleret, så vi har opnået en reduktion af drivhusgasudledningen på 15 % ved udgangen af 2012.2
 • Vi formidler fordelene ved vask ved lave temperaturer på vores emballage og online, og vi opfordrer forbrugerne til at bruge den rigtige dosering. I Europa blev vi guldpartnere i AISEs “I prefer 30°”-kampagne.

 

Reducering af drivhusgasudledning i forbindelse med transport

 • Inden 2020 vil CO2 -udledningen fra vores globale logistiknetværk være på niveau med eller lavere end niveauet i 2010 på trods af væsentlig større volumen. Det vil repræsentere en forbedring på 40 % i CO2 -effektivitet.

  Vi vil opnå dette ved at reducere antallet af kørte lastbilkilometer ved at bruge køretøjer med mindre emission, anvende alternative transportformer som f.eks. tog eller skib og forbedre vores lagres energieffektivitet.

 • Forbedring på 18 % i CO2-effektivitet siden 2010. Forbedring på 9 % i CO2-effektivitet og en reduktion på 7 % i absolutte tal i 2013 sammenlignet med 2012.**

 

Reducering af drivhusgasudledning i forbindelse med køling

Som verdens største producent af is vil vi accelerere vores introduktion af fryseskabe, der bruger klimavenlige (kulbrinte) kølemidler. Da vi lancerede vores plan i november 2010, havde vi allerede købt 450.000 enheder med det nye kølemiddel.

 • Vi vil anskaffe yderligere 850.000 enheder inden 2015.
 • Næsten 270.000 klimavenlige frysere anskaffet i 2013, hvilket bringer os op på omkring 1,5 millioner, og det er flere end vores mål på 850.000.

 

Reducering af energiforbruget på vores kontorer

 • Inden 2020 vil vi halvere energien (kWh) købt pr. kontorbruger på kontorerne i vores top 21-lande sammenlignet med 2010.
 • Reduktion på 13 % for energi (kWh) købt pr. kontorbruger siden 2010.

 

Reducering af firmarejser

 • Vi investerer i avancerede videokonferencefaciliteter for at lette kommunikationen og reducere vores medarbejderes rejseaktivitet. I 2011 vil dette netværk dække mere end 30 lande.
 • 54 lande var dækket ved udgangen af 2011.

 

† Valideret af PwC

‡ Valideret af PwC i 2013

1 Idet vi har justeret vores indberetningsperiode fra januar til december 2012 til juli 2012 til juni 2013, har vi ikke genberegnet procentdelen af koncentrater i vores top 14-lande, fordi beregningen kun ville vise en seks måneder lang periode og derfor ikke ville være en præcis afspejling af vores fremskridt.

2 I PwC’s validering af dette mål kan de bekræfte, at vi har reduceret drivhusgasser med 7 % i vores vaskeprodukter, baseret på data fra vores automatiserede 2010-grundlag. PwC har imidlertid ikke gennemgået 2008-2009-dataene, hvor en væsentlig del af denne reformulering fandt sted og gav os mulighed for at nå 15 %.

* Vores miljømæssige mål udtrykkes på et ‘forbrug pr. forbruger’-grundlag. Det betyder én enkelt anvendelse, portion eller servering af et produkt. Vi har valgt en livscyklustilgang med udgangspunkt i 2010.

** Samlet forbedring siden 2010 måles i vores top 14-lande. Årlig forbedring måles i mere end 50 lande.