Vores virksomhedsidé

Vi tror på, at for at lykkes kræves der de højeste standarder for virksomhedsadfærd over alle dem, vi samarbejder med, de samfund vi er en del af og det miljø, som vi har har en påvirkning på.

Vores succes skal bygge på de højeste standarder for virksomhedspraksis. Og det gælder både i relation til vores samarbejdspartnere, de samfund, som vi er en del af -  og det miljø, som vi har en indflydelse på.

Vi vægter integriteten

Det har altid ligget os meget på sinde at drive vores forretning med stor integritet og med respekt for de mennesker, organisationer og miljøer, som virksomheden er i berøring med,

Positiv påvirkning 

Unilever stræber efter at bidrage positivt til samfundsudviklingen. Og det gør vi gennem: Vores varemærker, den måde vi driver virksomhed på, vores valg af samarbejdspartnere, en lang række frivillige bidrag - og alle de forskellige samfundsrelaterede projekter, som vi engagerer os i..

Stort engagement

Hos Unilever stræber vi konstant efter at forbedre vores miljøarbejde - og vi arbejder aktivt for at opnå vores langsigtede mål: At udvikle en bæredygtig virksomhed.

Vores mål 

Vores virksomhedsidé udstikker rammerne for, hvordan vi skal drive vores virksomhed. Den er baseret på vores Forretningskodeks, som beskriver de normer, som alle Unilever-medarbejdere følger, uanset hvor i verden de arbejder. Vores forretningskodeks udtrykker også, hvordan virksomheden skal drives, og hvordan vi skal leve op til vores forpligtelser som en ansvarlig virksomhed. Se vores forretningskodeks ved at klikke på linket nedenfor.

Samarbejdspartnere

Vi ønsker at samarbejde med leverandører, som har værdier og standarder, der svarer til vores. Vores Kodeks for Samarbejdspartnere, som indgår som en del af vores forretningskodeks, omfatter ti grundregler for forretningsintegritet og ansvar over for medarbejdere, forbrugere og miljøet.

Vores varemærker

Alle vores produkter - fra lækre supper til duftende sæber - har én ting til fælles. De hjælper dig til at få mere ud af livet.

  • Vores varemærker